tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Depresyon

Pek çok insan, bir zarar ya da kayıp sonrasında, geçici bir keyif­sizlik hali ya da normal bir üzüntü dönemi yaşar. Çoğumuz, günlük yaşamlarımızda ciddi bir aksama olmadan, birkaç gün ya da birkaç hafta içinde topar­lanırız. Bununla beraber, diğer kişiler için depresyon, endişe­lendirici, kuvvetten düşürücü ve kimi zaman yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Ayrıca, depresyon, kalıcı hastalığı ya da kanser gibi diğer hastalıklardan da muzdarip kişiler için ölüm riskini arttırıcı olabilir.

Depresyonlu iseniz, yalnız değilsiniz. 5 yetişkinden en az biri, yaşamlarının bir döneminde ciddi depresyon yaşıyor. Her yıl, erkek­lerin yüzde 2 ila 4’ü; kadınların yüzde 4 ila 8’i depresyon geçiriyor.

Depresyon genellikle, boşanma ya da ergenlikten yetiş­kinliğe geçiş gibi, yaşamdaki büyük geçiş dönemlerinde vuku bulur. Bazı kişilerde, sevdiği kişinin ölümünden sonra normal üzüntünün uzaması ve kuvvetten düşürücü hal alması ile depresyon ortaya çıkar. Bazı diğer kişilerde, sebep teşkil eden bir neden yoktur.

Diğerlerinde, depresyon tekrar­layan bir hastalıktır. Bir depresyon döneminden sonra, tedavi almayan kişilerin yarısında, tekrarlama olur. Her depresyon döneminden sonra, tekrarlama şansı, tedricen artar. Günümüzde, depresyon için gayet etkili tedaviler mevcuttur.

Depresyonun birkaç türü vardır: Majör depresyon; bipolar bozukluk, mevsimsel bozukluk ve dysthymia (melan­koli). Dysthymia, “kötü zihin hali” anlamına gelen Yunanca bir kelime olup, depresyonun daha az şiddetli bir şeklidir. Majör depresyon kadar günlük yaşamı aksatmaz. Ama genel­likle daha uzun sürer (2 sene ya da daha fazla).

Dysthymia’dan muzdarip kişilerde, majör depres­yonu olan kişilerinkine benzer pek çok semptom vardır. Ama bunların şiddeti daha azdır. Ama dysthmia’lı olanlar, daha ciddi depresyon riski taşırlar.

Depresyon3Kimler Depresyondan Muzdariptir?

Depresyona en eğilimli kişiler şunlardır:
■ Bir yakınını kaybetmek ya da işini kaybetmek gibi yaşamında dramatik ve negatif değişiklik yaşayan ve bundan dolayı şiddetli stres altında olan kişiler.
■ Ailesinde depresyonlu kişiler bulunanlar, yani kalıtsal faktörler. Ayrıca, ailenin yetiştirme tarzı ve sosyal ilişkiler de bir rol oynayabilir.
■ Anksiyete, obsesif kompülsiv bozukluk, uyuşturucu ya da alkol kullanımı, nikotin bağımlılığı, veya yemek yeme bozuklukları  gibi diğer psikolojik bozuk­lukları olan kişiler.
■ Ciddi fiziksel hastalığı olan kişiler.
■ Sedatifler (sakinleştiriciler) ve kan basıncını ve nabzı düzen­lemek için kullanılan ilaçlar gibi depresif semptomları tetikleyebilecek ilaçlar alanlar.

Depresyonda Cinsiyet Farkı

Kadınlar erkeklere oranla hem ılımlı hem de majör depres­yona karşı iki misli daha hassas­tırlar. Bu cinsiyet farkı, dünyanın her yerinde ve tüm gelir ve eğitim seviyelerinde görülmektedir. İlim insanları, bu durumun sebebini açıklamaktan acizdir.

Genler ya da hormonların bu farkı izah ettiğine dair ikna edici bir delil mevcut değildir.

Her ne kadar gerçek postpartum depresyon nadir olsa da, pek çok kadın, doğum yaptıktan sonra, kısa bir depresif ruh hali yaşar. Kadınlar, ayrıca, regl hali dönemleri civarında da hafif bir depresyon yaşayabilir. Erkekler kadın­lara oranla, depresif hissetme durumunda daha az yardım talep ediyor olabilir ki bu durumm, depres­yonun kadınlarda daha yaygın olduğu izlenimi yaratabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular