tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Sağlık Yönünden ilaçlar

Zorunlu olmadıkça ilaç tüketmek, ilaç tüketimini bir alışkanlık haline getirmek sağlığı olumsuz etkiler. İlaçlar doktor kontrolünde ve birbir­leriyle etkileşimi sorgulanarak tüketilmelidirler.

İlaçlar hastalıkları yenmek için başvurduğumuz kimyasal maddelerdir. Zorunlu olmadıkça ilaç tüketmek sağ­lığı olumsuz etkiler. İlaçlar doktor kontrolünde ve birbirleriyle etkileşimi sorgulanarak tüketilmelidir. Reçetesiz olarak tüketilen ilaçlar için tehlike da­ha da büyüktür. Bu tür ilaçların başın­da gelen Aspirin bile tüketilirken çok dikkat edilmesi gereken bir maddedir.

Aspirin Alırken Dikkat Edilecek Noktalar:

• Aspirini tok karnına ve en az bir bardak su ile alınız.
• Aspirin virütik enjeksiyonlu çocuklara, dok­tora danışmadan verilmez. Yapılan araştırmalar, çocuklarda aspirinin kullanımı ile Reye sencromu oluşumu arasında istatistiksel olarak sıkı bir ilişki olduğunu göster­mektedir.
• Aspirini yüksek dozda uzun sürelerle kullanı­yorsanız doktor kontrolüne sık sık gitmeniz gerekir.
• Aspirinde sirke ko­kusu varsa bozuk de­mektir. Böyle tabletleri kullanmayınız. Aynca kullanım tarihi sona ermiş tab­letleri de kullanmayınız, atınız.
• Aspirin çocuklardan mutlaka uzak tutulmalı­dır. Yüksek dozda aspirin çocuklarda çok tehli­keli zehirlenmeye neden olur.
• Aspirin kutulannı ısı, nem ve doğrudan ışık­tan uzak tutunuz. Bunlar tabletlerin bozulma­sına neden olur.
• Eğer aspirini ateş düşürmede kullanıyorsanız ve aspirin alınan üç gün içinde ateş düşmemiş-se ya da düşmüş, ama üç günden sonra yeni­den yükselmişse doktorunuza görününüz.
• Şeker hastalan yüksek dozda (günde en az 8 tablet) aspirin kullanıyorlarsa idrarda şeker testi yanlış sonuç verir.
• Yüksek dozda aspirin, C vitaminin idrar ile atılımını arttırmaktadır. Bu nedenle bazı dok­torlar yüksek doz aspirin tedavisi sırasında aynca C vitamini verilmesini Önerirler.
• Bağırsakları yumuşatıcı laksatif ilaçları aspi­rinle birlikte almayınız.
Astımlı hastalarda aspirinin bronşlarda aşırı duyarlığa neden olarak krize yol açacağından bu konuda doktorunuza danışınız.
• Teptik ülseriniz var ise ülseriniz ağırlaşabilir, mide kanama riski de aspirin ile artar.
• Gebelerin son üç ayda aspirin kullanmaları tavsiye edilmez. Gebeler doğumdan birkaç gün önce aspirin almışlar ise doğum ve doğum sonu kanamaları artabilir, doğum eylemi uza­yabilir.
• Aynı şekilde bebek emziren annelerin aspirin kullanması genellikle önerilmez. Süte geçen as­pirin bebeğin midesinde hidroliz olarak bağır­saktan absorbe olabilir. Yüksek dozda ise be­bekte asidoz gelişebilir.

Aspirinin Yan Etkileri

• Gebeliğin ilk üç ayında aspirin kul­lanılması sakıncalı. Dış etkenlere karşı duyarlı ve alerjik bünyelerde aspirin kaşıntı ve dökülmeye yol açıyor.
Mafsal sertliğine, şeker ya da gut hastalığına karşı kullanılan ilaçlarla birlikte aspirin alınma­ması öneriliyor. Bu ilaçlar as­pirinle ters etkileşim yapa­biliyor.
Yüksek tansiyonlu hastaların aspirini mutlaka doktora danıştıktan sonra almaları gerekiyor.
• Aspirin’in aç karnına alınmaması ve günde 6 gramlık sınırın geçilme­mesi gerekiyor. Gereğinden fazla aspirin, çocuklarda zehirlenmeye neden oluyor.
Harika İlaç olarak nitelenmesine kar­şın, bazı bünyeler için tehlikeli olabilir. Bunun için, bazı kimselerin aspirini, doktor denetimi altında almaları gerekiyor. Örneğin, astımlılar, gastriti, ülseri, kan bozukluğu, böbrek hastalığı olanlar aspirin için mutlaka doktora danışmak.
İshal ya da kusma nedeniyle su kaybeden ço­cuklara, ateş düşürmek için aspirin verilecekse mutlaka doktora başvurulmalı. Ya da çocuğa çok bol su içirilmeli.
• Aspirin’in alkollü içki ile karıştırılmaması Öneriliyor. Bazı bünyelerde alkol mide zarını tahriş ettiğinden, aspirin kanamaya neden ola­biliyor.

Aspirin Zehirlenmesi:

Aspirin kişileri bir çok hastalığa karşı korur. Ör­neğin, yetişkin kişilerde günde alman 100 mi­ligram aspirin çok yararlıdır. Kişiyi, kalp ve da­mar rahatsızlıklarına ve bazı ağrılara karşı korur. Fakat, özellikle 3-4 yaşın altında­ki çocuklarda kullanırken çok dikkat etmek gerekir. Örneğin, ateşli has­talıklarda (kızamık, anjin, grip), kesinlikle çocuklara aspirin ve­rilmemesi gerekir. Ateş düşür­mek için verilen aspirin, Reye sendromuna yol açabilir. Romatizma gibi hastalık­larda verilen aşırı dozda aspirin de, zehirlenmelere yol açabilir. Aspirin zehir­lenmesinin ilk belirtileri, kulak çınlaması, ve şiddetli baş ağrısıdır. Bu durum­da, tedavinin hemen kesil­mesi gerekir. Zehirlenme­ler daha çok aspirin’e du­yarlı kişilerde veya yüksek dozda alındığında meyda­na gelir.

Aspirin zehirlenmesiyle birlikte karaciğer en­zimlerinde bozukluk, böbrek yetmezliği ve so­lunum güçlüğü çekilir. Hemen takip edilmedi­ği takdirde, kişiyi komaya götürerek ölümlere yol açabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular