tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Çocuk Sağlığı

Anne Babalar İçin : Ergenlik Dönemindeki Çocuğunuzu Tanımak Ergenlik kelimesi Latince kökenlidir ve “olgunlaşmaya başlamak”...
Çocuklar küçük yaşlardan itibaren medyada şiddete şahit olurlar ve gördükleri imgeler şiddeti genelde olumlu bir...
Okul sorunları; okuldaki performans düşüklüğü, dersleri asma ya da okula gitmeye isteksiz olma gibi birçok...
İntihar gençler arasındaki ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alır. Yapılan araştırmalar bir çok gencin intiharla...
Çocuk felci (daha doğru ifade­siyle poliomyelitis) bir viral enfeksiyondur ve beyin ve omuri­liğe saldırabilir. Kalıcı...
BEBEKLERDE VE ÇOCUK­LARDA ÖKSÜRME Kuru öksürük, balgamlı öksürük ya da kısa veya uzun süreli öksürük,...
Çocuklar, aşırı doza erişkinlerden daha duyarlıdır. Zehirlenmeler ağır ve sıklıkla ölümcüldür. Belirtiler: Yüksek dozlar, geçici...
Kızlarda 14, erkeklerde 16 yaşına değin herhangi bir cinsel olgunlaşma belirtisi­nin görülmemesi “geç ergenlik” olarak...
Cinsel olgunlaşma belirtilerinin bekle­nen yaştan önce ortaya çıkması “erken ergenlik” adını alır. Bu yaş ülkeden...
Ergenlik dönemine özgü başlıca değişimler kişiliğin gelişmesi, büyümenin tamamlanması ve cinsel olgunluğa erişmeyle birlikte ikincil...
Arı sokmaları çok şiddetli ağrıya neden olur ve çok küçük çocuklar, yaşlılar, alerjiye yatkın kimseler...
“Apandis”, kalınbağırsağın ucunda yeralan, boru biçiminde, kuyruğa benzer bir bağırsak parçasıdır. Bu borunun bir ucu...
Bu yaşlarda çocuğa denge, beceri, güç, hızlı tepki gösterme gibi özellikler kazandırılmalıdır. Bu fiziksel özellikler...
Spor, çocukların oyunla birlikte yaptıkları bir etkinliktir. Çocuğun fiziksel gelişimi açısından büyük önem taşıyan oyun,...
Spor çocukların farkına varmadan, oyunun bir parçası olarak yaptıkları bir etkinliktir. Oyun çocuğun fiziksel ve...
Solaklığı bir tür “sapma”, düzeltilmesi gereken bir eğilim olarak kabul eden eski zamandan kalma yanlış...
Yaşa göre değişen zekâ testleri incelenen kişinin kavrama ve yaratıcılık yeteneklerini belirlemeye yarar. Bunlar özellikle...
Down sendromu bir kromozom kusurundan kaynaklanır; 21. kromozomdan 2 yerine 3 tane vardır. Hasta çocukların...
Bu çocukların çevrelerindeki dünya, kendi bedenleri, hareketleri ve nesnelerin konumlan hakkında olabildiğince doğru düşünceler edinebilmeleri...
Bu çocuklarla iletişimi sağlamak için çocuğun görme ve dokunma duyuları, titreşimlere duyarlılık gibi sağlam ye­teneklerini...
Bu çocuklar hareketle ilgili işleri gerçekleştirmekte güçlük çekerler. Aynı biçimde nesneleri elle kullanma ya da...
Özürlü (enegelli)terimi en yaygın olarak bedensel ya da zihinsel yeterliliği azaltan bir rahatsızlıktan etkilenmiş çocuklar...
Bebek anne sütü ile besleniyorsa ishal bebeklerde daha az görülür. Çünkü anne sütünde bulunan mikroplarla...
Mekonyum denen ilk kaka yenidoğanın bağırsak içeriğidir ve yaşamın ilk iki günü içinde dışarı atılır....
Ergenlikte Normal Boy Artışı Hangi Faktörlere Bağlıdır? Bu konu ergenlik öncesi ile de direkt ilgili...
Yeni doğan ve gelişme dönemindeki ço­cuğa kötü etkileri olabileceğinden süte geçen ilaçların bilinmesi faydalıdır. Anne...
Penis denen erkeklik organının baş kısmını örten gevşek deri kıvrı­mının çepeçevre kesilmesine sünnet adı verilir....
Suçiçeği hastalığı çocukluk döneminin, en çok rastlanan, akut, bulaşıcı bir has­talığıdır. Vücudun farklı yerlerinde, bir­birini...
Lösemi, kandaki akyuvarların kontrolsuz ve anormal çoğalması şeklinde beliren ha­bis bir kan hastalığıdır Halk arasında...
Konuşma insanların birbirleriyle anlaşmak için kullandıkları bir dizi sesin ağızdan düzgün şekilde çıkarılmasıdır. Başka bir...
Kızamık (Rubeola) çok bulaşıcı ve salgın­lar yapan bir enfeksiyon hastalığıdır. Morbillı rougeole veya measles gibi...
Sesin irade dışı olarak tekrarı, uzatılması veya kesilmesi şeklinde beliren konuşma bozukluğuna kekemelik denir. Erkek...
Anne sütünde insan türüne özgü bağışıklık maddeleri vardır. Bu mad­deler ilk günlerde çocuğu hastalıklardan koruduğu...
Parotis denilen kulakaltı tükürük bezlerinin virütik hastalığına kabakulak veya parotitis epidemika adı verilir. Hastalık bazen...
Karnın ortasında derinin daire biçiminde çukurlaştığı bölgeye göbek (umblikus) adı verilir. Doğumdan evvel bebeklerin anne...
İnsanlarda, özellikle çocuklarda yağlı is­hallere sebep olan tek hüçreli parazitler­den Giardia lamblia’nın yaptığı hastalığa giardiasis...
Çocuklarda görülen gece yatağa işeme olayına tıp dilinde enuresis noktürna denir. Bazı çocuklarda omurga kanalının...
Çocuğun kafa kemikleri henüz kapanmamış aralıklara fontanel,halk deyimiyle bıngıldak denir. Çocuk doğduğu zaman kafa kemikleri...
Anne rahmi içinde geîişip büyüyen çocu­ğa doğumdan önce fetüs veya eski deyi­miyle cenin adı vefiiir....
Ergenlik çağından evvel genital organlar­da ve seks karakterlerinde erken bir geliş­me meydana gelirse erken puberte...
Çocuğun fiziksel yapısının derece derece yetişkinin fiziksel yapısına dönüşmesine ergenlik veya buluğa erme denir. Bu...
Normal olorak vücuttan atılması refleksler­le düzenlenen ve kısmen irademize bağlı olan dışkılama ve idrar etme...
Bebek için en iyi gıda anne sütüdür.Doğumdan sonraki lohusalık dönemi bo­yunca süt yapımı gittikçe artar...
Farklılaşan hücre taba­kaları içte endodermi, dışta ektodermi mey­dana getirir. Bu ikisinin arasında mezo­derm yani orta...
Frengi hastalığının anne karnında iken ço­cuğa plasentadan geçebildiği görülebil­mektedir. Duruma göre bazen fetüs düşer veya...
Doğum Olayının Çocukta Meydana Getirdiği Arızalar-Doğum Travmaları: Doğum travmalarında çocuğun beyin zarlarında yırtılmalar,kalıcı hastalıklar,felçler, hidrosefali,...
Boğazın tabanına bağlı olarak hareket edebilen, adeleden oiuşmuş bir organdır. En önemli görevleri, çiğnemeye yardımcı...
Ağzın tavanı olan damak üst çene kemiklerinin uzantılarının arkada birleşmesi ile meydana gelmiştir. Önde sert...
D vitamini, bedenimizdeki provitamin denen bazı maddelerden (ergosterol) güneş ışınları etkisiyle oluşan bir vitamindir. Deride...
Çocuk Bakımı Yeni doğan bir bebeğin aileye ne tür sorumluluklar getireceği bilinmez. Anne ve baba...
Güncel Konular