tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

"kalp hastalıkları" ile Etiketlenen Konular

Anevrizmalar en sık olarak beden ve bacaklardaki ana (majör) arterlerde (atardamarlarda) meydana gelir. Anevrizmaların yaygın...
Normalde, bir arter (atardamar) sabit bir çapı olan bir tüptür. Anevrizmada, arterin (atardamarın) bir bölümü...
Ateşli romatizma, vücudun bağ dokusuna, özellikle kalp, eklem, deri ve bazen de beyin dokularına, saldıran...
Kalp; biraz selofon bir torbaya benzeyen ve perikardiyum olarak adlandırılan yumuşak, ince, iki katmanlı bir...
Konjestif kalp yetmezliği (CHF), kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar kan pompalayamamasıdır. CHF, Amerika Birleşik Devletleri’nde...
Kalp kasının (miyokard) güçsüzleşmesini içeren herhangi bir kalp hastalığı kardiyomiyopati olarak adlandırılabilir. Bu, tamamı kalp...
Temelde ventriküller (karıncıklar) kanı kalpten dışarı ve vücuda pompalamaktan sorumlu olduğundan, ventriküllerde (karıncıklarda) görülen ritim...
Vücuda yerleştirilebilir bir defibrilatör, bir kalp piline (pacemaker) benzer. Kalbin ritmini saptayabilir ve kalp kasına...
Atriyal taşikardi, elektriksel uyanlar atriyumlarda (kulakçıklarda) sinoatriyal (SA) düğüm dışında başka bir yerde üretildiğinde meydana...
İleti yolları, elktrik sinayaller taşıyan ve kalp atışını düzenleyen (koordine eden) özel dokulardır. Kalbin kasılmasını...
Normal Kalp Ritmi Bir kalp atışı, vücudun geri kalan kısmına kan pompalayan iki ventrikülün (karıncığın)...
Trombolitik tedavi, kalp krizine neden olan bir koroner arterdeki bir kan pıhtısını çözebilen “pıhtı eritici”...
Bir kalp krizi aniden oluşur fakat bu krize neden olan koroner arter hastalığı yıllardan beri...
Kalp ritmi bozuklukları olan kişilerde kalp kasını uyarmak için kullanılan aygıtlara pacemaker ya da kalp...
Bu tür yapay kalplerin iki farklı modeli vardır ve her ikisi için de daha önce...
Kalbin kasılma hareketlerini kısmen ya da bütünüyle gerçekleştirecek mekanik araçların başarıyla kullanılması kalp hastalıkları uzmanlarının...
Romatizmal hastalıklar vücudun bağdokusunu (kolajen doku) tutan iltihapî hastalıklardır. Bu grup hastalıkların bir kıs­mının sebebi...
Kalp Hastalarına Hangi İşler Zararlıdır? İstatistiklere bakılırsa miyokart enfarktü­sü geçirmiş olan hastaların yüzde ellisi tama­men...
Ne zaman Göreviniz başına dönebilirsiniz? Vazifeleri oturak onlanlar üç ay sonra çalışmaya başlıyabilirler. Umumiyetle plân...
Sosyal hayatınız ve kalp sağlığı Genellikle şayet şifa tam gerçekleştiyse daha önceki temkinli davranışınızı, eskisine...
Kilonuza dikkat ediniz. Kilonuzu azaltırsanız kalbin yükünü de azaltmış olursunuz. Zayıflayınca kendinizi da­ha iyi hissedeceğinize...
Alkollü içkiler kullanılabilir Alkol de vazodilâtatördür, yani kan damar­larını genişletir. Alkolün tesiri bilhassa deri da­marları...
Eskiden kalp hastalarında çay kahve en ev­vel menedilen şeylerdi. Sebebi de bunların münebbih oluşu ve...
Tütün damar büzücüdür. Yâni derinizin sathına yakın ufak kan damarlarını daraltır. Lâkin sigaranın kalp damarlarına...
Kalp Sağlığınız İçin Şişmanlık İyi Değildir Enfarktüse zayıflar şişmanlardan daha iyî tahammül etmektedir. Lüzumundan fazla...
a) Antikoagülanlar: Kanın pıhtılaşmasını durduran ilâçlar: Kalp damarlarında ikinci bir pıhtı teşekkü­lünü veya bacak damarlarında...
Ruhî, dimağı sükûnet Bedenî istirahat kadar ruhî sükûna da ih­tiyacınız vardır. Heyecanlandığınız, kızdığınız, hiddetlendiğiniz zamanlar...
Kalp Enfarktüsünün Tedavisi Tıbbın devamlı surette hamleler yapmak­ta olduğu bir devirde yaşamaktayız. Her gün yeni...
Arazları Nelerdir? Kalb enfarktüsünün arazlarını kısaca yaz­maktan maksadım kendinizde veya yakınlarnızdan birinde bu arazlara rastlarsanız...
Damar sertleşmesi neden olur? Bu hususta iki teori vardır : 1. Zorlanma teorisi.Kalbin her çarpışında...
MİYOKART ENFARKTÜSÜ Nedir?; Yeni bir hastalık mıdur? Artmakta mıdır? Miyokart enfarktüsü kalb damarlarından bi­bisinin birden...
Kalb Anjini Hastalığın Seyri Kalb anjininin seyri son derece mütehavvildir. Bâzılarında miyokart enfarktüsü teşek­kül eder...
Kalp damarlarının sertleşmesi ( KORONER YETMEZLİĞİ): Kalbi besleyen damarlara koroner damar­ları veya taç damarları dendiğini...
Kalbin kuvveti henüz yerinde ise mitral darlığı, mitral yetmezliği, aorta darlığı, aorta yetmezliği gibi kalb...
Tedavi Esas tedavi amleliyatladır. Bu gün Ameri­ka’da Hufnagel tarafından bu gevşemiş ka­pakların önüne plâstik bir...
Şikâyetler Birçok hastaların hiçbir şikâyeti yoktur. Tesadüfen genel bir muayene esnasında farkedilir. Bir kısım hastalar...
Ekseriya romatizma hastalığının aorta ka­paklarında yerleşmesi neticesi bu kapakçıklar kalınlaşır, sertleşir, büzüşür ve deliği tam...
Tedavi İhtilât yoksa diğer kapak hastalıklarında yapılan tedbirlere başvurulur. Amerika’da da­ralan kapaklar ameliyatla açılabilmektedir. Ödem...
Sol karıncık ile aorta denen, ve sol karıncık­tan çıkıp temiz kanı vücuda götüren, büyük bir...
Sebep, hemen daima romatizmadır. Mitral yetmezliği hiç ilerlemeden olduğu gibi kalabilir ve bazan hasta farkına...
Mitral Darlığının Tedavisi Hastalığın mahiyetinden anlaşılacağı gibi elimizde gidip de daralmış olan deliği açacak, bir...
Bu hastalık pratik tababet hayatında gayet ..sık rasladığımız bir kalb arızasıdır. Daha önce anlatıldığı gibi...
Romatizmanın sebebi nedir? Romatizmanın esas sebebi, yüzde yüz kati­yetle bilinmemektedir. İlmî araştırmalar vaka­ların yüzde doksanının...
Kalb hastalıklarının sebepleri şunlar olabilir: 1. Anemi. – Kansızlık, 2. Hayvani parazitler. – Trişin, sıtma...
Vücutta küçük dolaşım, büyük dolaşım ol­duğu gibi bir de bunlar arasında bizzat kalbin kendi kan...
Kalb etten yapılmış, içi boş bir organ (uzuv)dır. Dışardan bakılınca tepesi aşağıda solda ve tabanı...
Tıp dilinde «Kardiyak» sözcüğü sık sık «kalp» sözcüğü yerine bir sıfat olarak kul­lanılır. Örneğin kardiyak...
Elektrokardiyografi (EKG) veya kısaca kalp elektrosu, kalbin çalışırken oluşturduğu elektrığın ölçülmesi ve yazdırılması demektır Kalbin...
Kulakçık ve karıncıklar arasında, kalbin ust ve alt bölümleri arasındaki sınır ile timinin yavaşlamasına veya...
Dolaşım sisteminin merkezi olan kalp, içinde 4 göz boşluk bulunan, kastan ya­pılmış bir organdır. Hint...
12