tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Kastrasyon ve Kısırlaştırma

Her iki yumurtalık veya testisıerin çıkarı­larak testosteron ve östrogen adlı hor­monların salgısını durdurma işlemine ha­dımlaştırma veya kastrasyon adı verilir. Eskiden beri bilinen ve uygulanan bir ope­rasyondur. Kölelik devirlerinde, köle kul­lanan ülkeler, melez çocukların meydana gelip kendi ırklarını bozmasını önlemek amacıyla kastrasyona başvururlar ve bu kişileri kısırlaştırırlardı. Ayrıca, dm adam­ları da yine bu yöntem ile seks güçlerini ortadan kaldırırlardı. Tarihin çeşitli zaman­larında, bilhassa ortadoğu ülkelerinde kastrasyon uygulanarak, padişahın hare­mine bakan oğlanların cariyelerle ilişkisi engellenirdi. Yine, kiliselerde koroda şarkı söyleyen erkek çocukların seslerinin bo­zulmaması için kastrasyon yapılmakta ve seslerinde bir değişikliğin meydana gel­mediği görülmekteydi. Kastrasyon, genellikle her yaşta yapılabi­lir. Ancak puberteden evvel yapıldığında daha etkili olduğu bilinmektedir. Testisler, puberteden sonra çıkarılırsa, vücut geli­şimini tamamladığı için sekonder seks ka­rakterlerinde bir değişiklik olmaz. Hasta­lık, kaza gibi nedenlerle puberteden evvel alınırsa, seksüel ve cinsel karakterler ge­lişemez. Puberteden evvel kastrasyon uygulanmış erkek, genellikle uzun boylu, kadınsı gö­rünümde, korkak, kibar ve sakin karakter­dedir. Bunlara hadım denir. Sesi kadınımsıdır. Yüz, pubis ve koltuk altı kılları yok­tur. Vücutta yağ dağılımı da normal olma­dığı için, kalçaları geniştir. Eğer ameliyat 16 yaşından sonra uygulanmışsa, sekon­der seks karakterlerinden bazıları değiş­mez. Bazı hastalıklarda, örneğin prostat ve tes-tis kanserlerinde, kastrasyon ameliyatı ka­çınılmazdır. Ancak ileri yaşlarda yapılan bu işlem, seksüel kapasitede bir etki yap­maz. Yani kişinin sekonder seks karakte­rini fazla etkilemez. Fonksiyonel karakter­lerde eksikliğe yol açabilir. Kastrasyon ile kısırlaştırma, farklı istem­lerdir. Kastrasyonda cinsel birleşme ye­teneği ortadan kaikar. Ancak kısırlaştır­mada sadece çocuk yapabilme yeteneği ortadan kaldırılmıştır, kısırlaştırman kimse cinsel temasta bulunabilir. Hayvanlara da kastrasyon uygulanır. Bu­radaki amaç, bilhassa evcil hayvanların uysal kalmasını sağlamaktır. Kadınlarda uygulanan kastrasyon işlemi ise, yumurtalıkların cerrahî olarak çıkarıl­ması şeklindedir. Kısırlaştırma ise, tüple­rin bağlanması ile yapılır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular