tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Ergenlik Dönemi, Buluğ Çağı

Çocuğun fiziksel yapısının derece derece yetişkinin fiziksel yapısına dönüşmesine ergenlik veya buluğa erme denir. Bu de­ğişiklikler çok yönlüdür. Fiziksel büyüme o kadar hızlıdır ki sanki çocukluktan ye­tişkinliğe geçiş bir gecede olur. Kız ço­cukları erkeklerden daha erken gelişirler. Ergenlik değişiklikleri kızlarda onbir, (ba­zen daha da erken), erkeklerde ise onüç yaşlarında başlar ve yirmi yaşına kadar de­vam eder ki bu döneme de buluğ çağı veya adolesans adı verilir. Kızların erkek­lere oranla olgunlaşmasındaki bu durum­ları, ortaokul sonlarına kadar sürer, ama lise yıllarında bu fark ortadan kalkar. Kız­lar, yetişkinliğe geçmenin bir belirtisi ola­rak, kendilerinden biraz büyük erkeklerle ilişki kurarlar. Sonunda da, kendilerinden büyük erkeklerle evlenirler.Ergenlik dönemindeki çok yönlü değişme­lerden en belirgini boydaki artıştır. Bazıları, yirmi yaşına kadar uzamaya devam ettik­leri halde, genellikte ergen, 14 yaşında esas boyuna ulaşır. Boyun uzaması gene­tik faktörlerin etkisi altında endokrin bez­lerinin çalışmasına bağlıdır.Bu bezler tarafından salgılanan hormonlar ergenliğin birçok olgunlaşma değişikliğini doğurur. Eğer ergenlik hızlı ise ve fiziksel değişiklikler çabucak tamamlanmışsa, boy­daki artış durur. Tohum hücresini meyda­na getiren bezlerin yani gonadların olgun­laşmasındaki gelişme uzun sürerse, boy uzamaya devam edebilir.Ergenlik çağında kızlar, genç kadın şeklini almaya başlarlar. Göğüsler gelişir, kalça genişler ve çocukluktaki erkeği andıran görünüş yok olur. Ergenlik belirtilerinin en önemlisi olan ilk âdet kanaması başlar ve devam eder. Bu olay, on yaşında yani er­ken görülebileceği gibi on üç, on dört yaşı­na kadar gecikebilir de. Kız çocukları ergenlikdonemigenç kızlığa geçişte görülecek bu belirtilere ön­ceden hazırlanmalıdırlar. Vücut yapısını, cinsiyet organlarını ve fonksiyonlarını a-çıklayarak yapılacak bu hazırlık, en iyi şe­kilde anne tarafından yerine getirilebilir. Aksi halde, genç kız, arkadaşlarından du­yacağı yanlış ya da saptırılmış bilgilerle kcrkuya, kuruntulara kapılabilir. Ergenliğe geçişin yaklaşması, ikincil seks karakterlerinin gelişmesiyle de anlaşılabi­lir. Koltuk altlarında ve cinsel organların çevresinde beliren tüyler en belirgin özel­liklerdir. Erkeklerde sakalın belirmesiyle, ilk traş ol­ma isteği doğar. Sakalın tekrar çıkması bir ay sürebilir fakat daha sonra sıklaşan ve güçlenen sakal, devamlı traş olmayı gerektirir. Erkek çocuklarının cinsel or­ganları yetişkinlerin ölçülerine yaklaşır. Bo­şalımlar, erbezlerinin gelişiminin ve üreme yeteneğinin belirtisidir. Buluğ çağındaki çocukların cildinde ka­rakteristik değişiklikler olur. Ter bezleri daha fazla gelişir, cilt yağlanmaya ve çoğunlukla yüzde ergenlik sivilceleri de­nen akneler belirmeye başlar. Çocuk bu devrede, ayıp ve kusur şeklinde yorumla­nabilecek her şeye karşı duyarlıdır. Bazı­larında ergenlik sivilceleri üzüntüye neden olabilir. Bu durum geçici olduğundan psi­kolojik yardım ve Öğütler yararlıdır. Bazı yonlış fikirlerle sivilcelerin nedenini mas­türbasyona bağlayanlar bile çıkabilir. Mas­türbasyonun ergenlik döneminde ortaya çıkan ciltteki değişikliklerle ilgisi olmadı­ğı anlatılmalıdır. Eğer mastürbasyon hak­kında daha büyük çelişkiler yoksa, bu tür açıklamalar gençleri tatmin edecek ve ra­hatlatacaktır. Genç kızın, vücudundaki değişmelere ve âdet kanamasına tepkisi değişik olabilir. Ergenlik çağında bir genç kız için sadece göğüs ve kalçaların gelişmesi, vücudun tüylenmesi gibi ikincil cinsiyet karakterlerinin belirmesi değil, ayrıca derinden gelen ruhsal değişiklik de önemlidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular