tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

"böbrek nakli" ile Etiketlenen Konular

Böbrek Nakli Sonrası Diyet: Nakledilen böbreğin iyi çalışması duru­munda, hastanın çok katı beslenme ku­rallarına uyması...
Böbrek Nakli Sonrası Rehabilitasyon: Bazı hastalarda hiç ortaya çıkmayan, bazılarında da fazla sorun yaratmayan bütün...
Böbrek nakli yapılmış hastaların nere­deyse tümünde iyileşme derecesi çok yüksek, büyük çoğunluğunda da genel durum...
Eskiden böbrek nakli ameliyatından sonra hastalar steroitlerle ve azatiyoprinle tedavi edilir, doku reddi tanısının koyulması...
Böbrek nakli girişimi temelde iki bölü­me ayrılabilir: Vericiden böbreği alma ve bunu alıcıya nakletme. İkinci...
Vücudumuzda görevini iyi yapamayan or­ganların başka insanlardan alınanlarla de­ğiştirilmesine organ nakli veya transplan­tasyon ameliyatı denir....