tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Ameliyat-Operasyon

Hastalıkların veya yaralanmaların ameli­yat teknikleriyle iyileştirildiği bilim dalına cerrahi ve bu bilim dalında uzmanlaşmış doktora da cerrah veya operatör denir: Eskiden, insan vücudunda bıçak kullana­rak herhangi bir işlem yapan kimseye cer­rah denirdi. Günümüzde ise cerrahı giri­şimler ancak uzmanlaşmış doktorlar tarafından yapılmaktadır. Operatörler ameliyat öncesi ve sonrası bakımı ile ilgilenerek ve en son ameliyat tekniklerini kendi bilgi ve yetenekleri ile birleştirerek hastalarını tedavi etmeye çalışmaktadırlar. Çeşitli ope­rasyonların nasıl yapılacağını öğreten bir bilim dalı olarak cerrahi çok geniştir ve kendi içinde birçok dallara ayrılmıştır. Be­yin ve sinir cerrahisi (nöroşirurji) kalp cerrahisi, damar cerrahisi, ortopedik cer­rahi, plastik cerrahi, jinekolojik cerrahi, çocuk cerrahisi gibi.
Cerrahinin doğuşu, anatomi, fizyolo|i, pa­toloji ve anestezi gibi temel bilimlerin ge­lişmesiyle olmuştur. Nasıl ki steteskop he­kimin yol göstericisıyse, cerrahın bıçağı yani bisturi de onun temel araeı olmuştur. Bisturi ilk kullanıldığından bugüne kadar şekil ve yapı bakımından birçok evreler geçirmiş, son olarak sterilizasyonu kolay bir madenden yapılmıştır. Kafatasının ke­silmesi ve açılması, damar ameliyatları, karın ameliyatları, kalp ameliyatları, orto­pedik müdahaleler ve diğer branş ameli­yatlarında teknolojinin gelişmesiyle, bu branşların kendilerine özgü teknik ve araç­ları kullanılmaktadır. Son yıllarda laser ışı­nının keşfi ve cerrahide kullanılabilir hale getirilmesiyle birçok yeni yöntemler gelişti­rilmiştir. Ameliyat masası, dört ayak üzeri­ne kurulmuş basit bir masa olmaktan çıka­rılmış, hastaya ve vücut kısımlarına ame­liyatın şekline göre istenilen değişik po­zisyonu verebilen ve ameliyat ekibinin ra­hat çalışmasını sağlayacak özellikleri olan bir masa durumuna getirilmiştir. Günümüzde ameliyatlar tıp mensupları ile teknik ve yardımcı personelden oluşan bir ekip tarafından yapılmaktadır. Ekipte, operatör, yardımcıları, ameliyat hemşiresi, yardımcısı, anestezist ve yardımcısı ve diğer yardımcı personel yer alır. Ameliyat odası, kullanılacak aletler ve ameliyat e kibi çeşitli yöntemlerle mikropsuz kılınır. Operasyon tam bir asepsi ve antisepsi içinde yani mikroorganizmaların bulunma­dığı bir ortamda yapılmalıdır. İyi bir ame­liyat öncesi bakım ve tetkiklerinden sonra hasta ameliyathaneye alınır. Hastanın ameliyatla ilgili bölgesi antiseptik solüsyon­larla temizlendikten sonra üzeri sterilize edilmiş, yani mikropsuz hale getirilmiş bezlerle örtülür, ancak operasyonun uy­gulanacağı ufak bir alan açık bırakılır. Böylece hastanın açılan vücut kısımları­nın çevreden mikrop alması önlenir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular