tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Kalbin Yapısı

Kalb etten yapılmış, içi boş bir organ (uzuv)dır. Dışardan bakılınca tepesi aşağıda solda ve tabanı hafifçe sağda duran bir armuda benzer. Ortalama olarak erişkinlerde uzunluğu 12.5 san­timetre, genişliği en geniş yerinde 8.5 santimet­re ve kalınlığı da 6.2 santimetredir. Tartıbrsa ortalama ağırlığı erkeklerde 300 gram, kadınlar­da 250 gram gelir. Kalbin ağırlığı, yaşa bakmak­sızın, vücut ağırlığı ile orantılı olarak artar. Nor­mal bir kimsenin kalbi aşağı yukarı yumruğu kadardır . Kalbin etrafı iki yapraklı bir zarla sarılı­dır; bu zar kesesine Dış Yürek Zarı (perikart) denir. İM zar arasında normal kimselerde pekaz bir sıvı (mayi) bulunur. Perikardın vazifesi, kalb hareketlerini kolaylaştırmak ve kısmen de ona bir askı işini görmektir. Sağ kulakçığa iki büyük damar dökülür, bunlar Üst Ana Toplardamarı ve Alî Ana Toplardamarı’dır. Bu damarlarla sağ kulakçık boşluğu ara­sında hakikî kapaklar yoktur. Sağ karıncıktan Akciğer Atardamarı çıkar ve biraz sonra ikiye ayrılıp sağdaki sağ, soldaki de sol akciğere dâhil olur. Akciğer atardamarı ile sağ karıncık ara-. smdaki üç parçadan yapılmış kapakçıklara Ak­ciğer Atardamarının Yarımay Kapakları adı verilir. Bunlar akciğer atardamarına atılan ka-nın geriye, kalbe dönmesine engel olurlar. Sol kulakçığa dört adet Akciğer Toplardamarı dö­külür ve bunlarda kapak yoktur. Sol karıncık­tan çıkan büyük atardamara Aorta denir. Bu damar başlangıcında 3 santimetre genişliğindedir, biraz yukarı ve sağa doğru çıktıktan son­ra sola ve arkaya/kıvrılır ve sonra aşağıya inmiye başlar. Aorta ile sol karıncık arasındaki kapaklara Âorîanın Yarımay Kapakları veya sadece Aorîa Kapağı adı verilir. Aorta kapağı­nın vazifesi kanın aortadan geriye, kalbe dön­mesine engel olmaktır. İşte bütün ikuşlarm ve memelilerin kalbi bu yapılıştadır. Kalbin ön yüzü kısmen akciğerlerle örtü­lüdür. Akciğerlerle örtülü olmıyan ufak bir kısmı göğüs kemiğinin arkasında ve onun sol att: kısmında göğüs duvarı ile doğrudan doğruya temas halindedir. Kalbin ön yüzünün büyük: bir kısmı sağ karıncıktan teşekkül eder. Kalbin alt yüzü diyafragma (hicabı haciz) denen ve gö­ğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinde» ayıran bir bölme üzerinde oturur. Kalbin arka­sından yemek borusu geçer. Daima bir tek hekime bağlanınız. Keseniz müsait ise birçok hekimleri bir arada çağırınız. Ayrı ayn he­kim çağırmak kadar yanlış bir şey yoktur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular