tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Doku Reddi Nasıl Engellenir?

Kalp Naklinde Doku Reddi Nasıl Engellenir?

Bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi kalp naklinin gidişi ve hastanın sağ ka­lımı açısından büyük önem taşır. Bu te­davi yaşam boyu sürdürülmeli ve ilaç dozu her hastanın durumuna göre ayar­lanmalıdır, Böylece, bağışıklık sistemi baskılanması ile enfeksiyon etkenlerine karşı doğal savunma mekanizmaları arasındaki en iyi denge kurulmalıdır.

Siklosporin, azatiyoprin ve düşük dozda steroitlerin (kortizon) birlikte uy­gulandığı üçlü tedavi en iyi sağ kalımı sağlar. Bu ilaçların birbirlerinin etkisini güçlendirici özellikleri, mümkün olan en düşük dozun kullanılmasını sağla­makta, böylece yan etkilerin ortaya çık­ma sıklığını da en aza indirmektedir.

Birçok merkezde steroitsiz tedavi uygulanır ya da nakilden aylar sonra yalnız siklosporin tedavisi uygulanır. Bir ya da iki ilacın tedaviden çıkarılma­sının uzun dönemde pek çok avantajı vardır; böyle bir uygulamada istenme­yen etkiler yok edilmiş olacaktır. Bura­da temel sorun hastanın bağışıklık siste­minin nakilden çok daha sonra da sıkıca kontrol altına alınması gerekliliğidir.

Siklosporinin kullanılmaya başlama­sıyla enfeksiyonların ve enfeksiyon komplikasyonlarma bağlı ölümün ön­lenmesinde başarı kaydedilmekteyse de bu komplikasyonların ortaya çıkma sık­lığı azalmamıştır. Kalp nakli yapılan hastaların yüzde 40-50’sinde girişimden sonraki ilk bir yılda bakteri enfeksiyonu ortaya çıkmaktadır.

Nakil uygulanmış ve bağışıklık sis­temi baskılanmış hastada farklı türden çok sayıda mikroorganizmaya rastlanır; bunların sıkıca kontrol altında tutulması gerekir. Ateşin yükselmesi genellikle anlamlıdır; böyle bir durumda etken olabilecek mikropların kültürü elde edilmeli ve bunları yok edecek bir teda­viye başlanmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular