tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Laksatifler (Bağırsak Yumuşatıcılar)

Laksatifler, yani bağırsak yumuşatıcılar ile etkisi daha güçlü olan müshiller bağırsak hareketlerini artırarak fizyolojik ve psikolojik rahatlık sağlayan ilaçlardır. Bu bakımdan en çok kullanılan ilaçlar arasında yer alırlar.

Bağırsak yumuşatıcılar en çok kulla­nılan ilaçlar arasında yer alır. Bu ilaçlar yalnız hekim reçetesiyle değil, sık sık reçetesiz ve uzman denetimi dışında da kullanılmaktadır. Özellikle yaşlılar ara­sında kullanımları çok yaygındır. Sü­rekli bağırsak yumuşatıcısı alanların sa­yısını ortaya koyan güvenilir istatistik veriler yoktur. Ama bu tür ilaçların üre­timi bütün dünyada çok yüksektir ve yanlış kullanımlarından kaynaklanan şi­kâyetlerle hekimlere ya da hastanelere başvuran hastaların sayısı oldukça ka­barıktır.

Bağırsak yumuşatıcılar yaygın kulanımlarının yanı sıra bilinen en eski ilaç­lar arasında yer alır. Eski Çin, Mısır ve İbrani tıp kaynaklarında bağırsak yumu­şatıcılarının kullanımına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu ilaçlara yönelik bü­yük ilgide, bağırsakların her gün ve bol miktarda boşaltılması gereğine ilişkin yaygın inanışın ve bu inanışın getirdiği psikolojik rahatlamanın önemli payı vardır. İlaç kullanımının gelenekselleştiği günümüz toplumlarında en sık kar­şılaşılan olguların başında kuşkusuz bu ilaçların yanlış kullanımı gelmektedir.

Kulaktan dolma bilgiler, hekime danış­madan tamdık önerisine uyma ve bu tür ilaçları kullanınca duyulan rahatlama, ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlan hesaba katmadan kabızlık şikâyeti olanlan bağırsak yumuşatıcılarına yö­neltmektedir. Bu ilaçlann gerçekten fi­ziksel ve psikolojik düzeyde büyük et­kilerinin olduğunu söylemek gerekir. Bu etki önce ruhsal bir bağımlılık oluş­turur ve zamanla henüz tam bilinmeyen mekanizmalarla gerçek bir fiziksel ba­ğımlılığa dönüşebilir.

Kamu sağlıkıyla ilgili olanlar bile bağırsak yumuşatıcılarının büyüsün­den kurtulamamaktadır. Hekimler ve yardımcı sağlık personeli de bu kapsa­ma girdiğinden, hastanelerde bu ilaç­lann kullanımı daha da fazla olmakta­dır.

Son yıllarda bağırsak yumuşatıcıla­rının artan kullanımı büyük değişim gösteren yaşama alışkanlıklanna (daha az fiziksel etkinlik, sürekli ruhsal ger­ginlik) ve beslenme alışkanlıklarına (posasız besinlerin daha çok tüketilme­si, rejim yapma eğiliminin artması) bağlıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular