tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Çağımızın Olguları ve Bazı Çağdaş Hastalıklar

Modern yaşamın getirdiği yüksek teknoloji, gerek hareketsizlikle gerek kendine has beslenme alışkanlıklarıyla birçok hastalığın davetçisidir.

Çağımızın yaşam koşulları; in­sanları, daha kalabalık, daha hızlı, daha gürültülü ve de da­ha kirli çevrelerde yaşamaya zorlamaktadır. Bu koşulların yanı sıra teknik ilerlemelerin günümüz insanına sağladığı bir takım olanaklar, insanların da­ha rahat ve kolay bir yaşam sürmelerini sağla­maktadır.

Modern Yaşam Şartları:

Modern yaşam şartları insanlara birçok rahatlı­ğı sağlarken beraberinde bir çok yeni hastalık oluşumuna yol açmaktadır. Son derece hızlı., pratik bir o kadar da hareketsiz bîr yaşam dü­zeni üzerine kuruludur modern yaşam. Ruhsal dengemizi bozan etmenlerin başında içinde yaşanılması kaçınılmaz olan gürültü kirliliği gelir. Haberleşme ve ulaşım modern aletlerle ol­dukça zahmetsiz hale getirilmesine rağmen yoruculuk da modern yaşamın bir özelliğidir, ile­tişim teknolojisindeki gelişmeler insanların ha­reketlerini de bir bakıma azaltmıştır. Bütün bu etmenler yeni hastalıklara yol açmaktadır.

Gıdaları Etkileyen Faktörler

Modern yaşamın hızı hazır gıdalarla beslenme­yi arttırmıştır. Hazır gıdalarda koruyucu olarak kullanılan katkı maddeleri ve sentetik yiyecekler gıdaları sağlıklı olmaktan çıkarmıştır. Bu durum yeni yeni hastalıklara yol açmıştır.

İlaçlar ve Kimyasal Atıklar

Günümüzde ilaçlar özellikle antibiyotikler su gibi tüketilmektedir. Antibiyotiklerin böyle kullanımı onları hastalıklara karşı vücudumuzu koruyucu olmaktan çıkarmıştır. Artık bilinen antibiyotikler çok etkili olmamaktadır. Bu da birçok hastalıkla baş edilememe durumunu or­taya çıkarmıştır. Kısacası insanlar ilaçlara karşı bağlımlılık kazanmışlar ve ilaçların olumlu etki­leri giderek azalmıştır.
Kimyasal atıklar günümüzün çevre kirliliğinde hava-su-toprak üçgenini zehir odaklan haline getirmiştir. Bu durum toprakların kalitesini, suların niteliğini etkileyerek yeni hastalıkların oluşumuna yol açmıştır.

Yorgunluk Hastalığı

Çağımızın şikayetleri arasında sayılan yorgun­luğun bir hastalık olarak kabul edilmesi yenidir. Günümüzde yorgunluğun üç türü var. îlki ilerleyen herhangi bir hastalığın doğrudan so­nucu olan yorgunluktur, ikincisi bir stresin, sürmenajın ya da aşırı bir çabanın sonucu olu­şan yorgunluktur. Üçüncüsü ise bunalımların ve kişilikle ilgili diğer rahatsızlıkların insana ge­tirdiği yorgunluktur.

Keyifsizlik Hastalığı

Çağımızın oluşturduğu psikolojik hastalıklar­dan birisi de Keyifsizlik Hastalığıdır.
Keyifsizlik hastalığı kronik bir depresyon duru­mudur. Bu hastalığa yakalananlar genellikle baş, vücut ağrılarından ve kronik yorgunluktan şikayet ederler. Kendilerini ve hayatı sevmezler. Sürekli karamsarlık içindedirler. İştahsızlık veya çok yeme, uykusuzluk veya çok uyuma, de­vamlı yorgunluk hissi ve umutsuzluk bu hasta­lığın önemli bulgularıdır. İlaçlar ve davranış te­rapileri ile sağlıklı duruma dönebilirler. Bu çağımız hastalığı mutlaka tedavi edilmesi gere­ken bir rahatsızlıktır.

Elektronik Gazetecilik Hastalığı

Bir modern çağ hastalığı olan bu rahatsızlık özellikle daktilodan bilgisayara geçilen iş kotla­rında ve elektronik gazeteciliğe geçen büyük gazetelerdeki elemanların maruz kaldığı bir hastalıktır.
Bu hastalıkta bilgisayar kullanırken, eklem ve kolların hep aynı açıda ve pozisyonda olması ve daktiloya göre tuşlara çok daha hızla ve kolay vurulması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Kısaca RSI denilen bu hastalık sade­ce bilgisayarda uzun süre ve hızla yazı yazan gazeteci ve sekreterlerde değil aynı zamanda piyanistlerde, sürekli elle iş yapanlarda ve fazla çamaşır sıkan veya ev temizliğine giden günde­likçiler gibi çok çeşitli iş kollarında görülüyor. Hastalığın tedavisi için ağırlık derecesine göre fizyoterapi, dinlenme, hastalıklı eli kullanmama gibi yöntemler uygulanıyor.

Lejyoner Hastalığı: (Yeni Zatüre)

Özellikle modern turistik tesisler ve büyük otellerden bu virüsü kapanların bir tür öldürü­cü zatüreye yakalanmaları ile sonuçlanan bir çağ hastalığıdır. Lejyoner hastalığı mikrobu, klimaların filtrelerinin düzenli olarak temizlen­memesi nedeniyle buralarda gelişmesini ta­mamlayarak nefes yoluyla insanlara bulaşıyor. Durgun sularda yaşayan “lcgionelLı” adlı bak­teri, özellikle orta ve ileri yaştaki erkeklerde, si­gara içenlerde, alkoliklerde ve bağışıklık sistemi zayıflayanlarda zatürreye neden oluyor.
Öksürükle belirti veren bu hastalık, bol antibi­yotik kullanılarak tedavi edilebiliyor. Doktorla­rın iyi tanı koyamayarak tedavi edemedikleri durumlarda öldürücü olabiliyor. Bu hastalığın oluşumunu önlemek için özellikle topluma açık klimalı yerlerin temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular