tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Kalıtım

İnsanın kaynağını, gelişimini ve karakter­lerin nesillere geçişini inceleyen bir bilim olan genetik 19. yüzyılda Darvvin, Lamark, Mendel gibi araştırıcıların sayesinde çok ilerlemiştir. Ana ve babalardan çocuklarına doğuştan geçen özellikler ve eğilimler irsiyet veya kalıtım (heredite) terimi ile ifade edilmek­tedir. Gregor Mendel’in 1866’da bezelyelerle yap­tığı çaprazlaştırmalar sonucu ortaya koy­duğu bazı sonuçlar kalıtım yasaları veya Mendel yasaları olarak da isimlendirilirler. Mendel’in deney yaptığı bitkide kırmızı renk karakterini hücre kromozomlarında bulunan (A) geni, mavi rengi ise (a) geni belirlemektedir. AA genlerini alel gen ya­ni gen çifti olarak taşıyan bitkiye homozigot, Aa gibi değişik gen çifti olarak ta­şıyan bitkiye ise heterozigot adı verilir. İki ayrı renkte homozigot bitkiyi çaprazlaştır-dığımızda elde edilen melezlerin genetik karakterleri ve görünüşleri (fenotip), şöyle almaktadır. Kromozomlarında (AA) gen­leri taşıyan bitkinin çiçekleri’kırmızı, (aa); genleri taşıyan çiçekler ise mavidir. Çap­razlama sonucu (aA), (aA), (AA), (aa) ge-notipleri % 25 oranında meydana gelmek­te ve (A) geninin yani kırmızı rengin bas­kın (dominant) ve (a) geninin çekinik (re-sesif) karakterde oluşuna göre % 75’inir görünüşü (fenotipi) kırmızı veya mor, an­cak % 25’i mavi renkte kalmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular