tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Kadınlık Devreleri

Kadınların hayat dönemi genellikle 5 dev­reye ayrılabilir. Bunlara, çocukluk, puberte, cinsel olgunluk, klimakteryum ve ihti­yarlık devreleri denir.
1 — Çocukluk devresi: Genellikle doğuş­tan itibaren 10 yıllık bir devreyi kaplar. Bu dönemde kız ve erkek çocukların önemli ayrımları yoktur. 9 yaşından sonra değişiklikler başlar.
2 — Puberte devresi: Çocukluğun sona ermesi ile cinsel olgunluğun başlamasına kadar 10-16 yaş arasında sürer. Bu devrede göğüs teşekkülü, hormonların faali­yete geçişinin ilk belirtisidir. Vücudun bazı bölümlerinde kıllanma başlar. Âdet kana­maları bu devrede görülür. İlk zamanlar az ve seyrektir, birkaç ay veya yıl sonra, nor­mal durumunu alır.
3 — Cinsel erginlik devresi: Bu devre ka­dının bedenen ve hormonal yapı olarak en olgun hali olup aşağı yukarı otuz yıl kadar sürer. Bu süre içinde evlenme, ge­belik, doğum, loğusalık ve emzirme gibi kadınlık ve anneliğe has olaylar cereyan eder. Annenin zamanının büyük kısmı ço­cuklarını yetiştirmekle geçer.
Kadınlık Devreleri4 — Klimakteryum devresi: Cinsel olgun­luk döneminin sona ermesi ile ihtiyarlık halinin başlaması arasındaki devredir. Bu zamanda menopoz dediğimiz durum âdet kesilmesi ile başlar. Bu, kadınlar için en önemli bir olaydır. Âdet kesiminden sonra ekseri kimselerde ruhsal ve bedensel de­ğişiklikler (Asabiyet, sıkıntı, şişmanlama v.s.) görüldüğü gibi kadınlar gebe kalma ve doğurma olanaklarından uzaklaşırlar. Birçoklarının yanlış olarak bildikleri gibi seks hayatının sona ermesi söz konusu değildir. Aksine çocuk olma korkusunun ortadan kalkmasıyla daha rahat ve kuşku suz bir seks döneminin başlamış olması mümkündür.
5 — İhtiyarlık devresi (Senium); Bu devT renin başlamasında kesin bir sınır yoktur. Kendisine özen gösteren kadınlar bu za­mana çok geç girerler. Fakat 60 yaşın­dan sonraki döneme genellikle bu ad ve­rilir. Adından da anlaşıldığı gibi organiz­manın hemen her bölgesinde gerileme olayları başlar. Bununla beraber bu dev­reyi son zamanlarda çıkan çeşitli ilaçlar­la bertaraf etmek ya da çökmeden geçir­mek mümkün olmaktadır. Yalnız bu tür ilaçları bir doktora danışmadan kullanma­nın bazen yarar yerine zararlar doğurabi­leceğini de akıldan çıkarmamak gerekir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular