tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Akupresyon

Geleneksel Çin tıbbında bir tedavi yöntemi olan akupresyon, akupunkturla aynı ilkelere dayanır, tehlikesizdir ve özel bir uzmanlık gerektirmez. Gerek duyulan tek “mesleki araç” el parmaklarıdır. Parmaklarla basınç uygulanır ve mikromasaj yapılır.

Çince’de akupresyon için kullanılan terim “iğne işlevi gören parmak” anla­mına gelir. Parmakla basınç uygulama­ya dayanan bu yöntem geleneksel Çin doğa tıbbı kapsamına girer. Amacı vü­cutta bozulmuş dengeleri yeniden düze­ne koyarak sağlığı korumak ve hastalık­ları iyileştirmektir.

Çin felsefesine göre her varlıkta bu­lunan yaşamsal güç (qi), birbirini ta­mamlayan yin ve yang adlı iki karşıt il­ke ya da kuvvetin karşılıklı etkileşimi olarak kendini ortaya koyar. İnsan vücudunda bu yaşamsal güç iç ve dış organlardan geçen, birbiriyle bağlantılı kanallar boyunca dolaşır. Kanallardaki  bağlı organlardaki bozukluklar sonucu da yaşamsal güçte dengesizlikler ortay çıkar. Bozulan denge belirli noktalar akupunktur, moksa tedavisi (kurutulmuş küçük yaprak demetleri yakma) ya da parmakla basınç (akupresyon) uygula narak yeniden sağlanabilir ve böylece hasta sağlığına kavuşturulabilir. (Gerçekte “nokta” terimi Çince’de hem çö­küntü, hem oyuk, hem de delik anlamı­na gelen xue terimini tam olarak karşıla­mamaktadır; uzman bir el bu “nokta”ları deri yüzeyinde küçük yuvalar olarak al­gılayabilir.)

Nasıl Tapılır?

Noktalar üzerindeki girişim akupunktur­da iğnelerle, moksa tedavisinde de kuru­tulmuş Artemisia moxa yapraklarının yakılmasıyla uygulanırken akupresyonda yalnızca parmaklarla basınç uygula­yarak mikromasaj yapılır. Bu işlem bir anlamda iğne batırmaya benzer ama ha­fif ve çok daha az yaralayıcı bir uygula­madır.

Akupresyon dört temel teknik çerçe­vesinde uygulanabilir:

• Parmak ucuyla bastırma. Basınç kuv­vetli olmalıdır. Böylece wei adlı enerji­nin fazlası boşaltılır.

• Tırnakla bastırma. Basınç gene kuv­vetli olmalıdır. Bu kez yang adlı ener­jinin fazlası boşaltılır.

• İki parmakla noktanın yanlarına, merkezden dışa doğru bastırma. Böyle­ce yang ve wei adı verilen her İki ener­jinin fazlası boşaltılır.

• İki parmakla noktanın yanlarına, tıp­kı bir parçayı çıkarmak istermiş gibi bastırma. Böylece enerji eksiği giderilir.

Akupresyon yapanların çoğu ilk iki teknikte basıncın yanı sıra saniyede iki-üç kez yuvarlak hareketlerle masaj uy­gulanmasını doğru bulmaktadır; ama bu sırada parmak noktadan ayrılmamalı ve deriye friksiyon (ovma) uygulanmama­lıdır.

Çoğu durumda noktalar vücudun her iki yanında simetrik olarak bulun­duğundan belirli bir sakınca olmadıkça basınç iki simetrik noktaya birden uy­gulanmalıdır.

Basınç 1-5 dakika boyunca uygula­nabilir, ama tedavi günde bir kez yapıl­malıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular