tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Organ Nakli

Dr. DeVries’in çalışmalarında ortaya çı­kan başlıca komplikasyonlar şunlardır: Kanama (dört hastadan dördünde), akut böbrek nekrozu...
İlk yapay kalp 1 Aralık 1982’de Utah Üniversitesi’nde Dr. DeVries tarafından 61 yaşında bir diş...
Bir ya da birden fazla organın kadavradan alınmasına beyin ölümü gerçekleştikten sonra izin verilir. Ölüm...
Nakilden Sonraki Kontroller Çok sayıda hasta girişimden sonra 6-8 haftalık iyileşme dönemini geçirmek üzere eve yollanır....
Çocuklarda karaciğer naklinin en çok uygulandığı durumlar safra yollarının doğuştan gelen kapalılığı ya da yokluğu...
Özellikle karaciğer nakli konusundaki ilk deneyimlerin edinildiği yıllarda, cer­rahi girişimle çıkarılamayacak evreye ulaşmış karaciğer tümörü...
Karaciğer naklinin gerektiğine karar ve­rildikten sonra hastada naklin uygulan­masını kesinlikle engelleyecek bir soru­nun olup olmadığının...
Her şeyden önce karaciğer nakline aday olacak kişinin değerlendirilmesinde bazı nesnel ilkelerin göz önünde bulundurul­ması...
Geçmişte yapılan ilk başarısız denemelerden sonra, son yıllarda olumlu sonuçlar alınmaya başlamış, önceden umutsuz görülen...
Komplikasyonlar: Uzun dönemde ortaya çıkabilecek te­mel komplikasyon, nakledilen kalpte ateroskleroz (damar sertliği) gelişimi­dir. Girişimden üç...
Akciğerde damarlarda ya da solu­num işleyim yerine getiren doku­da ortaya çıkan hastalıklar: • Azalmış yaşam...
Kalp Naklinde Doku Reddi Nasıl Engellenir? Bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi kalp naklinin gidişi ve hastanın...
Kalp nakli birçok uzmanın ortak çalışması ve belirgin bir organizasyonun ürünüdür; organ vericilerinin az sayıda...
Birincil derecede önem taşıyan etkenler­den biri, güvenilir ve etkili tedavi tek­niklerinin yaygınlaşmasının yanı sıra kalp...
Kalp nakli uygulanan durumlar: • Altı aylık yaşam olasılığı yüzde 10’un altında bulunan dönüşü ol­mayan...
Ağır kalp hastalıklarında kısa süre önce ölmüş birinin sağlıklı kalbinin nakledilmesi, teknolojinin, cerrahinin ve farmakolojinin...
I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Kabul Tarihi: 29.5.1979 AMAÇ: MADDE 1. – Tedavi, teşhis ve bilimsel...
Böbrek Nakli Sonrası Diyet: Nakledilen böbreğin iyi çalışması duru­munda, hastanın çok katı beslenme ku­rallarına uyması...
Böbrek Nakli Sonrası Rehabilitasyon: Bazı hastalarda hiç ortaya çıkmayan, bazılarında da fazla sorun yaratmayan bütün...
Böbrek nakli yapılmış hastaların nere­deyse tümünde iyileşme derecesi çok yüksek, büyük çoğunluğunda da genel durum...
Eskiden böbrek nakli ameliyatından sonra hastalar steroitlerle ve azatiyoprinle tedavi edilir, doku reddi tanısının koyulması...
Böbrek nakli girişimi temelde iki bölü­me ayrılabilir: Vericiden böbreği alma ve bunu alıcıya nakletme. İkinci...
1950’lerde edinilen ilk deneyimlerden sonra böbrek nakli artık dünyanın birçok merkezinde olağan hale gelmiş ve...
Akciğer nakli için uygun zamanın belir­lenmesi belki de hasta seçimini etkile­yen en zor kararlardan biridir....
Tek ya da çift akciğer nakli, cerrahi tekniklerin sürekli gelişmesi ve ameliyat sonrası bakımın iyileşmesiyle...
Vücudumuzda görevini iyi yapamayan or­ganların başka insanlardan alınanlarla de­ğiştirilmesine organ nakli veya transplan­tasyon ameliyatı denir....
Gözün kornea tabakasının gereğinde kul­lanılabilmesi amacıyla uygun şartlar altın­da saklandığı ve depo edildiği yerlere göz...
Güncel Konular