tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Kalp Pili (Pacemaker)

Kalp ritmi bozuklukları olan kişilerde kalp kasını uyarmak için kullanılan aygıtlara pacemaker ya da kalp pili denir.

Kalbin elektriksel ileti sisteminin herhangi bir bozukluk nedeniyle kesinti­ye uğradığı kişilerde pacemaker ritmik elektriksel uyarılar üreterek kalbin dü­zenli bir biçimde çalışmasını sağlar.

Kalpteki Elektrik İletisi

Kalpte elektrik iletisi “düğüm” adı veri­len merkezler ve belirli kas liflerinden oluşan demetler aracılığıyla yerine geti­rilir. Kalp duvarının içinde yer alan bu düğümler ve lif demetleri kulakçık ve karıncıkların ritmik kasılmasını sağlar. Uyarılar sinüs-kulakçık (Keith-Flack) düğümünden çıkar.

Bu merkez sağ kulakçığın duvarında, üst ana toplardamar ağzının yakınındadır. Buradan kaynak­lanan uyarı kulakçıklar arası bölmede bulunan kulakçık-karıncık (Tawara) düğümüne gönderilir. Kulakçık-karıncık düğümünden His demeti de­nen önemli bir ileti demeti çıkar. His demeti sağ ve sol olmak üzere iki dala, bunların her biri de ince liflere ayrılır. Lifler uyarıyı karıncıkların duvarlarına taşır. Böylece sinüs-kulakçık düğümün­den kaynaklanan uyarı çok kısa sürede bütün kalp kasına yayılır.

Kalpte elek­triksel uyarıları ileten bu duyarlı meka­nizma değişik kökenli bozukluklardan (damar sertliğine, frengiye ya da roma­tizmaya bağlı koroner lezyonlar, ilti­hap ve nedbe oluşumu vb) etkilenebilir. Bu durumda uyarıların yayılması yavaşlar ya da kesintiye uğrar. Tıpta “blok” adı verilen bu kesinti Morgagni-Adams-Stokes sendromunun ortaya çık­tığı ağır olgularda tamdır; bir başka de­yişle kulakçıklardan karıncıklara giden uyarı tümüyle kesilmiş, kalp geçici ola­rak durmuştur.

Karıncık etkinliği çok kısa süreyle kesildiğinde anlık bilinç kaybı ve deri renginde solmayla bayıl­ma krizleri ortaya çıkar; bayılmanın he­men ardından da bilinç açılır ve renk düzelir, çünkü kalbin ileti sistemi bu arada kalp kasındaki başka merkezlerin devreye girerek karıncık etkinliğini da­ha yavaş bir ritimle de olsa yeniden baş­latacak biçimde düzenlenmiştir. Ağır ol­gularda baş dönmesi ve aşırı güçsüzlük duygusundan sonra hasta yere düşer; bi­lincini yitirir; el ve yüz kaslarında seyirmelerle kasılma hareketleri görülebilir. Bilinç kaybı beyne yeterli oksijen git­memesine bağlıdır.

Karıncık etkinliği yeniden başlarsa hastanın rengi düzelir ve bilinci açılır. Buna karşılık kalpteki durma belirli bir süreyi aşarsa hasta ölür. Acil durumlar­da kalp hareketleri bir monitörden izle­nerek dış pacemaker ile kalp uyarılır. Bununla birlikte hastada kısa süre için­de yeni bayılma krizleri görülebileceği ve bunların her birinin ölüm tehlikesi anlamına geldiği unutulmamalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular