tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Yapay Kalp Uygulamasında Hasta Seçimi

Yapay kalp uygulamasına aday hastalar, tedaviye dirençli kalp yetmezliği bulu­nan ve kalp nakline gereksinim gösteren hastalardır.

Kalp naklini bekleyen ve klinik gidişleri ağır olan bu hastaların yanı sıra bazı olgularda yapay kalp ge­rekliliği ani olarak doğar: Başarısız bir kalp nakli ya da başka kalp hastalığı için uygulanan girişimin amacına ulaşa­maması ani olarak yapay kalp uygula­masını gerektirir. En iyi sonuçlar, genel durumları son derece bozuk ve kalp nakli adayı genç hastalarda elde edil­mektedir. Yapay kalp, bağışıklık meka­nizmasıyla ret tepkimesi görülen olgu­larda uygulanmamalıdır.

Buna karşılık ret tepkimesinin bağışıklık dışı meka­nizmalarla gelişmesi yapay kalp uygula­ması için bir engel oluşturmaz. Ama ba­ğışıklık sisteminin baskı altına alıcı bir tedaviden sonra yapay kalp uygulanan olgularda enfeksiyon görülme riski ar­tar; bu olgularda kalp naklinden sonra oldukça yüksek bir doku reddi tehlikesi de bulunmaktadır.

Ameliyat öncesinde kalp kasının işlevlerinde önemli bir bo­zukluğun olmadığı olguların büyük bö­lümünde kısmi yapay kalp başarılı so­nuçlar sağlar; olguların üçte birinde ameliyattan hemen sonraki evrelerde kalp kasının işlevlerinde normalleşme sağlanır.

Kalp nakline aday olgularda geçici yapay kalbin kesinlikle kullanıl­maması gereken koşullar şunlardır:

Kan ve akciğer enfeksiyonları, potansiyel kalp vericilerinin önemli bir bölümünde daha önceden oluşmuş antikorların var­lığı, ilerlemiş yaş ve genel olarak damar sertliği, tıkayıcı akciğer hastalıkları, akut böbrek nekrozu (böbrek borucuklarında doku ölümü), koma, daha önce ya­pılmış stemotomi (göğüs kemiği kesile­rek yapılan ameliyat).

Sternotomi yapıl­mış hastalarda daha önceden oluşmuş nedbe dokularının ayrılmasına bağlı ola­rak ağır kanamalar ortaya çıkabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Güncel Konular