tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Karaciğer Naklinden Sonraki Kontroller

Nakilden Sonraki Kontroller

Çok sayıda hasta girişimden sonra 6-8 haftalık iyileşme dönemini geçirmek üzere eve yollanır. Bu dönem boyunca hastanın naklin gerçekleştirildiği mer­kezle sıkı bağlantı içinde olması gere­kir. Ateşi yükselirse kolanjit gelişebile­ceği düşünülerek hemen merkeze bildirilmelidir. Başka enfeksiyonların geliş­mesi durumunda ise hemen uygun anti­biyotik tedavisine başlanmalıdır. Diş te­davisi gibi herhangi bir girişimden önce hastaya koruyucu antibiyotik tedavisi yapılmalıdır.

Ayrıca hastaya grip aşısı uygulan­ması da yerinde bir önlemdir.

Siklosporin tedavisi gören hastalar­da genellikle yüksek tansiyona rastlan­maktadır. Bu hastalarda tansiyonun haf­tada en az bir kez kontrol edilmesi ve yüksek tansiyon tedavisine hazırlıklı olunması gerekir.

Kandaki azot ve kreatinin düzeyi de düzenli olarak kontrol edilmelidir. Sik­losporin böbrek işlevlerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Steroit yapısında olmayan iltihap gi­derici ilaçlar siklosporinle birlikte alı­nırsa hızla böbrek işlevlerini bozabilir. Bu nedenle siklosporin alan hastalara bu ilaçlar kesinlikle verilmemelidir.

Sık kullanılan bazı ilaçlar siklospo­rinle önemli bir etkileşim gösterebilir. Hastaya ağrı gidericiler ve uyku ilaçları verilebilir. Buna karşılık alkol alması kesinlikle yasaklanmalıdır.

Kural olarak karaciğer nakli yapılan hastalar için herhangi bir diyet gerekli değildir. Böylece ameliyattan önce uy­gulanan sodyum kısıtlamasının ve pro­tein yasağının kalkmasına olanak sağla­nır.

Hastalar fiziksel etkinlikte bulunma­ya özendirilmeli ve normal cinsel yaşa­ma geri dönmeleri sağlanmalıdır.

Sonuçlar

Daha önce de belirtildiği gibi, karaciğer nakli artık iyice tanınan bir tedavi biçi­midir. Tıptaki bunca gelişmeye rağmen hastaya başka hiçbir tedavi yönteminin sağlayamayacağı bir yaşam düzeyi ve süresi kazandırmaktadır.

Bu alandaki temel sorun karaciğer nakli için bekleyenlerin sayısı gittikçe artarken bunların gereksinimini karşıla­yacak sayıda karaciğer vericisi bulunamamasıdır.

Bu eksikliğin temelinde organın alınması konusunda çağdaş kuralların olmayışı, toplumun ve hatta hekimlerin organ naklinin sağlayabileceği yararlar konusunda yanlış ve yetersiz bilgilendirilmesi, ayrıca yoğun bakım merkezle­rinin donanımlarının yetersizliği yat­maktadır.

Organ naklinin ufuklarının genişle­tilmesi bu olumsuz etkenleri hedef alan ortak çalışmalara bağlıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular