tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Diş Macunu

Etkili ağız temizliği ve bakımı her gün dişlerin doğru bir biçimde fırçalanmasıyla elde edilir. Ayrıca diş ipinin de sık sık kullanılması gerekir.

Diş macununun başlıca yararları aşağıda sıralanmıştır:

• İçerdiği hoş kokulu katkı maddeleri­ne bağlı olarak ağızda bir ferahlık duy­gusu uyandırdığından, diş fırçalamayı daha zevkli hale getirebilir.
• İçerdiği aşındırıcı, yüzey gerilimini azaltıcı ve köpük yapıcı maddelerle bakteri plaklarının temizlenmesini ko­laylaştırır.
• “İlaçlı” diş macunlan aracılığıyla diş yüzeylerini koruyucu ya da tedavi edici etki gösteren flüorürler, mikrop öldürü­cüler ve duyarlılığı azaltan kimyasal maddelerin yerel olarak düzenli biçim­de uygulanmasını sağlar.

Plakların yok edilmesini kolaylaştır­mak İçin bazı diş macunlarına aşındırıcı etkisi olan maddeler katılmaktadır. Bu maddelerin çok düşük oranlarda bulun­ması ve tanecik boyutlarının çok küçük olması gerekir. Tersi durumda diş mine­si zarar görebilir.
“Beyazlatıcı” olduğu belirtilen diş macunlan kullanılmamahdrr. Bu tip macunlar yüksek aşındıncı etkileriyle uzun süre kullanım sonucu diş minesi­nin parlaklığım yok eder.

“İlaçlı” diş macunlarının özenli bir fırçalamaya ve diş ipi kullanmaya gerek kalmadan diş temizliğine yeteceğini dü­şünenlerin sayısı oldukça kabarıktır. Bu görüşün doğru olmadığını hemen belirt­mek gerekir.
Klorheksidin dışında, diş macunlarına eklenerek diş etleri üzerinde tedavi edici etkisi olduğu öne sürülen madde­lerin bu tür etkileri yapılan hiçbir bilim­sel araştırmada kanıtlanamamıştır.

Bazı diş macunlarında yer alan mik­rop öldürücü maddelerin plaklar üzerin­deki etkisi yeterli bir koruma sağlaya­mayacak ölçüde kısa sürelidir. Plak gelişimini önleyici etkisi kanıt­lanmış tek kimyasal bileşik olan klor­heksidin ise kısa süreli ve denetimli kullanılmalıdır. Çünkü bu madde ağız­da bazı yan etkilere yol açabilir. Örne­ğin 10-15 günlük kullanımlardan sonra, dişlerin yüzeyinde ve dil sırtında kirli sarı renklenmeler ortaya çıkabilir. Ayrıca tat almada geçici bir değişikliğe ve ağız epitelinde pullanmaya neden olabi­lir.

Flüorlu diş macunlan da ilaçlı diş macunlan grubunda sayılır. Birçok de­neysel araştırmanın gösterdiği gibi flü­orlu diş macunlarının düzenli kullanımı diş çürüklerini yüzde 15-40 oranında azaltmaktadır. Bu sonuçlar flüorlu diş macunlarının etkili bir koruma sağladı­ğını açıkça ortaya koymaktadır.
Diş macununun içerdiği flüor dişler üzerindeki koruyucu etkisini üç ayn yoldan gösterir:

• Diş minesinin en üst katmanlarına yerleşerek bakteri plaklarının neden ol­duğu asitlere karşı dişlerin direncini artırır.
• Çürümenin başladığı dişte mineral birikimini olumlu yönde etkiler. Bir yandan diş minesinin yitirdiği kalsiyu­mun yerini alırken, bir yandan da tükü­rükteki kalsiyum ve fosfatların çökme­sini, çürük dişin yeniden kalsiyum tut­masını kolaylaştırır.
• Bakterilerin özellikle şekeri parçala­yarak asit oluşumuna yol açan enzimle­ri üretmesini engeller. Bakteri metabo­lizmasını ketleyen bu etki plak oluşu­munu da şuurlar.
Bakteri plakları diş çürükleri ve di­şeti iltihaplarının oluşumunda belirleyi­ci bir rol oynar. Bu plaklar besin alı­mından birkaç saat sonra oluşup dişe yapıştığı için doğru ağız temizliği aşağı­da belirtilen üç temel kurala uyarak sağ­lanabilir.
• Her öğünden sonra en az 3 dakika sü­reyle dişleri fırçalamak ve en azından her akşam yemekten sonra diş ipi kulla­narak günlük ağız temizliğini tamamla­mak.
• Öğünler arasında bir şeyler atıştırma­mak.
• Tatlı içecek ve yiyeceklerden sonra dişleri temizlemek. Daha önce de belir­tildiği gibi şekerler, bakterilerin temel enerji kaynağım oluşturur. Bakterilerin parçaladığı şekerler diş minesinde çürü­meyi başlatan asitlere dönüşür.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular