tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Sağlık Sözlüğü-Y

Prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Yeşil ışık-green-light yöntemini duydum. Bu yöntemin avantajları ve...
Babam 54 yaşında. Yemekleri yutmada zorluk çekmeye başlayınca doktora gitti. Yemek borusunda 4 santim tümör...
Örnek yemek listesi (3.000 kalori) Sabah: 1 su bardağı süt ya da şekerli taze meyve...
Mutlak damar yoluyla beslenme, yeni doğan bebekte ağız yoluyla beslenmeyi engelleyen ağır mide-bağırsak bozukluklarında, bağırsakların...
Yapay beslenme, ağır beslenme bozuk­luklarının tedavisinde ya da beslenmeyi aksatan büyük cerrahi girişimlerden sonra uygulanan...
En sık rastlanan komplikasyon, kan şe­kerinin yükselmesidir (hiperglisemi). Hiperglisemi glikozun daha yavaş veril­mesiyle ya da...
Vücut ağırlığı günde bir kez kontrol edilmelidir. Vücut ağırlığındaki hızlı değişimler öncelikle sıvı alımı ya...
Önce hastanın beslenme durumu değer­lendirilir, ne kadar kalori verilmesi ge­rektiği hesaplanır, damar içine kateter yerleştirilir...
Bağırsak yoluyla beslenme de yapay beslenme olarak kabul edilmektedir; besinler burundan sokulan ve mideye ulaşan...
• Glikoz: Damardan beslenmenin vaz­geçilmez maddesi olan glikoz ya da dekstrozun 1 gramında 4 kalori...
Damar yoluyla ve mide sondasıyla yapay beslenmede, hastalık ya da cerrahi girişimden dolayı zayıf düşen,...
Temel enerji gereksiniminin belirlen­mesi için bazal metabolizma ve yapılan fiziksel etkinlik için gerekli olan enerji...
Her türlü beslenme gereksiniminin da­mar yoluyla karşılandığı yapay beslen­meye geçmeden önce, hastanın beslen­me durumu, hastalığın...
Sağlıklı bireyde protein bireşimi gibi çeşitli biyokimyasal süreçlerin gerçek­leşmesi için vazgeçilmez olan enerji desteği besinlerle...
Mide-bağırsak hastalıklarında, cerrahi girişimlerden sonra ya da ağır iştahsızlık durumunda günlük enerji, protein, şeker, elektrolit,...
• Sakarin ve öbür yapay tatlandırıcılar Şişmanlatmaz: Bir adet sakarin tableti, 20 kalori veren bir...
Yoganın Anlamı Yoga sözcüğü Sanskrit dilinde “bağlan­ma” ya da “birlik” anlamına gelir ve yo­gi (yogacı)...
Hint felsefesinin altı geleneksel sisteminden bırı olan yoga 20. yüzyılda Batı toplumlarında büyük ilgi toplamıştır....
Günümüzde içinde bir enerji kaynağı bulunan yapay kalpler üzerinde çalışıl­maktadır. Böylece yapay kalbe dışarıdan elektrik...
Komplikasyonlar Kalp nakli bekleyen hastalara önce ya­pay kalp takılmasının yol açabileceği komplikasyonlar arasında ameliyat sı­rasında...
Yapay kalp uygulamasına aday hastalar, tedaviye dirençli kalp yetmezliği bulu­nan ve kalp nakline gereksinim gösteren...
Günümüzde yapay kalp, yalnızca ağır kalp yetmezliği nedeniyle kalp nakline aday olan kişilere takılmaktadır. Yapay...
Dr. DeVries’in çalışmalarında ortaya çı­kan başlıca komplikasyonlar şunlardır: Kanama (dört hastadan dördünde), akut böbrek nekrozu...
İlk yapay kalp 1 Aralık 1982’de Utah Üniversitesi’nde Dr. DeVries tarafından 61 yaşında bir diş...
Bu tür yapay kalplerin iki farklı modeli vardır ve her ikisi için de daha önce...
Kalbin kasılma hareketlerini kısmen ya da bütünüyle gerçekleştirecek mekanik araçların başarıyla kullanılması kalp hastalıkları uzmanlarının...
Birçok ülkede yapay anüslü hastaları ve bu sorunla ilgili çeşitli kesim­lerden insanları bünyesinde toplayan kuruluşlar...
Sağlık Önlemleri Yardımcı gereçlerin hasta için son yönelik düzgün bir bakım açısından be­lirli sağlık önlemlerinin...
Bu alandaki ilerlemeler bütün olumsuz durumların hemen hemen aşılmasını sağlayacak ölçüde başarılıdır. Günü­müzde kullanılan yardımcı...
Bağırsak işlevlerinin düzgün bir biçimde yerine getirilmesinde karşılaşılan güçlükler, yapay anüslü kişilerin psikolojik dengesini bozabilir....
Düzenli Yıkama Düzenli aralıklarla yıkama yönteminde, yapay anüs aracılığıyla belirli miktar­larda ılık su vererek kalınbağırsağın...
Günümüzde yapay anüsle yaşayanların sayısı gittikçe artmaktadır. Son yıllarda tıpta meydana gelen ilerlemeler bu tip...
Kolesterol bütün hücrelerde bulunursa da, böbreküstü bezi kabuğu (korteks), sinir sistemi ve karaciğer gibi organlardd...
Tedavi Tansiyon hastalığı müzmin bir hastalıktır. Bazı cinsleri müstesna tamamıyla bir ilâçla geçirmeye imkân yoktur....
Kalp vücudu beslemek ve süprüntü mad­delerini vücuttan dışarı atmak için büyük mik­tarda kanı damarlar içersinde...
İnsanlarda parazit şeklinde yaşayan ve hastalık etkeni olan çok hücreli hayvanların bir sınıfını oluşturan sestodlar...
Doğumdan yapmadan önce, insan embriyosu gelişir­ken omurga kanalı içi boş bir boru biçiminde oluşur. Bu, omuriliğin içinde gelişece­ği...
Sindirim borusunun yutak ile mide arasındaki kas ve zardan yapılı kısmına yemek borusu veya özofagus...
Yağ hücrelerindeki artışın yol açtığı yağ dokusu uruna lipom denir. Lipomlar genellikle tehlikeli olmayan yani...
Görme yollarında meydana gelen bir has­talık nedeni ile yarım görmeye hemianopsi denir. Görme alanı ya...
Tıbbın gelişmesi ve yaşam koşullarının kolaylaşması sonucunda yaşama süresi uzamakta ve beraberinde çeşitli sorunlar da...
Fallop tüpleri, kısaca tubalar (tuba uterina), sağ ve solda, rahmin üst yan köşe­lerinden başlaycn ve...
Derinin streptokoksik enfeksiyonlarından olan erizipel halk arasında yılancık olarak bilinir. Küçük yaralardan veya sıyrıklardan giren...
Yuvarlak Solucan Hastalığı-Askariaz yuvarlak kurtlar içinde insanda ei çok etken olan Ascaris lumbricoides’in reden olduğu...
Güncel Konular