tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Bölgesel Masaj Uygulama Biçimi

Bölgesel masajın Önde gelen uzmanlarından Amerikalı Eunice D. Ingham’a göre masaj başparmakla baskı uygula­yarak yapılmalı, bastırma hareketi bir avuç içindeki kesme şekeri öbür elin başparmağıyla ezerek toz haline getir­me hareketine benzemelidir. Masaj ya­pacak ve uygulanacak kişilerin her iki­sinin de duruşu çok önemlidir. Masaj yapılacak kişi için en iyi duruş yüzüstü yatarak dizlerinin altına bir yastık koy­mak ve ayağını masaj yapanın dizleri üzerine uzatmaktır. Masaj yapan ise en rahat hareket edebileceği konumu alma­lıdır. Masaj yapılırken başparmağın ya da Öbür parmakların hareketi yavaş, de­rin ve dairesel olmalıdır. Masaja başla­madan önce ise masaj yapacak kişinin her bir ayağı elleri arasına alıp en az bir dakika süreyle ovuşturarak güven sağla­ması yerinde olur. Bu arada masaj yapı­lacak kişi de iki-üç derin soluk alıp gev­şeyerek girişime hazırlanır.

Bölgesel masajda masaj yapanla uy­gulanan kişi arasında gerçek bir enerji alışverişi gerçekleşecek, aralarında bir tür birlik oluşacaktır. Bu nedenle masaj yapanın da gevşemesi ve masaj sırasın­da hastasıyla,uyum içinde soluk alıp vermesi önerilir. Masaj yapan kişi için her zaman hastasından gelen negatif enerjiyle yüklenme olasılığı vardır.

Ama bu tehlike görece basit bir önlemle gide­rilebilir; dirseklerinin çevresinde beyaz bir ışığın parladığını hayal etmek ve bu ışığın bir kalkan gibi tam bir korunma sağladığını kendi kendine yinelemek ki­şiyi rahatlatır. Bütün önlemlere karşın, masaj yaparken yorgunluk ve gerginlik hissedilirse, bu duyguları uzaklaştırmak için elle birkaç damla suyu uzaklaştır­mak ister gibi kararlı hareketler yapmak yeter. Her seanstan sonra elleri yıkamak ve bir süre soğuk suda tutmak masaj ya­panın gevşemesine yardım eder.

Bölgesel masajın süresi ise amacına göre de­ğişir. Amaç yalnızca hastayı gevşetmekse masaj süresi her ayağa yarımşar saat­ten bir saati bulabilir. Buna karşılık amaç tedaviyse hastayı aşırı ölçüde uyarmadan kaçınmak gerekir ve masaj süresi her ayakta 15 dakikayı geçmeme­lidir; belli bir bölgeye birkaç dakika masaj yapıp aynı seansta bu bölgeye ye­niden dönülmesi daha iyi sonuç verir.

Masaj sırasında açığa çıkan toksin­lerin vücutta yok edilmesi gerekir. Bu maddelerin tehlikeli olacak ölçüde bi­rikmesini önlemek için seansların arası­nı açmak yerinde olur. Her seansın ar­dından kısa bir dinlenme ya da hafif bir uyku da önerilebilir. Uzman ellerde ve akut bir hastalık durumunda bölgesel masaj günde birçok kez yinelenebilir.

El masajı da ayak masajı gibi uygu­lanır, ama ellerde istenen bölgelerin bu­lunması daha güçtür. Buna karşılık el masajı her zaman ve hemen her yerde yapılabilir; özellikle de insanın kendi kendine uygulayabilmesi nedeniyle bü­yük bir üstünlüğü vardır. Bununla bir­likte stratejik noktaları bulmak, ustalık­la yapılacak hareketleri öğrenmek ke­sinlikle zorunludur. Yalnızca deneyim­le edinilen bu bilgi acil durumlarda el masajının kusursuz bir tedavi oluştur­masını sağlar.

Tedavinin başarısı uygulamadaki ustalığa bağlıdır. Temel kural gerginliği azaltmak ve ilgili bölgeye kan akımını kolaylaştırmaktır. Konunun uzmanları­na göre refleks etkinliği ince enerji akı­mını da uyarmakta ve böylece bütün or­ganizmayı canlandırmaktadır.

Tedavi edilen kişinin yaşı ve genel durumu da kuşkusuz iyileşme hızını et­kiler. Eğer rahatsızlık eskiyse, zayıf düşmüş ve hasta hücrelerin yenilenmesi zaman alacaktır. Bölgesel masaj çok küçük çocuklardan çok yaşlılara kadar her yaştaki insanlar için yararlıdır. Çok küçük çocuklarda ayak tabanının hafif­çe ovuşturulması yeterlidir. Büyük ço­cuklara yapılacak masaj da erişkinlere yapılandan hafif olmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular