tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

"Kalp anjini" ile Etiketlenen Konular

Kalb Anjini Hastalığın Seyri Kalb anjininin seyri son derece mütehavvildir. Bâzılarında miyokart enfarktüsü teşek­kül eder...
Sol karıncık ile aorta denen, ve sol karıncık­tan çıkıp temiz kanı vücuda götüren, büyük bir...
Tedavi İhtilât yoksa kalb kifayetsizliği bulunnu-yan kapak hastalıkları bahsinde anlatılan ted­birlere başvurulur. Esas tedavi ameliyatladır....
Mitral darlığının aksine olarak bu hastalık­ta mitral kapağı, sol karıncık takallüs ettiğinde-deliği tam kapayamaz ve...
Bu hastalık pratik tababet hayatında gayet ..sık rasladığımız bir kalb arızasıdır. Daha önce anlatıldığı gibi...
Hemen ikiyüz yıldanberi romatizma ile kalb hastalığı arasında bir münasebet bulunduğu bilinmektedir. Kuşpalazı, dizanteri, boğmaca...
Kalbinizden şikâyetle hekime gittiğiniz uzman hekim önce sizi inceden inceye dinler, si birçok sualler sorar....
(Küçük dolaşım, büyük dolaşım ve koroner dolaşımı) Nasıl ki bir ev binlerce tuğladan yapılmış­sa vücudumuz...
Nitrit ve nitrat denilen bazı organik ve inorganik maddeler özellikle kan damar­larında meydana getirdikleri genişleme...
Angina pectoris kalp adalesinin yani miyo-kard’ın bir bölümünün geçici bir süre için kansız kalmasına bağlı...
Amf etamin Sempatik sinir sisteminin iletim maddesi gibi etki yapan ilaçlara sempatomimetik adı verilir. Kimya...