tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Pacemaker Tipleri

Pacemaker’lar başlıca iki gruba ayrıla­bilir. Bunlardan birinde üreteç vücudun içine (örneğin derialtına) yerleştirilir ve üretece bağlı iletken tel aracılığıyla uya­rı kalbe ulaşır. Öbüründe ise uyarı doğ­rudan kalbin üzerine yerleştirilen bir üreteç ya da alıcı bobinden kaynaklanır.

İlk gruptaki iletken telli elektrotla çalı­şan pacemaker’lar da tümüyle içeri takı­lanlar ve bir bölümü içeri takılanlar ol­mak üzere ikiye ayrılır. Tümüyle içeri takılan aygıtlardan bazıları kulakçık et­kinliğiyle eşzamanlı olarak karıncığı uyarır; kulakçık etkinliğinin bulunmadı­ğı durumlarda da bağımsız olarak belli bir sıklıkla uyarı üretebilir. Bu tip ay­gıtlar kuramsal olarak sağlam bir teme­le dayanmakla birlikte, bugüne değin kullanılan modellerin çabuk bozulması nedeniyle fazla güvenilir değildir.

Pacemaker TipleriTü­müyle içte taşınan bir başka tip pace­maker ise kulakçık etkinliğine bağlı uyarı üretmez; uyarının sıklığı aygıt ta­kılmadan önce ayarlanır ve çalıştığı sü­rece hep aynı kalır. Bunların çalışması­na daha çok güvenilebildiğinden klinik uygulamaları daha yaygındır.

İkinci grupta yer alan pacemaker’lar iletken telli elektrotlarla değil, radyo-frekansla çalışır ve bunların alıcı bobini doğrudan kalp dış zarı üzerine yerleşti­rilir. Bu durumda verici içte ya da daha yaygın uygulamayla, dışta olabilir. Yal­nız verici vücudun dışınaysa, etki ala­nı aygıtın hep aynı konumda durmasını gerektirmeyecek kadar geniş olmalıdır. Verici genellikle çapraz omuz askısıyla ya da gerdanlık gibi boyunda taşınır.

Dışta taşınan radyofrekanslı pacemaker uyarının sıklığını ve şiddetini değiştir­me olanağı sağlar.
Aralıklı ya da gerektiğinde çalışan pacemaker’lar da vardır. Demand pace­maker denen bu karmaşık aygıtlar ara­lıklı kulakçık-karıncık bloku olan has­talara takılır. Yalnızca karıncık etkinli­ğinin uzun süre kesilmesi durumunda çalışmaya başlar; kalp ritminin normal olduğu zamanlarda ise elektrik uyarısı üretmez.

Demand pacemaker örneğin dakika­da 70 atıma ayarlanırsa, aygıt ancak kalbin kendiliğinden atışı dakikada 70 kezin altına düştüğünde çalışmaya baş­lar. Gerektiğinde çalıştığı için aralıklı kulakçık-karıncık bloku olan kişilerde krizlerin ortaya çıkmasını önler; kalbin kendi atışları dakikada belli bir sayıyı aştığında çalışmadığı için de doğal ve yapay uyarıların birbirini etkilemesine olanak vermez.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular