tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Çarpık Dişler

Kötü alışkanlıklar, ağız sağlığının bozuk olması ve dengesiz beslenme dişlerde gelişim bozukluğuna neden olabilir. Uzman hekim özel aletler kullanarak ve ağız çevresi kaslarını çalıştıracak alıştırmalar yaptırarak dişleri yeniden düzeltmeye çalışacaktır.

DÖLÜT EVRESİ

Bu evrede anne adayı sağlık kurallarına uymak, yaşama biçimini ve beslenmesini düzenlemek gibi genel kurallara dik­kat ederken bazı özel önlemler de alma­lıdır. Örneğin anneye flüor vererek dölütte oluşan diş yapılarının sağlıklı geli­şimi güvence altına alınabilir. Küçük çocukta çürüme, dişin düşmesi, diş dü­zeninin bozulması, bozulan düzenin çüremeye yol açması biçiminde süren kı­sır döngü flüor kullanımıyla baştan en­gellenebilir. Gene daha bebek doğma­dan dudak ve damak orta bölümünün kapanmaması nedeniyle ortaya çıkan yarık damak ve tavşandudağın erken ta­nısı konarak anneyi bu konuyla özel olarak ilgilenen bir merkeze yollamak soruna en iyi çözümü getirecektir.

İLK ÜÇ YIL
Bu evre, ileride ağız boşluğu ve çevre­sindeki gelişmeler için son derece önemli olmakla birlikte, en basit önlem­lerle en etkili sonuçların alınmasını sağ­lar. Öneriler genel kurallara uymakla sı­nırlıdır. Bebeğin doğal gelişiminin dik­katle izlenmesi önerilir.
Bu evrede önem taşıyan bazı nokta­lar aşağıda sıralanmıştır: Bebeğin anne sütü emmesi, yalnızca yapay beslenmeden daha nitelikli bir beslenme sağlamaz, aynı zamanda emme eylemi ağız çevresi kasları, çe­ne kemikleri ve diş sisteminin geliş­mesi, açısından çok yararlı bir alıştır­madır.
• Bebeğe emzik vermekten olabildi­ğince kaçınmak gerekir. Bu yapılma­dıysa hiç olmazsa emzik bala ya da şe­kere bulanmamalıdır. Çünkü şeker ya da bal kesici sütdişlerinin çürümesine yol açan en önemli etkendir. Günümüz­de kentli anneler arasında bu yanlış uy­gulamaya önemli ölçüde son verildiğini görmek sevindirici bir durumdur. Ayrı­ca emziğin yuvarlak değil yassı olma­sında büyük yarar vardır. Böylece em­zik sert damağın yapışma uyum sağla­yabilir. Gerekli dikkat gösterilse bile emzik kullanımı en çok iki yılla sınır-landıslmalıdır.
• Aynı biçimde biberon da iki yıldan çok kullanılmamalı, yan sert ve sert be­sinlerin verilmeye başlanması yaşamın ikinci yılına değin ertelenmemelidir. Çünkü bu tip yiyecekler çiğneme alış­kanlığı sağlar ve dişlerin yerleştiği ke­miklerin normal gelişmesine yardımcı olur.
• Çocuklar küçük yaşlardan başlayarak ağız sağlığıyla ilgili önlemler konusun­da eğitilmelidirler. Böylece erken diş çürümeleri ve sütdişlerinin zamanından önce dökülmesi önlenmiş olur. İlk dişler çıktıktan sonra az tuzlu suya batırılmış pamuklu yumuşak bezle diş üzerindeki artıkların temizlenmesi, daha sonra da yavaş yavaş fırça ve diş ipinin kullanıl­masına başlanması gerekir. Diş çürükle­rinin önlenmesine yönelik bu alışkanlık­lar kazandınlırken, gebelikte anneye ol­duğu gibi çocuğa da doğrudan flüor ver­me yoluna gidilebilir. Ama flüor kulla­nımına yalnızca gerektiği durumlarda, örneğin içme sulanmn bileşiminde flüor yetersiz düzeyde ise başvurulur.
• Tavşandudağı veya da yarık damak sorunu varsa ana babanın uzman hekim önerilerini dikkate alması gerekir. Du­dağa altı aylıktan, damağa da altı yaştan önce müdahale edilirse, diş yayında bi­çim bozukluklanna yol açabilecek ağır nedbe dokulan ortaya çıkabilir. Kısaca bu konuda ana babanın çok fazla acele­ci olmaması, düzeltici cerrahi girişimi ertelemesi gerekir. Bu arada çocuğun damağına reçineden yapılmış ufak lev­halar konur. Bunların iki işlevi vardır. Hem katı ve sıvı besinlerin burna kaç­ması, hem de dilin damaktaki bu yanğa girerek normal kemik gelişimini engel­lemesi önlenir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular