tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Sağlık Sözlüğü-N

Narkolepsi, uyu-uyan düzenin­deki bir bozukluk olup, gün içinde derin derecede uykulu olma halidir. REM uykusunda...
Trigeminal nevralji, beşinci kafatası sinirinin bir hastalığıdır. Dudak­larda, dişetlerinde, yanaklarda ya da yüzün bir tarafında...
Tahriş olmuş veya hasar görmüş bir sinir, şiddeti değişiklik gösteren ağrı periyotları yaratabilir; bu sinir...
Nöbetler korkutucu görünür. Ama genellikle zararlı değildir. Kişi, nöbet başlamadan hemen önce bağırabilir. Sakin olun...
Epilepsi yani sara hastalığı, tekrar eden nöbetler durumudur. Bir nöbet, beyindeki geçici bir fonksiyon bozukluğudur....
Neurofibromatosis, deri ve sinir sistemini etkileyen ve mental geriliğe sebep olan, bir grup ender rastlanan...
Hiperbarik tedavi özel bir uzmanlık ge­rektirir. Oysa normobarik tedavi hasta­ne koşullarında kolaylıkla uygulanabi­lir. Tedavi amacıyla...
Direnç ve Bağımlılık Uyuşturucu ilaçların uzun süreli kulla­nımı, hastada direnç ve bağımlılığın doğmasına neden olur....
Uyuşturucu ağrı kesicilerin (ya da af­yon türevleri) özellikleri morfinle aynı­dır; bunlar da bağımlılık oluşturur ve...
Özellikle tedavisi olanaksız hastalıklarda, başka ağrı kesicilerle tedavi edilemeyen ağrılarda uyuşturucu (narkotik) ağrı kesicilere başvurmak...
Böbrek nakli girişimi temelde iki bölü­me ayrılabilir: Vericiden böbreği alma ve bunu alıcıya nakletme. İkinci...
Nöroleptiklerin kullanılmamasını ge­rektiren pek çok durum vardır. Bunlar­dan başlıcaları karaciğer ve böbrek yet­mezliğidir. Nöroleptikler, pek...
Nöroleptikler pek çok yan etki ve toksik etkiye yol açar. Bunlardan en sık görülenler şunlardır:...
Nöroleptikler, psikozların tedavisinde kullanılır; yatıştırıcı (bunaltı giderici ve hareketleri yavaşlatıcı), mani nöbetlerini, varsam ve sanrıları...
Nistatin (Nystatin), mantar enfeksiyonla­rında kullanılan bir ilaçtır. Streptomyces noursei adındaki mikrobun yaptığı bir sal­gı maddesi...
Nikotin, tütün bitkisinden elde edilen bir alkaloiddir. Sigarada %1-2 oranında bulunan ve sigara içme alış­kanlığını...
Nezle burun mukozasının bakteriyel iltihabıyla ortaya çıkan bir çeşit hastalık durumudur. Burun mukozasının şişkinliği ve...
Böbreklerin iltihaplanmasına nefrit adı ve verilir. Nefrit genellikle 2 biçimde görülür. Akut nefrit adı verilen...
Ağız ve gırtlaktan akciğerlere kadar uza­nan yaklaşık olarak 11,5 cm. uzunluğunda kıkırdak dokudan yapılmış nefes...
Güncel Konular