tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

"kalp hastalıklardan nasıl korunur" ile Etiketlenen Konular

Çağımızın yaşam şartları Kalp-Damar ve Yüksek tansiyon hastalık­larını sayısal olarak arttırmaktadır. Kalp hastalığına yakalanma riski...
Tütün damar büzücüdür. Yâni derinizin sathına yakın ufak kan damarlarını daraltır. Lâkin sigaranın kalp damarlarına...
Kalp Enfarktüsünün Tedavisi Tıbbın devamlı surette hamleler yapmak­ta olduğu bir devirde yaşamaktayız. Her gün yeni...
Tedavi İhtilât yoksa diğer kapak hastalıklarında yapılan tedbirlere başvurulur. Amerika’da da­ralan kapaklar ameliyatla açılabilmektedir. Ödem...
Sebep, hemen daima romatizmadır. Mitral yetmezliği hiç ilerlemeden olduğu gibi kalabilir ve bazan hasta farkına...
Bu hastalık pratik tababet hayatında gayet ..sık rasladığımız bir kalb arızasıdır. Daha önce anlatıldığı gibi...
Hemen ikiyüz yıldanberi romatizma ile kalb hastalığı arasında bir münasebet bulunduğu bilinmektedir. Kuşpalazı, dizanteri, boğmaca...
Kalb hastalıklarının sebepleri şunlar olabilir: 1. Anemi. – Kansızlık, 2. Hayvani parazitler. – Trişin, sıtma...
Vücutta küçük dolaşım, büyük dolaşım ol­duğu gibi bir de bunlar arasında bizzat kalbin kendi kan...
(Küçük dolaşım, büyük dolaşım ve koroner dolaşımı) Nasıl ki bir ev binlerce tuğladan yapılmış­sa vücudumuz...
Kalb etten yapılmış, içi boş bir organ (uzuv)dır. Dışardan bakılınca tepesi aşağıda solda ve tabanı...
Tıp dilinde «Kardiyak» sözcüğü sık sık «kalp» sözcüğü yerine bir sıfat olarak kul­lanılır. Örneğin kardiyak...
Kalp hastalıkları ağrı, göğüs sıkışması, çarpıntı, gaz şikâyeti, nefes darlığı, yor­gunluk duygusu ve ender olarak...
Elektrokardiyografi (EKG) veya kısaca kalp elektrosu, kalbin çalışırken oluşturduğu elektrığın ölçülmesi ve yazdırılması demektır Kalbin...
Kulakçık ve karıncıklar arasında, kalbin ust ve alt bölümleri arasındaki sınır ile timinin yavaşlamasına veya...
Dolaşım sisteminin merkezi olan kalp, içinde 4 göz boşluk bulunan, kastan ya­pılmış bir organdır. Hint...