tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Sağlık Sözlüğü-D

Depresyonlu olup olmadığınızdan emin değilseniz, aşağı­daki soruları evet veya hayır şeklinde cevaplayınız: 1 Çoğu zaman...
Hepimiz zaman zaman kendimizi depresif hissederiz. Normal ruh hali değişimi ve klinik depresyon arasındaki fark,...
Psikoanalistler; depresyon­daki yetişkinler için, ölüm ya da ayrılma şeklinde bir ebeveynin kaybı, ya da sevgi...
Pek çok insan, bir zarar ya da kayıp sonrasında, geçici bir keyif­sizlik hali ya da...
Zihnin gizemi, pek çokları tarafından tıbbın son sınırı olarak kabul edilmektedir. Çalışan beynin görüntülerini almak ...
Şiddetli Alzheimer hastalığı ya da diğer bir demans şeklinden muzdarip bir kişiye bakım sağlamak durumunda...
Sorular, doktorun, hastanın mental durumunu değerlendirmesine yardımcı olur. Her soruya ya da sorunun bir kısmına...
Demansın teşhisi için, doktorunuz, burada listelenmiş soruları sorabilir. Doktorunuzun, düşünce yeterliliğinizin farklı niteliklerini değerlendirmesine yardımcı...
Yediklerimiz, içtiklerimiz ve egzersiz kadar aslında uyku da zayıflamada çok önemli. Eğer, 5.5-6 saatten daha...
Bu tip beslenme bütün temel beslenme ilkelerine uyan, dengeli beslenmeyi he­defleyen ve bazı uzmanların karşı...
Bu noktada oldukça yaygın birkaç yan­lış görüşe değinmek, bilinçsizce girişi­len rejimlerin yarardan çok zarar getire­ceğini...
Damar bozukluklarından kaynaklanan ve en az 24 saat süren felç, sinir mer­kezlerini etkileyen bir lezyondur....
Hastaneye gidiş-geliş zorlukları, katı randevu saatleri ve hastanede kolayca kapılabilecek enfeksiyonlar gibi neden­lerle, ayrıca sağlık...
Akut böbrek yetmezliği- Diyaliz ya­kın döneme değin hemen her zaman ölümle sonuçlanan akut böbrek yet­mezliğinin...
Vücutta üretilen zehirli maddelerin yapay böbrek (diyaliz aygıtı) ya da karın zarı (periton) gibi yapay...
Deri ve derialtında ışınımdan sonra gö­rülen bozuklukların ağırlığı ve özelliği, erken ya da geç ortaya...
Bağırsak işlevlerinin düzgün bir biçimde yerine getirilmesinde karşılaşılan güçlükler, yapay anüslü kişilerin psikolojik dengesini bozabilir....
Kalp Naklinde Doku Reddi Nasıl Engellenir? Bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi kalp naklinin gidişi ve hastanın...
Böbrek Nakli Sonrası Diyet: Nakledilen böbreğin iyi çalışması duru­munda, hastanın çok katı beslenme ku­rallarına uyması...
DAMAR SERTLİĞİ Damar sertliğinin şifa bulması için aşağıdaki terkipler uygulanır: Terkip 1 :«Birer fincan acı...
Bir vücut boşluğunun iç yüzünü veya deri, kemik gibi organların üzerini kazımaya ya­rayan aletlere küret...
Isı ya da kimyasal maddelerle dokuların hasta olan kısımlarının öldürülmesine, dağ­lanmasına koterizasyon denir. Isıyı akkor...
Deri altında oluşan, içinde yağ dokusu ve kıl bulunan küçük, kese gibi urlara kist dermoid...
Deri altında oluşan, içinde yağ dokusu ve kıl bulunan küçük, kese gibi urlara kist dermoid...
Normal doğum olayında anne veya bebe­ğin yaşamını tehlikeye sokan durumların önlenmesi veya doğumun kolaylaştırılması için...
Herhangi bir nedenle dokularda kan birik­mesine hematom denir. Bazı paralanma­larda (iç kanama) veya ameliyatlarda kan...
Forseps, cisimleri tutmaya yarayan araç­lara verilen genel bir isimdir. Ameliyat es­nasında dokuları, damarları, kemikleri, do­ğumda...
Dışkının doğal olmayan başka bir boşluktan dışarı atılması durumudur. Dışkı, anüsten baş­ka bir delikten sızar....
Deri damarlarının genişlemesine bağlı ola­rak kanın o bölgeye fazla toplanması ve kızarması, eritem dediğimiz en...
Deri altı tabakasında meydana gelen ve deri yüzeyinde çok defa fındık ve bezelye büyüklüğünde kabarcıklar...
Doğum esnasında, perineyi korumak ve çocuğun çıkışını kolaylaştırmak için yapı­lan perinenin kesilmesi işlemine epizyoto­mi adı...
Normal olorak vücuttan atılması refleksler­le düzenlenen ve kısmen irademize bağlı olan dışkılama ve idrar etme...
Düztabanlığın tıptaki adi pes planustur ve Düztabanlık bazen yorgunluk belirtileri ile ileri yaşlarda farkediiir. ayak...
28. haftadan önce gebeliğin son bulmasına düşük, tıp dilinde abortus denir. Gebe bir kadında önce...
Duhring hastalığı, çocuklarda daha fazla olmak üzere her cins ve yaşta görülen bir hastalıktır. Pemfiguse...
Ağız boşluğunu dışarıdan kapayan dudak­lar adaleden oluşmuş ve ağız mukozası ile örtülmüştür. Dil ile beraber...
İlk otuz saat içinde haploid kromozomlu hücre çekirdekleri birleşerek diploid yumurtayı yani zigotu meydana ge­tirir....
Döğme (tatouage) deri içine suda erime­yen boyaların sokulması ile birtakım şe­killerin yapılmasıdır. Bunlar yapay yani...
Şiddetli soğuğun etkisi ile deri ve derialtı dokusunda meydana gelen değişikliğin yani donmanın ilk belirtisi...
Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını kar­şılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının...
Bir canlı, hayatının başlangıcından sonuna kadar devam eden ve canlı oluşunun ge­reği sayılan bir gelişme...
Frengi hastalığının anne karnında iken ço­cuğa plasentadan geçebildiği görülebil­mektedir. Duruma göre bazen fetüs düşer veya...
Doğum Olayının Çocukta Meydana Getirdiği Arızalar-Doğum Travmaları: Doğum travmalarında çocuğun beyin zarlarında yırtılmalar,kalıcı hastalıklar,felçler, hidrosefali,...
İstedikleri zaman ve istedikleri çocuğA sahip olabilmeleri için istenmeyen gebelikleri önlemeye doğum kontrolü veya aile...
Kadının uterus adını alan cinsiyet organı içinde büyüyen çocuğun günü geldiğinde uterus adalesinin çalışmaya başlamasıyla...
Dizanteri bir kalınbarsak hastalığıdır. Ka­lın barsakta ülserasyonlar, ishal ve sürekli defekasyon yani aptese çıkma isteği...
Yüksek frekanslı elektrik akımının sinirsel bir etki yapmadan dokularda ısınma mey­dana getirmesinden yararlanılarak yapılan tedaviye...
Diyafram vücudun karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran, kastan ya­pılmış bir organdır. İçinde yemek...
Diyabetes İnsipidus-Şekersiz Diyabet Diabetes insipidus veya şekersiz diyabet, antidiüretik hormon (ADH) noksanlığına bağlı horrnonal bir...
Diş çürümesinin ve diş hastalıklarının oluşmasında ağızda bulunan yemek artıklarının, tükürüğün hep birlikte diş üzerinde...
12
Güncel Konular