tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Sağlık Sözlüğü-S

Soğuk alma, üşütme sonucu üst solunum yollarında, nezle, boğaz ağrısı, kırıklık ve ürpermeyi izleyen ateş...
İnsan vücudunun yaklaşık %65’i sudan oluşmaktadır. Bu nedenle suyun beslenme sistemimizin en temel unsuru olduğunu...
Sırtınızdaki gerilmeyi azaltmanın en iyi yolu, fiziksel olarak iyi bir formda olmaktır. Dik bir pozisyonda...
Birkaç gün süren ya da günlük rutininizi etkileyecek kadar şiddetli olan sırt ağrısı, doktorunuzu görmek...
Sırt ağrısı vakalarının büyük bir çoğunluğunda, hiçbir tanısal teste gerek duyulmaz. Ancak, sırt ağrınız dinlenme...
Somatization bozukluğunda, sorundan muzdarip kişi, fiziksel izahı olmayan bir grup özel fiziksel semptom yaşar. Somati­zation...
Sınır kişilik bozukluğu’ndan muzdarip kişiler, hemem hemen daima bir kriz ve istikrarsızlık durumundadır. Ciddi boyutta...
• Yemekler sırasında fazla sıvı al­maktan kaçınmak – Bazı beslenme uzmanları yemek sırasında mideyi dol­durmak...
Şişmanlığın tedavisi için genelgeçer bir reçete yoktur. Aşırı kilolu her kişi yapısına ve yaşama biçimine...
Tıbbi Tedavi Litotriksi sırasında safrakesesinde kalan parçacıkların kendiliğinden atılması aşağıdaki nedenlerle güçtür: • Parçacıklar çok...
Safrakesesi – Önce hasta yatar konum­dayken ultrason muayenesiyle safrakesesine ait ölçümler yapılır. Kese boşlu­ğunun derinin...
Başlangıçta böbrek taşlarının parçalanması için uygulanan litotriksi son zamanlarda safrakesesi ve safra yolları taşları için...
Bu terim kortizonun dışında kalan ve sıklıkla ağrı kesici ve ateş düşürücü et­kiyle birlikte iltihap...
Çocuklarda karaciğer naklinin en çok uygulandığı durumlar safra yollarının doğuştan gelen kapalılığı ya da yokluğu...
Petit mal (“küçük hastalık”) tedavisinde ilk kullanılan ilaçtır ve ender olarak yan etkilere neden olur....
Günümüzde kullanılan ilaçlarla sara (epilepsi) nöbeti hemen her zaman engellenebilmektedir. Ne var ki, ilaç tedavisi...
Penis denen erkeklik organının baş kısmını örten gevşek deri kıvrı­mının çepeçevre kesilmesine sünnet adı verilir....
İlk kez 1935 yılında Domagk adlı bilim adamı tarafından bulu­nan ve mikroplarla mücadelede başarı kaza­nan...
Vücudumuzdaki su ve bunun içindeki elektrolit adı verilen tuzların bir denge içinde bulunması çok mühimdir....
Şiddetli böbrek hastalıklarında glomerullerin kanı süzme fonksiyonu bozulur sonuç olarak da böbrek çalı­şamaz hale gelir....
Strofulus deri üzerinde ödemli papüller özellikleri gösteren bir çeşit hastalıktır. En fazla 1-3 yaş arasındaki...
Striknin, Hindistan’da yetişen kargabüken (strychnos nux vomica) ağacının tohumla­rından elde edilen bir alkaloiddir. Striknin zehirlenmesinde...
Streptomisin ilk olarak 1945 yılında Waksman’ca Streptomyces griseus ismindeki toprak mantarından elde edilmiş, aminoglikozid grubu...
Ameliyatlarda kullanılan aletlerin mikrop­lardan arındırılması işlemine sterilizasyon denir. Ayrıca sterilizasyon deyimi kadın veya erkeklerde yapılan...
Adalenin istek dışı ani kasılmasına spazm adı verilir. Sebebi çoğunlukla, sinir hüc­relerinin tahribi veya adaledeki...
İnce ya da kalın bağırsaklarm çalışması sinir sisteminin denetiminde olduğu için stres, sıkıntı, üzüntülü haller para­sempatik duyarlığı çok fazla olan kişilerde...
Gebe kadınların çocuk doğduktan sonra bile devam eden, doğum ağrısına benze­yen karın ağrılarına son ağrısı...
Başlıca görevi vücudumuzun ihtiyacı olan oksijeni kan aracılığıyla dokulara iletmek olan solunum sistemi burun ,...
İnsanlarda parazit olarak yaşayan ve has­talık etkeni olan çokhücreli hayvanların bir sınıfını oluşturan nematodlar halk...
Uzay çağı ve uçakların kutup üzerinde kullanımı arttıkça, ani inişler nedeniyle, so­ğukla hazırlıksız bir şekilde...
Normal insan hücresinde 23 çift kromozom 22 çift otosan, 1 çift cinsiyet) bulunur. Eğer bir...
Safra kesesinin iltihabına kolesistit denir. Normalde mikrop bulunmayan safra ke­sesi, özellikle bağırsaklarda yaşayan koli basillerine...
Kinin, kınakına ağacının kabuğundan el­de edilen bir alkaloid maddedir. Özellikle sıtma hastalığının tedavisinde kullanılır. Çoğunlukla...
Solunum yoluyla ilaç verme yöntemine in­halasyon denir. Bu şekilde bazı ilaçlar gaz veya çok ufak...
Erkek cinsiyet organı olan penisin üzerin­de bulunan sünnet derisi (preputium) ağ­zının darlığına ve yapışıklığına fimozis...
Şiddetli soğuğun etkisi ile deri ve derialtı dokusunda meydana gelen değişikliğin yani donmanın ilk belirtisi...
Küçük toplu iğne başı büyüklüğünde, sert, beyaz inci tanesi gibi olan tümörler (milium), kıl köklerinde...
Sakinleştirici ilaç-Benzodiazepinler Benzodiazepinler sedatif denen teskin edici ilaçlardır.İnsanların günlük hayatlarında karşılaştıkları güçlüklerin, üzüntülerin ve sıkıntıların...
Erkek cinsiyet organı olan penisin üzerini örten derinin yani sünnet derisinin iltihabına balanitis denir. Enfeksiyonun...
Spazm Çözücü İlaçlar Antispazmodikler Bazı hastalıklarda düz adalelerin kasılmasına yani spazmına bağlı olarak ya devamlı...
Antihelmintikler İnsan barsağında yaşayan çeşitli parazitleri; yuvarlak kurtları, kancalı kurtları, so^ lucanları, şeritleri yani helmintleri...
Güncel Konular