tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Kalp Pilinin Teknik Özellikleri

Kalbi yapay olarak uyaran ilk üreteçler doğru akımla çalışan hantal aygıtlardı. Zamanla uzun ömürlü pille çalışan, vü­cudun içine yerleştirilebilen, sigara pa­keti kadar küçük ve hafif pacemaker‘lar üretildi. Böylece hastalar vücutlarının dışında bir aygıta bağlı olma zorunlulu­ğundan kurtuldular.

Günümüzde kulla­nılan aygıtlar uyarı işlevini gören ve pilleri içeren bir kutudan oluşur. Silin­diri andıran bu aygıtların çapı 4-5 cm, yüksekliği 2-3 cm kadardır. Kutudan belirli teknik özellikler taşıyan iki me­tal elektrot çıkar; elektrotların serbest ucu elektriksel uyarıları taşımak üzere kalp kasına yerleştirilir. Yapay elektrik­sel uyarının kalp kası lifleri ve bir bü­tün olarak kalbin işlevi üzerindeki etki­lerini değerlendirmek amacıyla yürütü­len deneysel araştırmalar, kalp kası lif­lerinin, özellikle de iletim dokusunun liflerinin bu uyarılardan olumsuz etki­lenmediğini göstermiştir.

Yapay elek­trik uyarısının yüksek frekanslı olması koşuluyla kalp kolayca ritmine kavu­şur. Hatta bazı olgularda olumlu etkiler de ortaya çıkar; örneğin yorgun bir kalp kası lifi yapay olarak uyarıldığında yor­gunluk belirtilerinin kaybolduğu görü­lür. Elektrikle uyarılmanın kalbin bütü­nü üzerindeki etkileri konusunda da çe­şitli gözlemler yapılmıştır.

Kalp durma­sında elektrikle yapay uyarı ancak kal­bin durmasından sonraki 10 dakika içinde yapılırsa başanlı olabilir. Bu du­rumda kandaki potasyum düzeyinin bü­yük önemi vardır; potasyum düzeyi lit­rede 10-12 mEq sınırını aştığında kalp elektrikle uyarıya yanıt vermez.

Pacemaker kalbi acil olarak, kısa ve orta süreli olarak ve uzun süreli ya da kalıcı olarak elektrikle uyarmak için kullanılabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular