tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Trombosit Konsantre Nakli Uygulaması

Uygulama – Hazırlanan trombosit kon­santreleri (süspansiyonları) oda sıcaklı­ğında saklanır ve fizyolojik olarak orta­ya çıkan agregasyon (kümelenme) ola­yını engellemek için sürekli çalkalanır. Bu konsantrelerin, hazırlama işlemin­den sonra 48 saat içinde nakledilmesi gerekir. Az miktarda da olsa oluşması engellenmemiş trombosit kümelerinin hastanın kana geçerek ufak damarları tıkamasını engellemek için konsantre özel bir filtreden geçirilir.

Trombosit konsantrelerinin hastala­ra verilebileceği özel durumlar şunlar­dır:
• Akut kan kanseri

Akut kan kanserli hastalarda trombosit nakli aşağıdaki durumlarda yapılmalı­dır:

– Dışa olan kanamalar.

– Derideki kanamalar.

– Yayılmakta olan kas içi hematomlar (kan birikmesi).

– Belirlenmiş olan ya da kuşku duyulan iç kanamalar; hastanın kan trombosit sayısının 20.000 / mm3’ün altında oldu­ğu durumlarda ortaya çıkma riski artan beyin kanamaları da bu kapsama girer.

Koruyucu nakil uygulamasına has­tada kanama oluşma riskinin belirgin olarak arttığı, hastanın kanındaki trom­bosit sayısının 20.000 / mm3’ün altında olduğu durumlarda başvurulur. Kan trombosit sayısı 20.000 / mm3’ün üze­rinde olan hastalar için genellikle koru­yucu trombosit nakli gerekmez; ama trombosit sayısının birden düşmesi ve ateş ya da enfeksiyon gibi durumlarda böyle bir önleme başvurulabilir.

Kan kanseri olan bir hastaya cerrahi girişim uygulamak gerektiğinde, kan trombosit düzeyini 80.000 -100.000 / mm3’e çıka­racak sayıda trombosit ünitesi nakledilmelidir.

Kemik iliği aplazisi (kemik iliğinde çeşitli nedenlere bağlı olarak kan yapı­mının durması).

• İdyopatik trombositopenik purpura (nedeni bilinmeyen trombosit azlığına bağlı vücut boşluklarında ve dokularda kanama).

– Akut biçimi: Hastalığın bu biçiminde ağır kanamalar seyrek olarak görülür. Trombosit nakline ender olarak gerek duyulur; bu hastalara verilen trombosit­ler hızla yıkıma uğrar.

– Kronik biçim: Trombosit nakli nadi­ren uygulanır. Verici trombositleri has­tanın kanında hızla yıkılır.

• Yenidoğanda kan uyuşmazlığına bağ­lı gelişen purpura.

• Dissemine intravasküler koagülopati (DIC) (yaygm damar içi pıhtılaşma bo­zukluğu).

• Uzun süre kan bankası kaynaklı tam kan nakli görmüş hastalar.

• Dalakta trombosit göllenmesine bağlı olarak ortaya çıkan trombositopeni.

• Doğumsal trombositopatiler (trombositlerde işlev ya da şekil bozuklukları). Bu durumda trombosit nakli yalnızca sürmekte olan bir kanamayı durdurmak için ya da hastayı bir cerrahi girişime hazırlamak amacıyla yapılır.

• Sonradan edinilen trombositopatiler

– İlaçlara bağlı durumlar: Sürmekte olan bir kanama varsa trombosit nakli gereklidir.

– Plazmada toksik maddelerin varlığı: Nakledilen trombositler hastanın trom­bosit bozukluğunu hızla giderir. Ayrıca plazmada bulunan zehirli maddenin kandan uzaklaştırılması biçiminde bir tedavi de uygulanabilir. Komplikasyonlar

Genellikle şu komplikasyonlar görülür:

– Hemen ya da nakilden 12 saat sonra başlayan ve genellikle kendi kendine normale dönen ateş reaksiyonları.

– Virüs hepatiti.

– Bakterilerin hastanın kanına bulaşma­sı.

– Nakil sonrası purpura biçiminde kana­malar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular