tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Yapay Beslenmede Komplikasyonlar

En sık rastlanan komplikasyon, kan şe­kerinin yükselmesidir (hiperglisemi). Hiperglisemi glikozun daha yavaş veril­mesiyle ya da insülin verilmesiyle dü­zeltilebilir. Pankreasın kan şekerinin yükselmesine vereceği yanıtın gecikebi­leceği unutulmamalıdır.
Dışardan insülin verilmesi, vücutta insülin yapımım da azaltabilir ve mut­lak damar yoluyla beslenme durdurul­duğunda, bunun vücuttaki etkilerinin ne olabileceği tam olarak bilinmemektedir.

İnsülin kesildikten sonra genellikle kan şekeri belirgin olarak düşer. Bu nedenle insülin kesildiğinde çevrel toplardamar yoluyla yüzde 5-10’luk glikoz çözeltisi verilmelidir.

Elektrolit ve asit-baz dengesizlikleri­ne bağlı komplikasyonların (kanda sod­yum, potasyum, fosfor, amonyak düzey­lerinin düşmesi ya da yükselmesi) düzel­tilmesi zor değildir. Buna karşılık, en önemli komplikasyon katetere mikrop bulaşmasma bağlı septisemidir. Olgula­rın yaklaşık yüzde 10-20’sinde ortaya çı­kar ve ölüm oram yaklaşık yüzde l’dir. En sık rastlanan enfeksiyonlarda etken Staphylococcus epidermis, Staphylococ-cus aureus ve Candidda.

Enfeksiyon gelişen olgularda kateter hemen çıkartıl­malı ve kültür yapılması için laboratuvara gönderilmelidir. Yeni kateter 24 saat­ten önce takılmamalıdır. Katetere bağlı septisemi genellikle 1-2 gün sürer. Has­tanın kanından kültür ve antibiyogram hazırlanır.

Ağır olgularda ve enfeksiyo­nun uzadığı olgularda antibiyotik kulla­nılmalıdır. Septisemi riski nedeniyle sı­vıların hazırlanması, değiştirilmesi, kateterin yerleştirilmesi ve koruyucu ilaçla­rın kullanılmasıyla ilgili işlemler kesin­likle mikropsuz koşullarda yapılmalıdır.

Kateterin yerleştirilmesi sırasında oluşan komplikasyonlar (pnömotoraks [akciğer zarına hava girmesi], emboli, atardamarın delinmesi, atardamar-toplardamar fistülü [bağlantı] kol sini­rinde zedelenme, toplardamar iltihabı ve sıvının verilme hızıyla ilgili kompli­kasyonlar da görülebilir.

Bu komplikasyonların sıklığı kateteri yerleştiren kişinin deneyimi ve uygu­lanan teknikle (örneğin köprücükaltı toplardamarının cerrahi olarak hazırlan­ması) yalandan ilgilidir. Göğüs filmi çe­kilmesi, komplikasyonların saptanması­nı ve hemen tedavi edilmesini sağlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular