tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Psikofarmatikler

Beynin işlevlerini etkileyerek ruhsal durumu uzun ya da kısa süreli olarak değiştiren ilaçlardır.

Uzun süreli kullanıldığında kalıcı kişilik değişikliklerine yol açabilirler.

Psikofarmatikler (ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar) zihinsel işlevleri etkileyerek davranışları uyarır ya da yatıştırır.

Daha dar anlamda, psikofarmatik te­rimi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçları kapsar. Bu tanım gö­rünürde açık olsa da, ruhsal hastalıkla­rın tanımındaki belirsizlikler nedeniyle psikofarmatiklerin kullanımı ve yararla­rı konusunda önemli yanlış anlamalar vardır.

Bazen yanlış olarak, olağandışı dav­ranışları kontrol altına alan ilaçlar ola­rak tanımlanan psikofarmatikler, ruh hastalıklarının nedenleri konusunda önemli bilgi sağlamanın yanı sıra, bu hastalıkların tedavisinde yeni yaklaşım­lar da getirmiştir.

Psikofarmatiklerin aşırı miktarda ya da yanlış kullanılmasına yol açan pek çok etken olması da önemli bir sorun­dur. Hekim de hasta da, psikofarmatiklerden mucize beklememeli, bu ilaçlar akılcı ve dikkatli bir biçimde kullanıl­malıdır.

Doğru kullanıldığında psikofarma­tikler hastanın ruh sağlığının yanı sıra ailesi ve toplumsal çevresiyle uyumunu da düzeltir. Ama bu ilaçları, geçmişte akıl hastalarını yatıştırmak için kullanı­lan deli gömleği gibi fiziksel yöntemler yerine geçecek bir “kimyasal” yatıştır­ma yöntemi olarak görmek pek kabul edilebilir bir davranış değildir. Çünkü bu görüş aynı zamanda hastanın kendi­ni özgürce ifade etme hakkını kısıtlaya­rak onu toplumun geçerli değer yargıla­rına ve kurallarına uymaya zorlamakta­dır.

Bunaltı Giderici İlaç Kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar:

• Uyku verebilir. Refleksler yavaşladığından otomobil kullanmak gi­bi dikkat ve hız gerektiren etkinliklerden kaçınmak gerekir.

• Beyni baskılayan alkol ve öteki ilaçlardan kaçınmak gerekir. Öneri­len dozun üzerine çıkılmamalıdır. Mide rahatsızlıklarında ilaç ye­mekten sonra alınmalıdır.

• Yüksek dozda ve uzun süre tedavi gören hastalarda ilaç aniden ke­sildiğinde yoksunluk belirtileri ortaya çıkabilir.

• İlaçla birlikte asit gidericilerin alınması ilacın emilimini bozabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular