tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Antibiyotik Kullanımında Hatalar Uyulması Gereken Kurallar

KAÇINILMASI GEREKEN HATALAR
• Uygun olmayan doz ve uygun ol­mayan tedavi süresi Antimikrobik te­davide en sık yapılan hatalardır. Ayrıca söz konusu ilaçlar virüs enfeksiyonları­nın tedavisinde, bazen de yalnızca ateş düşürme amacıyla sorumsuzca kullanıl­maktadır. Bir antibiyotiğin aşırı dozu her zaman toksik kabul edilebilir. Ama ağır sistemik enfeksiyonlarda seçilen ilacın emilim, dağılım, dönüşüm ve atı­lımını etkileyen bütün etmenleri göz önüne alarak tam doz, yani hafif enfek­siyonlara göre daha yüksek doz verilir. Enfeksiyonun yinelemesini önlemek için uygun dozla tedaviye yeterli bir sü­re devam edilmelidir.

• Başka ilaçlarla etkileşim. Antibiyo­tiklerin başka ilaçlarla genellikle pek çok ve karmaşık etkileşimleri vardır. En yüksek tedavi etkisini en az yan et­kiyle elde etmek için bu durumu göz önüne almak gerekir.

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Antibiyotik tedavisinde uyulması gere­ken bazı kurallar vardır.

a) Öncelikle hastalık durumunun, kullanılacak antibiyotikten etkilenen bir mikroorganizmaya bağlı olup olma­dığı saptanmalıdır. Sözgelimi virüslerin neden olduğu üst solunum yolu enfek­siyonlarında antibiyotik kullanmalım yararı yoktur.

b) Enfeksiyonun antibiyotiklerden etkilenen bir mikroorganizmaya bağlı olduğu belirlenince, hangi mikrobun enfeksiyona neden olduğu ve bu mikro­organizmaya karşı hangi antibiyotiğin seçileceği belirlenmelidir. Ama anti­mikrobik tedaviye başlamadan önce, seçilen tedaviyi doğrularnak ya da de­ğiştirmek için uygun bakteriyolojik in­celemeler mutlaka yapılmalıdır. Bu amaçla balgam, ağız-yutak salgıları ve idrar Örnekleri alınmalıdır.

c) Antibiyotik tedavisinde uygun ilacın, dozun ve sürenin seçimi hekime bırakılmalıdır. Bu önlemler uygun ol­mayan tedavilerden uzak kalmayı sağ­layacak, aynı zamanda mikroorganiz­malarda bu ilaçlara karşı direnç geliş­mesini önleyecektir. Direnç gelişimi önemli bir konudur. Çünkü direnç orta­ya çıktığında, antibiyotikler ağır enfek­siyon durumlarında etkisiz kalır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular