tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Akupunktur Noktaları

Uzakdoğu’da köklü bir geçmişi olan akupunktur modern Batı tıbbından çok farklı ilkelere dayanmakla birlikte, uzman kişilerin kesin tanı ve kusursuz beceriyle uygulaması durumunda yararlı olan bir yöntemdir.

Çin geleneğinde akupunktur çok eski bir uygulamadır. İÖ 3. binyılda yaşamış efsanevi San İmparator’a (Huang Di) ait olduğuna inanılan Nei Jing’de (İç Hasta­lıkları Klasiği) akupunktur sistemli bir hale getirilmiştir.

Günümüzde bu yapı­tın İÖ 200’lerden kaldığı düşünülmekte­dir, ama Çin’de akupunkturun bundan çok önce de tedavi amacıyla kullanıldığı kesindir. Eskiçağ hekimlerinin çeşitli hastalıklar sırasında deride belirli bölge­lerin duyarlılaştığını saptadığı sanılır. Bu duyarlı bölgelerin incelenmesi sonu­cunda vücutta birbirine bağlı bir dizi nokta belirlenmiştir. Her noktadan çeşitli organlara doğru çekilen çizgiler, için­de yaşamsal gücün dolaştığı kanallar olarak görülmüştür.

Çin felsefesinde bu yaşamsal güce qi denir; sağlıklı olmak bütün kanallarda bu gücün sürekli den­ge içinde dolaşmasına, hastalıklı olmak ise belirli bir bölgedeki fazlalığına ya da eksikliğine bağlanır. Bu yaşamsal güç evrende birbirini tamamlayan iki karşıt ilke ya da kuvvetin iyin ve yang) etkisinde olduğundan bütün hastalıkla­rın yin ve yang arasındaki bölgesel dengesizliklerden kaynaklandığı söyle­nebilir.

Dolayısıyla akupunktur uygula­ması için önce kesin tanı koyulması ge­rekir; yaşamsal güç akımının nerede bozulduğu saptandıktan sonra da ilgili kanalları açarak güç dolaşımını yeni­den dengeleyecek girişimde bulunulur. Tedavi girişimi belirli noktaların iğney­le uyarılmasına dayanır, ama bu nokta­lara ayrıca ısı (moksa tedavisi), masaj ya da parmakla basınç da (akupresyon) uygulanabilir.

On İki Anal Kanal (Meridyen)

Vücuttaki kanallar meridyen olarak da adlandırılır. Vücudun yüzeysel ve iç bölgelerini birbirine bağlayan on iki ana kanal ve sekiz ek kanal ile bunların aralarında bağlantıyı sağlayan yan kanallar (dallar) vardır. Böylece içinde kan ve yaşamsal gücün dolaştığı bir ağ oluşur. Kanallar vücutta simetrik olarak dağıl­mıştır; vücudun içinde bütün organlara, dışında da kollarla bacaklara, deri ve du­yu organlarına uzanır.

Belli bir kanaldaki dengesizlik, o ka­nalın geçtiği çeşitli yerlerde ortaya çıka­bilir. Örneğin mide kanalındaki bir den­gesizlik diş ağrısı yapabilir, çünkü bu kanal midenin yanı sıra dişetlerinden de geçer. Benzer biçimde belli bir iç ya da dış organdaki hastalık, kendi kanalı bo­yunca dengesizlik yaratarak uzaktaki başka organları da etkileyebilir.

Organların ve kanalların biyolojik işlevlerine denk düşen noktalar kanallar boyunca bütün vücut yüzeyine dağılmıştır. Bu noktaların akupunkturla ya da moksa tedavisinde olduğu gibi üzerinde kuru­tulmuş yaprak demetlerinin yakılması yoluyla uyarılması yaşamsal gücü dü­zenleyerek ilgili organları etkiler. Vü­cut yüzeyindeki noktaların çoğu on dört kanal boyunca yer alır.

Özgül nok­talar olarak adlandırılan bu on dört ka­nal üzerindeki noktaların sayısı, vücu­dun her yarısında 361 olmak üzere top­lam 700’den fazladır.

Noktaların Dağılımı

Uyarılacak noktaların tam yerini sapta­mak çok önemlidir. Bu amaçla bugüne değin başlıca üç yöntem uygulanmıştır.

Birinci yöntem oransal ölçüme dayanır. Bu yöntemde insan vücudunun çeşitli bölümlerinin boyutları belirlenir ve bunların her biri için oransal bir ölçü birimi saptanır (Pekin Geleneksel Tıp Akademisi’nin Akupunktur Kuramı ve Uygulaması Elkitabı’nda bu ölçü birimi cun olarak belirtilmiştir). Bu yöntem her yaş ve beden yapısındaki insanlar için kullanılabilmektedir.

Gene sık kul­lanılan ikinci yöntem hastanın parmak uzunluklarının ölçülmesine dayanır.

Üçüncü yöntemde noktaların yerini saptamak için vücudun anatomisi temel alınır: Örneğin sırtta, kürek kemiğinin dikensi tümseğinin uçları ya da ait çiz­gisi ile omurların dikensi çıkıntıları bu noktaların bulunduğu yerlerdir. Göğüs­te en önemli noktaları meme başları ve göğüs kemiği oluştururken karında bun­lar göbekte ve kasık çizgisinde yer alır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular