tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

"doktor" ile Etiketlenen Konular

Kalp Enfarktüsünün Tedavisi Tıbbın devamlı surette hamleler yapmak­ta olduğu bir devirde yaşamaktayız. Her gün yeni...
Kalb Anjini Hastalığın Seyri Kalb anjininin seyri son derece mütehavvildir. Bâzılarında miyokart enfarktüsü teşek­kül eder...
Kalbin kuvveti henüz yerinde ise mitral darlığı, mitral yetmezliği, aorta darlığı, aorta yetmezliği gibi kalb...
Kimler romatizmaya yakalanır? Hâd “romatizma umumiyetle 5-15 yaşları arasında bulunan çocuklarda görülür. 25 yaşını geçkin...
İlk kez 1935 yılında Domagk adlı bilim adamı tarafından bulu­nan ve mikroplarla mücadelede başarı kaza­nan...
Streptomisin ilk olarak 1945 yılında Waksman’ca Streptomyces griseus ismindeki toprak mantarından elde edilmiş, aminoglikozid grubu...
Sindirim borusunun yutak ile mide arasındaki kas ve zardan yapılı kısmına yemek borusu veya özofagus...