tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Kalp Sağlığı

Yaz ayları ile birlikte gelen sıcak havalar kalp rahatsızlığı olan bireylerde dahi, risk taşırken kalp...
Mitral Kapak Nedir? Kalbimizde işlev yapan ve kanın geriye kaçmasını engelleyen bir kapakcıktır mitral kapak....
İstanbul Kadıköy de kalp ve damar cerrahisi doktoru arıyorsanız, sizler için kalp sağlığınızi kalp hastalıklarınız...
İstanbul Şişli semtinde kalp, damar hastalıkları uzmanı arıyorsanız, sizler için Şişli de bulunan bazı Kalp...
Genellikle bacaklardan birine yapılan bir insizyondan (keşiden) ince, esnek bir kılavuz tel kan damarlarına sokulur....
Anevrizmalar en sık olarak beden ve bacaklardaki ana (majör) arterlerde (atardamarlarda) meydana gelir. Anevrizmaların yaygın...
Normalde, bir arter (atardamar) sabit bir çapı olan bir tüptür. Anevrizmada, arterin (atardamarın) bir bölümü...
Ateşli romatizma, vücudun bağ dokusuna, özellikle kalp, eklem, deri ve bazen de beyin dokularına, saldıran...
Kalp; biraz selofon bir torbaya benzeyen ve perikardiyum olarak adlandırılan yumuşak, ince, iki katmanlı bir...
Konjestif kalp yetmezliği (CHF), kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar kan pompalayamamasıdır. CHF, Amerika Birleşik Devletleri’nde...
Kalp kası hasarı üç ana kategoriye ayrılabilir. Dilate (genişlemiş) kardiyomiyopati, kalp kası liflerinin kalbin güçlü...
Kalp kasının (miyokard) güçsüzleşmesini içeren herhangi bir kalp hastalığı kardiyomiyopati olarak adlandırılabilir. Bu, tamamı kalp...
Temelde ventriküller (karıncıklar) kanı kalpten dışarı ve vücuda pompalamaktan sorumlu olduğundan, ventriküllerde (karıncıklarda) görülen ritim...
Vücuda yerleştirilebilir bir defibrilatör, bir kalp piline (pacemaker) benzer. Kalbin ritmini saptayabilir ve kalp kasına...
Atriyal taşikardi, elektriksel uyanlar atriyumlarda (kulakçıklarda) sinoatriyal (SA) düğüm dışında başka bir yerde üretildiğinde meydana...
İleti yolları, elktrik sinayaller taşıyan ve kalp atışını düzenleyen (koordine eden) özel dokulardır. Kalbin kasılmasını...
Normal Kalp Ritmi Bir kalp atışı, vücudun geri kalan kısmına kan pompalayan iki ventrikülün (karıncığın)...
Trombolitik tedavi, kalp krizine neden olan bir koroner arterdeki bir kan pıhtısını çözebilen “pıhtı eritici”...
Bir kalp krizi aniden oluşur fakat bu krize neden olan koroner arter hastalığı yıllardan beri...
Pacemaker takılmış her hasta sürekli gözetim altında tutulmalıdır. Aygıtın ta­kılmasını izleyen ilk günlerde uyarıyı değerlendirmek...
Pacemaker’lar başlıca iki gruba ayrıla­bilir. Bunlardan birinde üreteç vücudun içine (örneğin derialtına) yerleştirilir ve üretece...
Pacemaker ağır ritim bozukluğu olan ve kalbi durma tehlikesi bulunan kişilerin normal bir yaşam sürmelerini...
Kalbi yapay olarak uyaran ilk üreteçler doğru akımla çalışan hantal aygıtlardı. Zamanla uzun ömürlü pille...
Kullanıldığı Durumlar Bayılma krizlerinin yinelenmesi duru­munda hastaya pacemaker takılması gerekir. Her bayılmadan sonra kalp atış­ları...
Kalp ritmi bozuklukları olan kişilerde kalp kasını uyarmak için kullanılan aygıtlara pacemaker ya da kalp...
Günümüzde içinde bir enerji kaynağı bulunan yapay kalpler üzerinde çalışıl­maktadır. Böylece yapay kalbe dışarıdan elektrik...
Komplikasyonlar Kalp nakli bekleyen hastalara önce ya­pay kalp takılmasının yol açabileceği komplikasyonlar arasında ameliyat sı­rasında...
Yapay kalp uygulamasına aday hastalar, tedaviye dirençli kalp yetmezliği bulu­nan ve kalp nakline gereksinim gösteren...
Günümüzde yapay kalp, yalnızca ağır kalp yetmezliği nedeniyle kalp nakline aday olan kişilere takılmaktadır. Yapay...
Dr. DeVries’in çalışmalarında ortaya çı­kan başlıca komplikasyonlar şunlardır: Kanama (dört hastadan dördünde), akut böbrek nekrozu...
İlk yapay kalp 1 Aralık 1982’de Utah Üniversitesi’nde Dr. DeVries tarafından 61 yaşında bir diş...
Bu tür yapay kalplerin iki farklı modeli vardır ve her ikisi için de daha önce...
Kalbin kasılma hareketlerini kısmen ya da bütünüyle gerçekleştirecek mekanik araçların başarıyla kullanılması kalp hastalıkları uzmanlarının...
Komplikasyonlar: Uzun dönemde ortaya çıkabilecek te­mel komplikasyon, nakledilen kalpte ateroskleroz (damar sertliği) gelişimi­dir. Girişimden üç...
Kalp Naklinde Doku Reddi Nasıl Engellenir? Bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi kalp naklinin gidişi ve hastanın...
Kalp nakli birçok uzmanın ortak çalışması ve belirgin bir organizasyonun ürünüdür; organ vericilerinin az sayıda...
Birincil derecede önem taşıyan etkenler­den biri, güvenilir ve etkili tedavi tek­niklerinin yaygınlaşmasının yanı sıra kalp...
Kalp nakli uygulanan durumlar: • Altı aylık yaşam olasılığı yüzde 10’un altında bulunan dönüşü ol­mayan...
Ağır kalp hastalıklarında kısa süre önce ölmüş birinin sağlıklı kalbinin nakledilmesi, teknolojinin, cerrahinin ve farmakolojinin...
Kalp Hastalannca Mutlaka Uyulması Gereken Hususlar 1- Tansiyona dikkat edin ve düzenli bir şekilde ölçtürün....
Çağımızın yaşam şartları Kalp-Damar ve Yüksek tansiyon hastalık­larını sayısal olarak arttırmaktadır. Kalp hastalığına yakalanma riski...
Doğuştan kalp hastalıkları, doğum öncesi bebek daha an­ne rahmindeyken kalp gelişmesinde oluşan bir bozukluk nede­niyle...
Romatizmal hastalıklar vücudun bağdokusunu (kolajen doku) tutan iltihapî hastalıklardır. Bu grup hastalıkların bir kıs­mının sebebi...
Ayağa kalkınca kanın aşağı hücum etmesi ve vücudun üst yarısındaki kanın azalması atardamar basıncının düşmesine...
Bazı olgularda hipotansiyon kişiyi rahatsız etmez, bazı ol­gularda ise tansiyonun düşük olduğu oldukça belirgindir. Hasta...
Sağlıklı bir erişkinde kan basıncı 130/80 mmHg arasında­dır. Büyük tansiyon 100 mmHg’nin altına düştüğünde hipertan­siyondan...
Arter basıncının normalin üstüne çıkmasına tıp dilinde arteriyel hipertansiyon denir. Arter basıncının ölçülen iki değeri...
Kalori, ısı üretiminin bir ölçüsüdür. Kilo kalori, vücudun enerji harcaması ve ihtiyacı için kullanılan bir...
Koroner arterlerde herhangi bir hastalık olduğunda bu durum, 3 şekilde ortaya çıkar: 1. Kalp ağrısı...
Kalp ağrısı (Angina pedoris). Koroner arter hastalığının en önemli belirtisidir. Koroner arterlerdeki daraltıcı hastalık sonucu...
Güncel Konular