tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Ruh Sağlığı

Travma sonrası stres bozuk­luğu (PTSD), şiddetli korku, kontrol kaybı ve ölüm tehlikesi gibi travmatik hadiseler...
Bir fobi, kişi sıradan bir nesne, aktivite ya da durumla karşı­laştığında, kişiyi korku yaratan bu...
Panik bozuklukta, bozukluktan muzdarip kişi, belirgin bir sebep olmaksızın, ani, şiddetli korku ve anksiyete atakları...
Obsesif kompülsif bozukluğu (OCD) olan kişiler takıntı, sabit fikir ve sürekli endişe hallerinden muzdariptir. Takıntılar,...
Bazı kişiler, imtihana girdik­leri ya da bir topluluk önünde bir takdim yapacakları zaman; yani bir...
Zaman zaman her kişinin karşılaştığı “normal” anksiyete hali ve nüfusun kabaca yüzde 15’ini etkileyen hakiki...
Her insan belli bir noktada normal anksiyete (endişe, kaygı, tasa hali) yaşar,  genellikle, fiziksel strese...
Evvelce manikdepresif bozukluk ya da manik depresyon şeklinde bilinen bipolar (iki kutuplu) bozukluk, depresyonun bir...
Geniş çeşitlilikte ve gayet etkili antidepresan ilaçlar mevcuttur. Bunları kullanan insanların takriben üçte ikisinin durumu...
Depresyonlu olup olmadığınızdan emin değilseniz, aşağı­daki soruları evet veya hayır şeklinde cevaplayınız: 1 Çoğu zaman...
İntihar, tüm yaş gruplarında, ölümün en yaygın on sebebi arasındadır. Tanıdığınız biri kendini öldürmekten bahse­diyorsa,...
Hepimiz zaman zaman kendimizi depresif hissederiz. Normal ruh hali değişimi ve klinik depresyon arasındaki fark,...
Psikoanalistler; depresyon­daki yetişkinler için, ölüm ya da ayrılma şeklinde bir ebeveynin kaybı, ya da sevgi...
Pek çok insan, bir zarar ya da kayıp sonrasında, geçici bir keyif­sizlik hali ya da...
İlaç Terapisi Ruh halini düzenleyen ilaçlar, ılımlı depresyon ve anksiyete bozukluklarından, ciddi depresyona, panik bozukluklara,...
Davranışsal psikoterapi, bilişsel psikoterapi ile benzerlikler arz eder. Ama tüm davranışların altında yatan karşılıklar ve...
Grup terapisinde, terapist, benzer sorunu olan bir grup insana yardımcı olur. Bazı kişiler için grup...
Bu tür terapi, hatalı düşüncelerin mutsuz duygulara sebep olduğu fikrini temel alır. Bu terapide, bir...
Hangi tür terapi şeklini seçerseniz seçin, birincil doktorunun tavsiyele­rine müracaat edin. Mahrem hususları açıklayacağınız kişi...
Psikoterapi birkaç türde olabilir. Psikoanaliz, çocukluğun erken çağlarında bastırılmış olmakla beraber, yaşam esnasında duygusal problemler...
Zihnin gizemi, pek çokları tarafından tıbbın son sınırı olarak kabul edilmektedir. Çalışan beynin görüntülerini almak ...
Pek çok kişi yemeklerden sonra geğirmeden yakınır. Bu durum yemek borusu kapakçığı sorunları, mide asit...
Soru: Annem (51) 2 ay önce rahim kanserine yakalandı. Ameliyatla rahmi ve yumurtalıkları alındı Şimdi...
Manik depresif psikozda kullanılan lityum tedavisinde; bu elementin kandaki yoğunluğu mutlaka doğru olarak belirlenmelidir. En...
Klinik etkileri doğru değerlendirmek İçin antidepresan kullanımında şu ko­şullar göz önüne alınmalıdır: • Tedavide ilaç...
Günümüzde sık karşılaşılan ruhsal çöküntünün(depresyon) ilaçla tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Antidepresan ilaçlara ek olarak ilaç...
