tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Kişiye Özel Beslenme

Şişmanlık tedavisini belirleyen kişisel özelliklerdir. Bu nedenle “şişmanlık yoktur, yalnızca şişman kişiler vardır” denebilir. Vurgulanmak istenen şişman­lık tedavisinde genel reçeteler bulunma­dığı, şişman kişilerin özelliklerine göre beslenme tedavisinin uygulanması ge­rektiğidir.

• Kişinin yapısı – Beslenme programı­nın hazırlanmasında göz önüne alınma­sı zorunlu bir etkendir. Yapıları çok farklı iki kişiye aynı rejimin önerilemeyeceği açıktır.

• Kişinin bedensel etkinlik düzeyinin başlıca belirleyicisi olarak meslek – Bir büroda çalışan memur ile çalıştığı sürece ayakta kalan bir garsona önerile­cek rejim aynı olamaz. Uygulamada ge­nel olarak günlük kalori tüketimi temel alınır. Bu değerler kesin olmasa bile ya­pılacak rejimin belirlenmesinde son de­rece yararlıdır.

• Rejime başlarken vücut ağırlığı –Diyet uzmanlarının bu konuyla ilgili yaklaşımları birbirleriyle çelişmektedir. Bazıları son derece ağır bir rejimle baş­langıç yapılmasından ve daha sonra bu­nun gevşetilmesinden yanadırlar. Öbür­leri ise başlangıçta görece hafif bir re­jim önerir ve kilo kaybını izleyerek ya­pılan rejimi ağırlaştırırlar.

Rejim yaparken önemli olan, vücu­dun yeni beslenme düzenine uyum sağ­lamasıdır. Zayıflama rejimi enerji tüke­timinin azalması durumunda etkisini yi­tirir. Rejim sırasında kilo kaybı azalırsa, gittikçe daha kısıtlayıcı beslenme prog­ramlarının uygulanması gerekir.

Bu bağlamda hastalar dört gruba ayrılabilir:
– 1-10 kg arasında fazlalığı olanlar.
– 11-20 kg arasında fazlalığı olanlar.
– 21-30 kg arasında fazlalığı olanlar.
– 30 kg’nin üzerinde fazlalığı olanlar.

Fazlalığı 40 kg’yi geçenlere uygula­nacak rejim daha serbesttir. Çünkü bunlar 10 kg kadar kaybettiklerinde 21-30 kg arasında fazlalığı olanların kate­gorisine girecek ve bir sonraki prog­ramları daha kısıtlayıcı olacaktır. Kısıt­lama 11-20 kg arasında fazlalığı olanla­rın kategorisine girdiklerinde daha da artacak ve son 10 kg’lik fazlalık kate­gorisinde iyice ağırlaşacaktır.

Hastanın belirtileri kategorilere gir­dikçe giderek ağırlaşan bir beslenme programına hazır olması ve bu konuda aydınlatılması gerekir, çünkü dene­yimler şişman kişilerin ilk kilolarını kolayca verdikten sonra, tam tersi bir yaklaşımla rejimi gevşetme eğilimine girdiğini ve kararlılığını yitirdiğini gös­termiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular