tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Suni Solunum

Bir kimsenin havasız kalarak boğulmasını önlemek için, çalışmayan akciğerlere dı­şardan hava göndermeye suni solunum yaptırmak veya resüsitasyon denir. Karbonmonoksit solumak, suda boğulmak, zehirlenmek, elektrik şokuna uğramak ve­ya başka nedenlerden ötürü insan hava­sız kalabilir. Gerçi suni solunum için çok modern araçlar geliştirilmiştir ama bazı acil müdahalelerin gerektiği durumlarda bir insanın elleriyle veya ağzıyla yaptıra­cağı suni solunum genellikle en uygun yol­dur. Normal bir insan, dakikada ortalama on altı ile yirmi kez nefes alır. Ancak suni solu­numda daha sık nefes alıp vermek gerek­tiği öne sürülmektedir. Çünkü bu yolla ak­ciğerlere normal solunum yoluyla içeri alıpandan çok daha az hava alınır. Bu yüzden yaptırılacak suni solunum hareketlerinin dakikada yirmi dört ile kırk arasında ol­ması gerektiği savunulmaktadır. Son zamanlara kadar, en çok kullanılan suni solunum yöntemi, bunu geliştiren he­kimin adıyla anılan Schaefer tekniğiydi. Amerikan Tıp Birliği, Amerikan Kızılhaçı ve öteki kurumlar tarafından geliştirilen bir başka yöntem de Holger metodudur. Bu yöntemlerin yerini şimdi hayat öpücüğü denilen yöntem almıştır. Holger metodu: Baygın kimse, yüzükoyun yatırılır. Eller üst üste konur, dirsekler dı­şarıya dönük durumda iken alın, hafif yana yatık bir şekilde ellerin üzerine konur. So­lunum yaptıracak kişi, hastanın başucunda dizlerinin üstüne çömelir. Hastanın dir­seklerinin yukarısından kollarını kavraya­rak onu yukarıya, kendine doğru çeker. Kolları mümkün olduğu kadar çeker, sonra yere bırakır. Bundan sonra, kürek kemik­lerinin altına ellerini koyar ve kuvvetle bas­tırır. Hastayı yukarıya çekerken de sırta bastırırken de, solunum yaptıran kişinin kolları düz olmalıdır. Bu yapay solunum hareketi, dakikada on-on iki kez tekrarlanır. Kalça kaldırma hareketi: Baygın durumda­ki hasta, yüzükoyun yere yatırılır. Solunu­mu yaptıracak kişi. hastanın üzerinde tek dizini yere koyarak, elleri ile kalçayı kav­rar ve yerden 10-15 cm. kadar yukarı doğ­ru kaldırır. Bundan sonra hastayı tekrar yere doğru bırakır. Bu hareketi dakikada on iki kez tekrarlar. Kalçanın yukarı doğ­ru kaldırılması hareketi, aktif nefes alma­ya yol açar. Bu sonucun nedeni şunlardır:
(1) Kalça yukarı doğru kaldırıldığında, mi­dedeki şeyler aşağı sarkar ve midede olu­şan boşluk, diyaframın aşağı inmesine yol açar. (2) Karın organlarının aşağı doğru elan hareketi, iç organlarla diyafram ara­sındaki bağlar nedeniyle, diyaframda da buna benzer bir şekilde tekrarlanır. (3) Kal­çayı yukarıya doğru kaldırmak omur­ganın uzamasına yol açar ve kaburgaların arasındaki boşlukların artmasını sağlar.
Kalça kaldırma sırta bastırma hareketi: Bu yöntem, daha önce tarif edilen, kalçayı kaldırma ve kürek kemiklerinin hemen al­tına, sırtın ortasına bastırma hareketinden oluşur. Eller açık bir şekilde, başparmaklar omuriliğe ikişer buçuk santim mesafede olarak sırta konur. Solunum yaptıran kişi, kalçayı kaldırınca, arkaya doğru gider, sırta bastırırken öne doğru eğilir. Her iki dev­rede de hareketin kollar yoluyla değil de omuzlardan uygulanması için kollar düz tutulmalıdır.
Kalça çevirme – sırta bastırma hareketi : Bu hareket, kalça kaldırma – sırta bastır­ma hareketinin biraz değiştirilmiş şeklidir. Kolaylık bakımından, kalça kaldırma yeri­ne, kalça çevirme hareketi konmuştur. Ha­reketi uygulayacak kişi, kalça kaldırma ha-reketindeki gibi diz çöker. Kalçayı kaldır­mak yerine, dizini destek noktası yaparak hastayı çevirmeye başlar. Hareketi uygu­layan kişi kollarını düz tutar ve kendi de hastayı yuvarladığı yöne doğru döner. Has­tanın, uygulayıcının dizinin ya da kalçası- nın üzerinde yerden kalkmasına büyük ezen gösterilmelidir. Hayat öpücüğü : Son zamanlarda, çok es­ki bir suni solunum yolu olan bu metot değer kazanmıştır. Bu yöntem, solunumu duran bebek ve çocukları hayata döndür­mek için en iyi yoldur. Hayat öpücüğü diye bilinen yöntem, sırta bastırma ve kolları kaldırma hareketinin yerini almıştır.
Hayat öpücüğünün safhaları şunlardır:
1 — Ağızdaki yabancı maddeler orta par­mak yoluyla çıkarılır ve aynı parmakla di­lin önde durması sağlanır.
2 — Çocuk yüzükoyun ve başaşağı du­ruma getirilir ve diğer elle sırtına vurulur. Bu hareket nefes borularmdaki yabancı maddelerin çıkmasına yardımcı olur.
3 — Çocuk sırtı yere gelecek şekilde yatı­rılır ve her iki elin orta parmaklarıyla alt çene tutularak ayrılır ve ağzın açık kalması sağlanır.
4 — Tek elle çene bu durumda tutulur.
5 — Sızıntı olmayacak bir şekilde çocu­ğun dudakları ve burnu üzerine ağız yer­leştirilir ve göğsün şiştiği görülünceye ka­dar içeri hava üflenir. Bu hareket yapılırSiyatik nevrit, çok çeşitli nedenlerden olu­şan ve çok çeşitli sonuçlara yol açan, ba­sit bir rahatsızlıktır. Bu yüzden baş ağrısı­na ve sırt ağrısına benzer, yani vücutta varolan daha ciddi bir rahatsızlığı maske­ler. Ancak tecrübeli bir hekim, bir siyatik nevrit vakasının asıl nedenini teşhis edebi­lir. Hastalığın tek belirtisi ağrıdır ve sinirin gerildiği durumlarda örneğin ayakta du­rurken, adım atarken, ya da düz yatarken artar. Ağrı, sinirin çıktığı omurga hizasın­dan aşağıya doğru oyluğa hatta topuğa kadar yayılabilir. Tedaviye başlamak için hastalığın nedeninin bulunması gereklidir.
Hastalık disk kaymasından ötürü başla­mışsa sert bir divanda yatak istirahati zo­runludur. Ayağa kalkmak, oturmak bile ya­sak edilmelidir. Bu pozisyonda bel omur­larının arası açılacağından kayan diskin yuvasına geri girmesi olasılığı yaratıla­bilir.
Ağrılar için analjezikler (aspirin, salisilat­lar) antiflojistikler (fenilbutazon) adale gevşetici ilaçlar (Tolserol, Gamakuil, Dorsilon, Cabral vb.) alınabilir. Dört haftada geçmeyen disk kaymalarında cerrahi teda­vi yapılması gerekebilir.
Yatak istirahati ile beraber lumbostat de­nilen özel korseler kullanılarak ayağa kalk­mak mümkün olabilir.

1 — Önce sırt yükseltilir ve ağız boşluğu temizlenir.
2 — Derin bir nefes aldıktan sonra ağız, yardım edilecek kişinin ağzına yaklaştırılır.
3 — Akciğerlere yavaşça hava püskürtülür.
4 — Göğsün şişmesi beklenir.
5 — Ağızdan hava verme işleri tamamlanır.
6 — Ağızdan hava üflenirken, burun delikleri

Morarmış olarak doğan (asfiktik) bebeklere, hayat öpücüğü şeklinde uygulanacak bir suni solumam, gerçekten çocuğu hayata döndürecek en etkili yöntemlerdendir. Solunum yolunu açık tutmak için baş arkaya itilir, ayrıca alt çene aşağıya çekilir.
kapatılır.

7 — Veya ağız kapatılarak burundan hava üflenebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular