tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Sağlık Sözlüğü-G

Her insan belli bir noktada normal anksiyete (endişe, kaygı, tasa hali) yaşar,  genellikle, fiziksel strese...
Bu sendrom, sinir liflerini kaplayan myelin kılıfın iltihap­lanması neticesinde gelişir. Genellikle bacaklarda başlayan bir zayıflığa...
Gözlük ve lens, görüntüyü retinada (ağtabaka) odaklama bozukluğundan kaynaklanan görme kusurlarının etkisini gidermeye yarayan optik...
Kalıtım insanın birçok hastalığa karşı duyarlılığında önemli rol oynar. Doğan yaklaşık olarak her 35 bebek­ten...
Genetik şifrenin, aşağıda anlatılan ve bir genin nükleotit dizilişinin nasıl ve hangi koşullarda okunduğunu belirleyen...
Kalıtım bilgisinin genlerden, hemoglobin, ensülin ve pepsin gibi proteinlere çevrildiği kimyasal denklem. Bazı proteinler bedenin...
Genetik, kalıtımsal özelliklerin tüm yönlerini inceleyen bilimdir. Genetik mühendisliğiyse, genetik araştırmala­rından elde edilen bilgilerin doğurganlık,...
Kişinin hastalığa neden olan çekinik gen bakımından heterozigot ya da belirtileri geç ortaya çıkan baskın...
Günümüzde genlerin, bir organizmanın her hücre çe­kirdeğinde bulunan yapılar olan kromozomların üstün­deki yerleri dolayısıyla bu...
Biyolojinin, organizmaların bazı özelliklerinin ana-babadan döle geçtiği süreç olan kalıtımı inceleyen dalı. Modern genetik, 1865′te,...
Larenks, tiroid, krikoid, arıtenoid ve epiglot adı verilen kıkırdaklardan yapılı, üst ve alt uçları açık...
Göz yuvarlağının on yuzu ile goz kapak­larının arka yüzünü örten, onları goz yu­varlağına bağlayan ince...
Ses, titreşim enerjisinin bir şekli olarak işitme organımız tarafından duyulur. Sesi oluşturan titreşimler genellikle hava...
Güneşte uzun süre kalma sonucu deri üze­rinde meydana gelen yanığa güneş yanığı denir. Ultraviyole ışınları...
Açık havada doğrudan güneş bonyosu şeklinde veya suni ultraviyole (morötesi ışınlar) veren lambalarla yapılan tedaviye...
Daha çok şişman ve yaşlı erkeklerde ve pürin metabolizması bozukluğu sonucu gö­rülen gut hastalığı (Pcdagra)1...
Boynun ön tarafında bulunan tiroid bezi­nin büyümesine guatr denir. Basit guatr besinlerde iyot bulunmamasına bağlı...
Griseofulvin mantar enfeksiyonlarında kul­lanılan antimikotik ilaçlardandır. Mikrosporum, trikofiton ve epidermofiton gibi mantarların deride, başta ve...
Grip birkaç günde iyileşen,virütik bir solu­num yolları enfeksiyonudur. Etkeni olan influenza virüsünün A, B ve...
Göz küresinin önünde bulunan kornea de­diğimiz saydam tabaka ve gözbebeğinin arkasındaki göz merceği dış çevreden...
Görme bozukluklarını düzeltmek için mer­cek denen camlardan yapılmış alete göz­lük denir. Gözlüklerde cam yerine sente­tik...
Gözkapağının serbest kenarının ve kirpik diplerinin kronik iltihabına blefarit denir. Çeşitli mikroplar, parazitler, kötü sağlık...
Gözün kornea tabakasının gereğinde kul­lanılabilmesi amacıyla uygun şartlar altın­da saklandığı ve depo edildiği yerlere göz...
İnsanın en önemli duyu organı sayılan gözler, görme fonksiyonunun dış dünyaya açılan penceresi gibidir. Bir...
Karnın ortasında derinin daire biçiminde çukurlaştığı bölgeye göbek (umblikus) adı verilir. Doğumdan evvel bebeklerin anne...
Göz küresi içindeki basıncın artmasına ve buna bağlı bozuklukların bulunmasına glokom denir. Göz küresi elastik...
İnsanlarda, özellikle çocuklarda yağlı is­hallere sebep olan tek hüçreli parazitler­den Giardia lamblia’nın yaptığı hastalığa giardiasis...
Retinadaki pigment bozukluğu nedeni ile gece veya alaca karanlıkta görememeye gece körlüğü (Hemeralopi) denir. Hastalık...
Çocuklarda görülen gece yatağa işeme olayına tıp dilinde enuresis noktürna denir. Bazı çocuklarda omurga kanalının...
Gebelik, çocuğun ana rahmine düşüşün­den doğuma kadar süren ve genellikle 280 günde tamamlanan duruma denir....
Gebelik belirtilerinin bir bölümü, kadının kendisinin de anlayabileceği değişiklikler­dir. Bir bölümü ise ancak doktorun mua­yenesi...
Sindirim fonksiyonunun düzenli çalışması için gerekii olan, mide salgısındaki hidroklorik asit.amilaz, lipaz, tripsin, selluloz, pepsin...
Eklampsi gebelikte meydana gelen, bilinç kaybı ve kasılmalarla başlayan ve koma ile sonuçlanan bir çeşit...
Operasyonlardan sonra hastayı beslemek için damardan verilen şekerli sulara glikoz solüsyonu veya dekstroz solüsyonu denir.Glikoz...
Göz çukurunun iç köşesinde yer alan gözyaşı kesesinin iltihaplanmasına dakriyosistit denir. Glandula lakrimalis denen gözyaşı...
Gıda Zehirlenmesi – Botulismus Botulismus ender görülen bir çeşit gıda zehirlenmesidir. Bozuk etlere ve sebze...
Blefarit – Gözkapağı İltihabı Gözkapaklarının ve kirpik diplerinin iltihaplanmasına genel olarak blefarit denir. Genellikle stafilokok...
Güncel Konular