tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Bölgesel Masaj

El ve ayaklarda vücudun her bölümünde refleksleri uyaran nokta ya da bölgeler vardır. Bu bölgelere yapılan masaj yitirilmiş dengenin yeniden kurulmasını ya da hastalık etkenlerinin saldırısına karşı koyulmasını sağlayarak organ ve sistemlerin işlevlerinin düzelmesine yardımcı olabilir.

Vücudun küçük bir bölümünde or­ganizmanın bütün bileşenlerini özetlen­miş olarak bulma ve bu küçük ölçekle sınırlı girişimler aracılığıyla organizma­nın durumunu iyileştirme umudu yalnız Doğu değil, Batı toplumlarında da ol­dukça yaygındır.

Bölgesel masaj uzmanları bu kavra­mı benimsemiş insanlardır. El ve ayak­larda vücudun bütün öbür bölümlerini temsil eden, sinir yoluyla buralara bağlı bölgeler bulunduğuna inanırlar. Onlara göre olumsuz çevresel etkiler sonucun­da ayakların sinir uçlarında çok miktar­da kalsiyum tuzları ve ürik asit kristal­leri birikmekte, bunlar sinir uçlarını tı­kayarak salgıbezlerine ve organlara nor­mal uyarıların gitmesini engellemekte­dir. Uygun masajlar tuz ve kristallerin giderilmesine yardımcı olarak bu organ­ların yeniden normal biçimde uyarılma­sını ve kısa sürede normal işlevlerini yerine getirebilir duruma gelmesini sağ­layabilir.

Tarihsel Bilgiler

Bölgesel masajın geçmişi Batı’da tıbbın babası sayılan ve İÖ V. yüzyılda yaşa­mış olan Hippokrates’e kadar uzanır. Hippokrates genel olarak masajın savu­nucusu olarak bilinir, ama zamanımıza çok daha yakın tarihlerde bölgesel ma­sajı başarıyla uygulamış ünlüler de var­dır. Bunlardan Benvenuto Cellini’nin (1500-71) el ve ayak parmakları üzerine güçlü baskı uygulayarak her tip ağrıdan kurtulduğu belirtilir.

Bölgesel masajı bugünkü’ sistemli haline getiren kişi ise Amerikalı hekim William H. Fitzgerald’drr. (1872-1942). Kuramları ve uygulama sonuçlarını 1913’te duyurmaya başlayan Fitzge-rald’a göre, insan vücudundan dikey olarak geçen 10 meridyen vardır. Bu meridyenler vücudu 10 bölgeye ayır­makta, her bölgede belirli organlar yer almakta, el ve ayakların belirli alanla­rında da bu organların “refleks” izdü­şümleri bulunmaktadır. Fitzgerald’ın bu temel görüşünden sonra birbirinden az çok farklı birçok kuram ortaya atıl­mıştır. Bunların çoğu da el ve ayaktaki çeşitli bölgelere uygulanacak masaj teknikleriyle ilgilidir. Ama masaj tek­niği konusunda katı bir kural yoktur; herkes kendi yetenek ve becerisine gö­re masaj uygulayabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular