tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Sağlık Sözlüğü-B

Madde kullanmaya başlayan kişiler, tamamen kendi kontrolle­rinde olan bir uygulamaya başla­mıştır. Daha sonra uygulamayı tekrarlarlar...
Evvelce manikdepresif bozukluk ya da manik depresyon şeklinde bilinen bipolar (iki kutuplu) bozukluk, depresyonun bir...
Bu tür terapi, hatalı düşüncelerin mutsuz duygulara sebep olduğu fikrini temel alır. Bu terapide, bir...
Facial palsy olarak da adlandırılan beli palsy, yüz kaslarına tedarikte bulunan sinirin hasar gördüğü bir...
Kafa karışıklığı, mantıklı ve tutarlı bir düşünce ve eylem akışı sürdürme yetersizliğidir. Hepimiz, geçici kafa...
Beyin sarsıntısı, kafaya isabet eden bir vuruş ya da darbe sonrasında vuku bulan geçici bir...
Bir beyin tümörü, beyin ya da kafatası içindeki her türlü anormal hücre büyümesidir. Beyin tümör­leri...
36 yaşındayım. 6 yıl önce beyin ameliyatı (hemanjioblastoma) oldum. Doktorlar “Radyoterapi yapılabilir” dedi ama bu...
Soru: Kardeşimde (27), beyin tümörü (glioblastome multiforme) var. 2 kez ameliyat oldu. Yaklaşık 2 aydır...
Böbrek Yetersizliği Hastalığında Diyetin Rolü Nedir? Doç. Dr. Alp Gürkan: Böbrek hastalıklarının tedavisinde diyet büyük...
Böbrek Taşı Nedir? Prof. Dr. Sinan Zeren: Normalde böbreklerimiz kandan süzülen, vücut için gereksiz olan...
Belirtiler Ne Zaman Ortaya Çıkar? Doç. Dr. Alp Gürkan: Böbrek yetersizliği geliştiğinde gözlenebilecek pek çok...
Böbrekler Vücudun Neresinde Bulunur? Doç. Dr, Alp Gürkan: Böbrekler; karın boşluğu içinde ve omurganın her...
Daha önce de değinildiği gibi besin gruplarını ayıran beslenme daha sonra­ki olası bir kilo alımını...
Üstünlük ve Sakıncaları Besin gruplarını ayıran beslenme bütün uzlaşmalar gibi olumlu ve olumsuz yön­ler taşır....
Her insanın davranışları, alışkanlıkları­nı değiştirme ve kısıtlamalar karşısında­ki tepkileri farklıdır. Bu nedenle zayıfla­mak için uygulanacak...
Düşük kalorili beslenmenin etkisi za­manla azalır. Bu nedenle giderek daha kısıtlayıcı bir program uygulamak ve...
Alkollü içecekler – Bazen bilinen zararlı besinlerden hiçbirini kesmeden yalnızca alkollü içecekleri keserek iste­nen zayıflama...
Meyveler: Belirli meyveler rejim yapanlara en çok önerilen besinler ara­sında yer alır. Meyvelerin genel olarak...
• Karbonhidratlı besinler – Şişman ki­şiler aşırı miktarda yağ almıyorsa, şiş­manlığın asıl ya da ağırlıklı...
• Yağlı besinler – Yağlı besinlerin en önemli özelliği çok az miktarda bile yüksek oranda...
Etler – Rejim yaparken, protein oranı yüksek olan etlerin önemli mik­tarda tüketilmesi önerilir. Ama bir...
Şişman kişiler çoğunlukla aşırı miktar­da yemek yerler. Ama olguların yüzde 92’sinde dengesiz ve hatalı beslenme...
Zayıflatıcı beslenmeye besinlerin kalori değerini bilmeden başlamak, bir mağa­za ya da şirketi satılan malların fiyatını...
Bölgesel masajın Önde gelen uzmanlarından Amerikalı Eunice D. Ingham’a göre masaj başparmakla baskı uygula­yarak yapılmalı,...
El ve ayaklarda vücudun her bölümünde refleksleri uyaran nokta ya da bölgeler vardır. Bu bölgelere...
Bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi, tümörün cinsine göre yüzde 1-24 arasında değişen bir olasılıkla tümör olu­şumunu...
Vücudun organ nakline gösterdiği tepki hem hümöral (kan ve öbür vücut sıvılarındaki antikorlarla ilgili), hem...
Eskiden böbrek nakli ameliyatından sonra hastalar steroitlerle ve azatiyoprinle tedavi edilir, doku reddi tanısının koyulması...
Böbrek idrar yaparak şu görevleri üstle­nir: • Su ve elektrolitlerin (sodyum, potas­yum, klor, kalsiyum, fosfor,...
Ergenlikte Normal Boy Artışı Hangi Faktörlere Bağlıdır? Bu konu ergenlik öncesi ile de direkt ilgili...
MİDE AĞRISI Mide ağrısında aşağıdaki terkipler uygulanır: Terkip 1 : «Birer kaşık ravendçini kaynatılır, elde...
İlk kez 1935 yılında Domagk adlı bilim adamı tarafından bulu­nan ve mikroplarla mücadelede başarı kaza­nan...
Strofulus deri üzerinde ödemli papüller özellikleri gösteren bir çeşit hastalıktır. En fazla 1-3 yaş arasındaki...
Bağışıklık, yani immünite, insanın yaşamını sürdürebilmesi, mikroorganizmalarla savaşabilmesi için zorunlu fizyolojik bir savun­ma olayıdır. Bağışıklık...
İç kulaktaki labirentin bir hastalığıdır. Baş dönmesi, kulak uğultusu, kulakta dolgun­luk hissi ve işitme kaybı...
Lupus eritematosus çoğunlukla orta yaşlı bayanlarda görülen ve nedeni pek bilinme­yen bir kollajen doku hastalığıdır,...
Rektum yoluyla kalınbarsağın son bölüm­lerine özel sıvıların verilmesine lavman veya tenkiye denir. Genellikle (müshil) gibi...
Böbreküstü korteksinden salgılanan hor­monlar mineralkortikoid, glükortikoid. aldosteron ve cinsiyet hormonları gibi çok çeşitlidir. Mineralkortikoidler su...
Kloramfenıkol (chloramphenıcol) ilk defa 1947’de streptomyces Venezuelıae kültü­ründen elde edilmiş olan bir antibiyotiktir. Daha çok barsak...
Bu çağa gelen genç kızlar kendisini, eskiden beğendiği kendinden büyük kızlar gibi veya annesi gibi...
İlaçlardan başka, keyif verici madde olarak kullanılan sigara, kahve ve hafif alkollü içkiler de bu...
Beyin boşluklarından 3. ventrikülün taba­nını oluşturan bölümüne hipotaiamus de­nir. Beden fonksiyonlarının birçoğu bura­daki merkezlerden idare...
Beynin tabanında kemik bir boşluk (sella Turcia) içinde yer alan en önemli iç salgı bezine...
Hipernefrom, böbreğin habis tümörlerin­den biri yani kanseridir. Küçük çocuklar­da görülen Wilms tümöründen farklı ola­rak hipernefrom...
Hidrosefali, beyin içinde bulunan beyin -omurilik sıvısının bir tıkanma sonucu ser­bestçe dolaşamaması sonucu meydana gelir....
Hidronefroz, böbreği büyüten çeşitli se­beplerden sonra meydana gelen hastalık halidir. Böbreğin pelvis renalis denilen bölgesi...
Böbreküstü bezinin korteks kısmından sal­gılanan tabii glukokortikoid hormonlar için­de Compound E’ye kortizon, compound F’ye ise...
Böbreklerin özellikle glomerul denen bö­lümünün (böbrek yumakcıkları) iltihabı ve­ya proliferasyonu şeklinde görülen hasta­lığa glomerulonefrit denir....
Çocuğun kafa kemikleri henüz kapanmamış aralıklara fontanel,halk deyimiyle bıngıldak denir. Çocuk doğduğu zaman kafa kemikleri...
Güncel Konular