Sürekli Yapay Kalbin Komplikasyonları

Dr. DeVries’in çalışmalarında ortaya çı­kan başlıca komplikasyonlar şunlardır:

Kanama (dört hastadan dördünde), akut böbrek nekrozu (dört hastadan dördün­de), başta beyinde olmak üzere merkez sinir sistemi bozuklukları (dört hastadan üçünde), enfeksiyonlar (dört hastadan üçünde).

Ağır kalp hastalıklarında ya­pay kalp hastanın kurtulmasını sağlaya­cak bir seçenek oluşturduğundan bu komplikasyonlara çözüm getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

• Kanamalar – Kanamayla ilgili komplikasyonlar genellikle çok ağırdır. Kanama ameliyattan hemen sonra ya da daha geç dönemde (mide-bağırsak siste­mi, ağız-yutak boşluğu ve eklemlerde) ortaya çıkabilir. Kanamalar önceleri pıhtıyla tıkanma tehlikesini azaltmak amacıyla girişimden bir gün sonra baş­lanan yüksek dozda heparin tedavisin­den sonra görülmekteydi.

Damar içine koyulan her protez pıhtı oluşumuna yol açabilir. Ama pıhtı tıkacı tehlikesi kulla­nılan malzemenin yapısı, bileşimi, işle­yiş biçimi, bu arada pıhtılaşmaya karşı uygulanan tedavi ve enfeksiyon gibi et­kenlere bağlı olarak değişir. Hastaların ölümünden sonra incelenen yapay kalp­lerde, yapay karıncıklardaki kapakçık­larda önemli ölçüde pıhtı birikintilerine rastlanmıştır. Bunun yapay kalbin yapı­sal özelliğinden kaynaklandığı sanıl­maktadır; kapakçıklar kan akımının hep aynı olmadığı bölgede yer almakta ve bu bölgede akımın yavaşlaması göllenmeye neden olmaktadır.

Diyaframda, yapay kalbin dış yüzeyinin diyaframa değdiği bölgede ya da dış yüzeyin her­hangi bir noktasında pıhtılara rastlanma­mıştır. Buna karşılık kalp nakli adayları­na uygulanan yapay kalpte köprüde pıh­tılar görülmüştür. DeVries’in ameliyat ettiği iki hastada pıhtı oluşumunu ve trombositlerin kümeleşmesini önleyici tedavilerin uygun dozlarda uygulanma­sına karşın geç evrede pıhtı tıkacı geliş­mişti.

Bu komplikasyonun ortaya çıktığı evrede her iki hastanın da ateşi yüksel­miş ve kan kültüründe bakteriler üremişti. Otopside yalancı endokardit (kalp za­rı iltihabı) tanısı koyuldu. Bu da bakteri enfeksiyonlarına bağlı iltihabın pıhtılaş­mayı kolaylaştırdığını gösteriyordu.

• Enfeksiyonlar – Bütün sürekli yapay kalp uygulamalarında gözlenen komplikasyonların en ağır ve en inatçısı enfek­siyonlardır. Damar içinde ve mediyas­tinde bulunan protezle deriden geçen kateterler neredeyse kaçınılmaz olarak enfeksiyona yol açar. Dolayısıyla ya­pay kalp takılan hastalarda ilk 30 gün içerisinde hemen her zaman bu komplikasyon görülür.

Bunların en ağırı kateter düzeyinden kaynaklanan ve yapay kalbin çevresindeki mediyastin bölgesi­ne yayılan enfeksiyonlardır. Protezin çevresinde yer alan bu tip enfeksiyonlar Gram-negatif (Gram boyasıyla boyan-mayan) stafilokoklardan (Staphylococ-cus aureus, Pseudomonas aeruginosa ve Öbür Pseudomonas türü bakteriler) kaynaklanır.

Ayrıca Candida albİcans türü mantara bağlı olarak ampiyem (irin birikmesi), idrar yollarında enfek­siyon ve damar içi kateterlerde sepsis ortaya çıkar. Tedavide çok sayıda anti­biyotiğe başvurulması, dirençli bakteri­lerin ortaya çıkmasına ve Clostridium difficile’ye bağlı ishallere yol açar. En­feksiyon ortaya çıktıktan sonra uygula­nan antibiyotik tedavisi, bakterilerin ge­çici bir süre için baskı altına alınmasını sağlasa bile bu bakterilerin çoğu uzun vadede tedaviye dirençlidir.

Bunda ba­ğışıklık sisteminin baskılanmasının vü­cudun enfeksiyona karşı tepkisini en­gellemesi rol oynayabilir.

• Akut böbrek nekrozu – Böbrek borucuklarında akut doku ölümü ameli­yattan hemen sonra bütün olgularda gö­rülmekte ve bazı olgularda geç evrede yineleyebilmektedir. Bu komplikasyo­nun başlıca nedenleri ameliyattan önce kalp debisinin az olması ve ameliyat sonrasında görülen kanamalardır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

sağlık