Nöroleptiklerin kullanılmamasını ge­rektiren pek çok durum vardır. Bunlar­dan başlıcaları karaciğer ve böbrek yet­mezliğidir. Nöroleptikler, pek...
Nöroleptikler pek çok yan etki ve toksik etkiye yol açar. Bunlardan en sık görülenler şunlardır:...
Nöroleptikler, psikozların tedavisinde kullanılır; yatıştırıcı (bunaltı giderici ve hareketleri yavaşlatıcı), mani nöbetlerini, varsam ve sanrıları...
Psikofarmatiklerin sınıflandırılması: Sakinleştiriciler. Hipnotik sedatif adıyla da bilinen bu ilaçlar sinir sisteminin işlevini baskılar. Bu...
Anksiyolitikler (Bunaltı Gidericiler, Hipnotikler ve Uyku İlaçları) Bunaltı (anksiyete), her bireyin kendisi için vazgeçilmez değeri...
Beynin işlevlerini etkileyerek ruhsal durumu uzun ya da kısa süreli olarak değiştiren ilaçlardır. Uzun süreli...
Bazen pekçoğumuz uyku bozukluğu ve düzensizliği yaşarız.Uyku bozukluğu sürekli bir hal alırsa ve uykuda fiziki...
Hiç kimse sorunsuz bir yaşam sürdürmez. Yaşamın kayıpları ve zorlukları bizi bir karmaşaya sürükleyebilir. Stres;...
Şizofreni gerçek hayatla bağlantının koptuğu, kişiliğin devamlı ya da geçici bir süre bozul­duğu, algılama kusurlarının...
Sağlıklı bir bebekte parmak emme, ola­ğan bir alışkanlık ise, normaldir ve önemsenmemelıdır Çocuk, zamanın geçmesi...
İradesizlik anlamında bir ke­limedir. Tıpta bir çeşit ruh hastalığını tanımlamak amacıyla kullanılır. Burada kişi, bir...
Psikiyatride bir tek­nik. Doktor, hastanın tamamen veya kıs­men bilinçaltına ittiği bir olayın ayrıntı­larını bilinç üstüne...
Duygusal bozukluklar arasında en kesin tanımlanmış bir hastalık olarak yer alan manik depressif psikoz mani...
Bilinçli olarak tanınan dış tehlike kaynak­larına karşı gösterilen emosyonel tepkiye korku denir. Günlük hayatımızda huzursuzluk...
İhtiyacı olmadığı halde hastalık şeklinde görülen çalma dürtüsüne kleptomani, bu gibi kimselere de kleptoman denir...
Sesin irade dışı olarak tekrarı, uzatılması veya kesilmesi şeklinde beliren konuşma bozukluğuna kekemelik denir. Erkek...
Eskiden beri beden ve ruhsal yapılar arasındaki ilgiye dikkat eden araştırmacı­lar insanları bazı tiplere ayırmışlardır....
Histeri ilk defa Hipokrat tarafından orta­ya atılmış ve kadınlarda daha çok meyda­na geldiği için döl...
Hıpokondri terimi, aslında kaburgalar altın­daki karın bölgesi demek olan hipokondr sözcüğünden türetilmiştir ve değişik, fa­kat...
Hipnoz veya ipnoz bir insanı yarı bilinçli bir durumda kendinden geçirmek (trans hali), telkine daha...
Duyu organlarını uyaran stimuluslar yo­luyla cisimleri veya olayları anlar, tanır ve öğreniriz. Dıştan bir uyaran...
Fenotiyazin adı veriîen bileşik ve türevleri uyku ilacı ve nöroleptik olarak kullanılan ilaçların başında gelmektedir....
Eksibizyonizm genellikle erkek cinsiyet organlarının, örneğin penisin ereksiyon ha­linde açıkça gösterilmesine denir. Issız yerlerde, genel...
Hippokrat’ın M.Ö. 4. yüzyılda tanımladığı dört delilik tipinden biri olan melankoli deyimi artık kullanılmamakta, yerini...
Güncel Konular