tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

"göz hastalıkları" ile Etiketlenen Konular

Konjunktivit gözün ak tabakasının iltihaplanmasıdır. Göz akı, göz kapakları ile göz bebeği arasındaki beyaz tabaka...
Refraksiyon kusurları başlığı altında miyopi (uzağı görememe), hipermetropi(yakını görememe), ve astigmat (görüntü eksenlerinin tam çakışmaması)...
Kontakt Lensler Saydamtabakanın üzerine yerleştirilen ve gözde uzun süre kalabilen mercekler Kontakt lens ya da...
İki gözümüz olmasına rağmen baktığımız maddeleri tek görürüz. Bunun sebebi görme eksenlerinin paralelliği neticesi ci­simlerin...
Miyopinin nedeni olarak genetik etkenler kabul edilmektedir. Hastalar uzağı net gör­memekten şikâyetle doktora başvururlar. Miyopi...
Kırılma kusurunu düzeltmek amacıyla doğ­rudan göz küresinin üzerine uygulanan ufak merceklere kontakt lens denir. Kon­takt...
Goz merceğinin saydamlığının kayboldu­ğu donuk beyaz bulanıklık gösterdiği bir durumdur. Göz merceğinin bulanıklığı art­tıkça görme...
Görme yollarında meydana gelen bir has­talık nedeni ile yarım görmeye hemianopsi denir. Görme alanı ya...
Göz küresinin önünde bulunan kornea de­diğimiz saydam tabaka ve gözbebeğinin arkasındaki göz merceği dış çevreden...
Görme bozukluklarını düzeltmek için mer­cek denen camlardan yapılmış alete göz­lük denir. Gözlüklerde cam yerine sente­tik...
Gözkapağının serbest kenarının ve kirpik diplerinin kronik iltihabına blefarit denir. Çeşitli mikroplar, parazitler, kötü sağlık...
Gözün kornea tabakasının gereğinde kul­lanılabilmesi amacıyla uygun şartlar altın­da saklandığı ve depo edildiği yerlere göz...
Orbita adını verdiğimiz göz çukuru kafa­tası iskeletinde kemikten yapılmış konik bir boşluk şeklindedir ve içinde...
Gözde meydana gelen kırılma kusurlarından birisi de astigmatizmadır. Miyopi ve hipermetropide göz içinde bir noktada...