tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Sağlık Sözlüğü-H

Huntington chorea olarak da adlandırılan bu hastalık, nadir rastlanan ve kalıtsal nitelikte bir hastalık olup;...
Bağlama yönteminde ne yapılıyor? Dr. Fikret Tanırgan: Sık sık kanayan birinci ve ikinci derece, bazen...
Birinci ve ikinci derece hemoroidlerin tedavisinde ilk önce ilaç tedavisi uygulanıyor, ilaçlarla iyileşme sağlanmadığında devreye...
Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi olan ho­meopati günümüzde Batı ülkelerinde akupunktur, kiropraksi ve şifalı otlarla...
Felç geçiren hastaların yüzde 75’inden fazlasında hareket kaybı görülür. Hare­ket kaybının üç ana özelliği vardır:...
Felcin ortaya çıktığı ilk günlerde spastik kasılmaların azalmasını sağlayarak işlevlerin yeniden kazanılmasını kolay­laştıran önlemler alınabilir....
Hiperbarik Oda Hiperbarik oksijen tedavisi oksijenin özel bir ortamda, yani oksijen basıncı­nın atmosfer basıncının üzerinde...
Hemodiyaliz Diyaliz aygıtı ilk kez 1913’te ABD’de tavşanlar üzerinde denendi. Prototip olarak yapılan ilk model,...
Tümörlere karşı ışın tedavisinin iki ayrı amacı olabilir: Doğrudan tümöre yöne­len, yani tümörün bütünüyle ortadan...
Sağlıklı göz, değişik uzaklıklardaki gö­rüntüleri odaklamak için merceğin biçi­mini değiştirir. Daha yakın bir noktaya bakarken...
Hipoglisemi Krizleri Şeker hastası, hipoglisemi (kan şekeri­nin düşmesi) krizini son derece iyi ta­nır ve hemen...
Öteki sara ilaçlarından farklı olarak hidantoinler kalpteki ritim bozukluklarını giderici etki de gösterir. Bunlar kullanıldığında...
Heparin tedavisinin başlıca komplikasyonu kanamadır. Tedavinin kesilmesi genel olarak kanamanın hızla kontrol altına alınabilmesini sağlar;...
Hiperkolesterolemi, Kandaki lipitlerin özellikle kolesterolün yükselmesine çeşitli iç ve dış faktörler sebep olur. Hastaların bir...
Kalbinizden şikâyetle hekime gittiğiniz uzman hekim önce sizi inceden inceye dinler, si birçok sualler sorar....
İhtiyacı olmadığı halde hastalık şeklinde görülen çalma dürtüsüne kleptomani, bu gibi kimselere de kleptoman denir...
Bir virüs hastalığına yakalanmış organiz­manın o virüse karşı direnç sağlamak ve enfeksiyonu yok etmek için...
Hipofiz yetersizliğinde yani hipopitüitarizm denen durumda Simmonds hastalığından bahsedilir. Ayrıca bu hormonların her biri­nin eksikliğine...
Vücudumuz diğer bitki ve hayvanlar gibi hücre (celi) dediğimiz gözle görülemeye­cek kadar ufak, canlı yapı...
İç salgı bezleri denen organlarda yayılan ve gittikleri yerlerde bi­yolojik etki gösteren maddelere hormon denir....
Genellikle uyku halinde burundan soluk alıp verme sonucu duyulan ve arka dama­ğın titreşimiyle oluşan düzensiz...
Histeri ilk defa Hipokrat tarafından orta­ya atılmış ve kadınlarda daha çok meyda­na geldiği için döl...
Hıpokondri terimi, aslında kaburgalar altın­daki karın bölgesi demek olan hipokondr sözcüğünden türetilmiştir ve değişik, fa­kat...
Hipnoz veya ipnoz bir insanı yarı bilinçli bir durumda kendinden geçirmek (trans hali), telkine daha...
Yakını görememe hastalığına hipermetrop ve gözünde böyle bir kusuru olan kişiye de hipermetrop denir. Gözün...
Böbreküstü bezinin korteks kısmından sal­gılanan tabii glukokortikoid hormonlar için­de Compound E’ye kortizon, compound F’ye ise...
Diyafragmanın istek dışı olarak birden ka­sılması ve nefes borusunun kapanması sonucu meydana gelen olaya hıçkırık...
Bir insanda hem erkek, hem de kadın cin­siyet organları mevcutsa o kişinin iki cinsliliğini ifade...
Hemoglobin, alyuvarlara kırmızı rengini veren hematin ile globinin bileşiminden oluşan bir proteindir. Hemoglobin, hücrelerden aldığı...
Kanın pıhtılaşmasının geciktiği veya hiç olmadığı, sürekli kanamanın yaşamı tehdit ettiği bir hastalıktır. Normal insanlarda...
Vücudumuzda dolaşan kan hakkındaki bil­gileri ve onun hastalıklarını öğreten bilgi dalına hematoloji denir. Kan, plazma...
Ev zararlıları ile tarımda bitkilere dadanan parazitleri öldürmek için kullanılan bazı ilaçlara haşarat ilacı veya...
Hasta bakımı, hasta veya yaralının ilaçla tedavisinin yanı sıra, bedensel ve çevresel gereksinimlerinin de giderilmesi...
Duyu organlarını uyaran stimuluslar yo­luyla cisimleri veya olayları anlar, tanır ve öğreniriz. Dıştan bir uyaran...
Hareketleri Yapmamızı Sağlayan sistemin hastalıklarında adalelerde hipsrtoni veya rigor denilen bir sertlik veya hipotoni denilen...
Anamnez Bir hastalığın hikâyesinin hastanın ağzıyla anlatılmasına tıp dilinde anamnez denir. Doktorlar bir hastalığı teşhis...
Amnezi Amnezi, hafıza kaybı demektir. Özellikle de sözcüklerin temsil ettiği fikirleri tanıma ve anımsama yeteneğinin...
Güncel Konular