tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

"Kalp adalesini besleyen damarlardan birinin tıkanması" ile Etiketlenen Konular

Sol karıncık ile aorta denen, ve sol karıncık­tan çıkıp temiz kanı vücuda götüren, büyük bir...
Tedavi İhtilât yoksa kalb kifayetsizliği bulunnu-yan kapak hastalıkları bahsinde anlatılan ted­birlere başvurulur. Esas tedavi ameliyatladır....
Mitral darlığının aksine olarak bu hastalık­ta mitral kapağı, sol karıncık takallüs ettiğinde-deliği tam kapayamaz ve...
Bu hastalık pratik tababet hayatında gayet ..sık rasladığımız bir kalb arızasıdır. Daha önce anlatıldığı gibi...
Hemen ikiyüz yıldanberi romatizma ile kalb hastalığı arasında bir münasebet bulunduğu bilinmektedir. Kuşpalazı, dizanteri, boğmaca...
Kalbinizden şikâyetle hekime gittiğiniz uzman hekim önce sizi inceden inceye dinler, si birçok sualler sorar....
(Küçük dolaşım, büyük dolaşım ve koroner dolaşımı) Nasıl ki bir ev binlerce tuğladan yapılmış­sa vücudumuz...
Kalb etten yapılmış, içi boş bir organ (uzuv)dır. Dışardan bakılınca tepesi aşağıda solda ve tabanı...