Kalp Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Vücudumuzda gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan kalbimiz bu görevini yerine getiremediği zaman gerek bizzat kendisinde gerekse diğer ograniarda birtakım bozukluklar ya­par. Bunlar hastalık belirtileri olarak hastaların şikayetine sebep olur.
Genel olarak hastalarda görülen en sık şikayetler (hastalık belirtileri) şunlardır: göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı, öksürük, el ve ayaklarda morarma, baş ve ense ağrıla­rı, baş dönmesi, bayılma, ayaklarda ve karında şişme, halsizlik, eklem ağrıları.
Aşağıda söz edeceğimiz bu belirtiler bazen kalpte hiçbir hastalık olmadan da ortaya çıkabilir. Bunlar psikolojik nedenlere bağlıdır. Bu belirtilerin bir kalp hastalığına ait olabileceğini oku­yan bir kişi kendi kendine teşhis koymamalıdır. En kısa zamanda bir hekime başvurup gerekli kontrolünü yaptırmalıdır. Bu belirtile­rin gerçekten bir kalp hastalığına bağlı olup olmadığı uzman bi hekimin muayenesi ve kontrolleri sonucu ortaya çıkacaktır.

GÖĞÜS AĞRISI
Kalp hastalıklarının en önemli belirtilerinden biridir. Ancak göğüs ağrılarının hepsi kalp ağrısı değildir. Bu ağrılar göğüste bulunan diğer organlara da ait olabilir. Mesela (kaslar, kaburgalar ve sırt kemiklerine) göğüste, göğsün ortasında ve sol tarafta duyulan ağrıların önemli bir kısmı koroner arter hastalıklarıy­la ilgilidir. Bu ağrının özellikleri koroner arter hastalıkları bolümünde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
Göğüste duyulan kalbe ait ağrıların bir kısmı kalp zarıyla ilişkilidir. Kalp zarının hastalıklarında hissedilir. Bu ağrı devamlı­dır. Nefes alıp vermekle, göğsün hareketleriyle artar. Genellikle ateş, nefes darlığı ve çarpıntıyla birlikte görülür. Akciğer zarı hastalıklarında da aynı tipte bir ağrı vardır.
Göğüste duyulan kalp ve damarlara ait başka bir ağrı da ana atardamar yırtılmalarında görülebilir. Bu takdirde ağrı çok şiddetlidir. Hasta damar yırtılmasını, yırtılma şeklindeki ağrıyı net bir şekilde hissedebilir. Ağrıyla birlikte hastada ayrıca ana atardamar yırtılmasını gösteren terleme, morarma ve arter basın­cında düşme, fenalık hissi, bayılma, kol ve bacaklarda morarma görülür Genellikle ölümle sonuçlanır.
Göğüste duyulan bıçak saplanır tarzdaki her ağrı damar yırtılmasını göstermez ve ayrıca ana atardamar ve dalları kolay­lıkla yırtılmaz. Genellikle yaşlı, arter basıncı yüksek ve damarla­rında hastalık olan damarların esnekliğini, kaybettiği, damar sertliği, hipertansiyon gibi hallerde görülür.
Ana akciğer damarı ve dallarının bir pıhtı sonucu tıkanmasında göğsün ortasında şiddetli bir ağrı olur. Ağrıyla beraber öksürük, kanlı balgam, terleme, çarpıntı ve morarma vardır.

NEFES DARLIĞI
Nefes darlığı hastanın güçlükle nefes alıp vermesi demektir. Solunum güçlüğüdür. Normal bir kişi alışık olmadığı veya sık sık yapmadığı bir işi ilk defa yaptığında fazla soluma ihtiyacı duya­bilir. Normalden daha derin ve sık nefes alır. Özellikle şişman­lar, yaşlılar ve günün önemli bir kısmını oturarak ve masa başın­da geçirenler ve kadınlar mevcut iş kapasiteleri arttığında fazla solunum ihtiyacı hissederler. Bu bir hastalık belirtisi değildir. Kalp hastalıklarında görülen nefes darlıkları genellikle efor­la ortaya çıkar, dinlenmeyle geçer. Gece gelen ve uykudan uyandıran nefes darlıkları olabilir. Genellikle nefes darlığıyla bir­likte çarpıntı ve öksürük görülür.
Nefes darlığı kalp hastalıklarında olduğu gibi çok çeşitli solunum sistemi hastalıklarında, kansızlıklarda, sinir sistemi hasta­lıklarında da görülebilir.

ÇARPINTI
Kalp atışlarının rahatsızlık verecek şekilde hissedilmesilmesine çarpıntı adı verilir. Kalp ritminin hızlanmasında has­ta, kalbinin kuş gibi çırptığını hisseder. Bazen de ritmin yavaş­lamasında çarpıntı hissedilebilir. Kalpte ekstrasistol denilen ek atımlar bir yuvarlanma şeklinde hissedilir.
Bazı çarpıntılar, krizler halinde gelir. Krizler kendiliğinden geçebildiği gibi, çok uzun sürebilir ve mutlak tedaviyi gerekti­rebilir. Çarpıntı hisseden hastanın kendisi veya bir yakını o sı­rada nabzı kontrol ederek dakikadaki kalp ritmini sayabilirler. Kalp ritminin sayısı ve düzenli olup olmadığı nabız kontrolüyle tespit edilebilir ve bu şekilde hekime ve tedaviye yardımcı olu­nabilir. Nabız, el bileğinin iç kısmında başparmak hizasında kolaylıkla bulunur.
15 dakika ve daha uzun süren çarpıntı hissedildiğinde en yakın hastane veya hekime başvurularak elektrokardiyografi çekilmeli ve o sırada kalp ritmi tespit edilmelidir. Çarpıntı sıra­sında fizik muayeneyle ve elektroda görülen kalp ritmi özellik­le hastalığın teşhis ve tedavisinde yararlı olacaktır.
Normalde nabız sayısı (kalp ritmi) erişkin bir insanda dakikada 60-80’dir. Heyecanla, egzersizle, hamilelikte, ateş yük­selmesinde bu sayı yükselir. Ayrıca çeşitli kalp hastalıklarında, tiroit bezinin fazla çalışmasında, iltihabî hastalıklarda, hiper­tansiyon krizlerinde, solunum sistemi hastalıklarında insan çar­pıntı hissedebilir.

Hekim kontrolü olmadan çarpıntı gidermek için alınacak i-laçlar tehlikeli olabilir. Bu ilaçlar gelişgüzel alınmamalıdır. Bazı tür çarpıntıları elerin nefes alıp içerde 8-10 saniye tutmakla, ıkın­makla, öksürükle geçebilir.

ÖKSÜRÜK

Kalp hastalıklarında görülen öksürük7eforla ve kesik kesik­tir. Hırıltılı solunum, çarpıntı ve nefes darlığı da genellikle bera­berdir. Öksürükle beraber balgam çıkarabilir. Balgam köpük şeklindedir; içinde taze kan mevcut olabilir. Geceleri uykudan uyandıran ve kalkıp oturmakla geçen öksürük, kalp yetmezliği be­lirtisi olabilir.

MORARMA (SİYANOZ)
Ağız ve dudaklar, dil, parmak uçlarının morumsu bir hal al­ması doğumsal kalp hastalıklarında ve kalp yetersizliklerinde sık görülür Kanın iyi oksijenlenmediği veya kirli kanla temiz kanın kalpteki mevcut delikler aracılığıyla birbirine karışması sonucu ortaya çıkar. Küçük bir çocukta görüldüğünde doğumsal bir kalp hastalığı aranmalıdır.

BAŞ VE ENSE AĞRILARI

Arter basıncının çok yükselmesinde veya aksine düşmesin­de baş ağrısı sıklıkla görülür. Arter basıncının anî yükselmesin­de şiddetli baş ağrısıyla birlikte bulantı da ortaya çıkar. Hiper­tansiyonu olan kişilerin genellikle sabah uyandıkları zaman baş ağrısı ve baş dönmesi şikâyetleri olur. Kalp yetersizlikleri­nin ileri devrelerinde toplardamarlarda kan birikmesine bağlı baş ağrıları vardır.
Güneş altında çok fazla kalındığında, güneş çarpmaların­da, şiddetli baş ağrısı, çarpıntı, kan basıncında düşme ve ateş yükselmesi olur.

BAŞ DÖNMESİ
Kalp hastalarının birçoğunda başta bir sersemlik, dolgun­luk hissi şeklinde baş dönmeleri olur. Genellikle bunun sebebi beyne az kan gitmesidir. Kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar özellikle hipertansiyonda kullanılan ilaçlar arter basıncını çok düşürdüklerinde hastalar birden ayağa kalktığında baş dönme­si hissederler.

BAYILMA (SENKOP)
Kalp hastalıklarına bağlı bayılma kısa sürelidir ve geriye dönebilir. Bazı insanlar, kan gördüklerinde veya damardan, kal­çadan iğne yapılırken, kan aldırırken veya küçük bir cerrahî mü­dahale sırasında, üzüntülü bir haber alındığında veya çok şid­detli bir ağrı sırasında hemen bayılırlar.Hastanm rengi solar, ha­fif terleme başlar, nabız yavaşlar, zayıflar ve ayakta duramaz, bayılır. Böyle bir hasta düz bir yere yatırılmalı ve ayaklar yuka­rıya kaldırılmalıdır. Bu yapıldığında hasta kısa sürede ayılır ve her şey normale döner. Bu olay, kişinin damar sisteminin aşırı hassasiyeti sonucu gelişir. Ancak yine bir hekim tarafından gö­rülmeli ve bayılma sebebi kesin olarak araştırılmalıdır.
Çeşitli kalp hastalıklarında, mesela aort damar kapağının darlığı ve yetersizliğinde, çok hızlı ve uzun süren çarpıntılardan sonra, doğumsal kalp hastalıklarında, kısa süreli bayılmalar o-labilir.
Bayılmanın en önemlisi kalp durmasından kaynaklanan ba­yılmadır. Bu durum kalpteki elektriksel uyarının çıkmaması veya iletimindeki bozukluk (blok) .sonucu gelişir. Kalpte karıncıklarda kasılma (sistol) durduğunda kan dolaşımı durur. Kan basıncı dü­şer. Gözler kararır, hasta birden fenalaşır, renk beyazlaşır. Bu sı­rada nabız yoktur. Hasta ayaktaysa yere düşer. Kalp durması 10 saniye kadar sürerse şuur kaybolur.Hastada kasılmalar, istem dı­şı kol ve bacak hareketleri başlar; idrar kaçırır; 1-1,5 dakika içinde kalp yeniden çalışmaya başlarsa renk birden düzelir. Has­tanın yüzü pembeleşir, şuur geri gelir. Hasta ayağa kalkar ve hiçbir şey olmamış gibi işine devam eder. 2 dakikayı geçen kalp durmaları müdahale edilmezse ölümle sonuçlanır. Birkaç saniye süren durmalarda ise hasta kısa bir fenalık hissi ve sendeleme geçirir, kısa sürede düzelir. Sebebi ne olursa olsun her türlü baş dönmesi, sendeleme, fenalık hissi ve bayılma şikayeti olanlar mutlaka bir hekime görünmelidir. Çoğu defa bu hastalar kısa sü­rede iyileştikleri için bu durumu önemsemezler. Genellikle yaşlı ve yüksek tansiyonu olan kişiler olduklarından bu durum arter başmandaki değişikliğe bağlanır ve hekime müracaat edilmez. Halbuki çok tehlikeli ve hayatî önemdeki bu geçici durumlar, ko­nulacak bir kalp piliyle (pace maker) düzeltilebilir.
Bayılan bir kişi görüldüğünde hasta hemen düz bir yere ya­tırılmalı ve ayakları yukarı kaldırılarak çene arkaya itilmelidir. Hemen hastanın nabzına bakılmalıdır. Nabız alınamadığı du­rumda hastanın göğsüne 1 -2 kez şiddetli bir yumruk vurulması bazen faydalı olabilir. Bu tür bir hastayı en yakın bir hastaneye götürmek daha uygundur. Ancak bu hastanın hastaneye gidin­ceye kadar kaybedilmemesi için kalp masajına ve sunî solunu­ma ihtiyacı olabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 65 YORUM
 1. hidayet dedi ki:

  ben 26 yaşında sigara ve alkoldan uzak bir erkeğim.askere gitmeden önce sol meme altında olan ve kalbime bir civi batarmış gibi his veren bir ağrı başladı ve hep geceleri uyurken ama üzerim açılıp üşürsem başlayan,askeregidince efor testinden geçtim kalpte iyi sadece kas spazmı olabilir dediler gönderdiler ama bana başka bişey gibi geliyor.son 1 yıldır vucut geliştirmeyle uğraşıyorum ve genelde aşırı efor harcar yorulurum hiç bu ağrılar olmuyor ama kış gelince başlıyoruykularımda uykumu kaçıracak kadar çok acı .nedir bu sizce?saygılar

 2. eda dedi ki:

  Merhaba! Bir sorum olacaktı size uzun zamandır bacaklarımın çeşitli yerlerinde mavimsi morluklar oluşuyor bir yere çarpmadığıma eminim ve hiç acımıyor bu morluklar,en son 2 bacağımın diz kapaklarımın arkasında kocaman morluklar çıktı,bir yere çarpmadım eminim ve bu defa bu kendiliğinden çıkan morluklar acıyor nedeni ne olabilir doktora gitmeden yinede bilgi almak istedim sizden teşekkürler

 3. semih dedi ki:

  benim arkadaşım var kalp hastasıyım diyor ama bu belirtiler yok

 4. seda dedi ki:

  selam benim bazen kalbimde bir anda bir agrı saplanıyor ve soluk almamı zorlaştırıyor bir süre devam ettikten sonra geciyor acaba ne olabilir.

 5. murat dedi ki:

  şımdı ben sorunumu anlatacğım ama örüyorümkı cewaplayan yok neyse…benım eycnlandığım zaman alışık olmadığım bşey rdüğpüm zaman kan sankı beynıme fırlıyor we sankı damarlar catlıyrmuş ıboı oluyor kalbımde sarsılmış ıbı olyr

 6. ramazan dedi ki:

  mrb.ben 29 yaşındayım. benim son bir haftadır kalbimde ağrı oluyor sanki ağırlık varmış gibi üzerinde. aynı zamanda ara ara boyun-omuz arasına ağrı giriyor.son 40 gündür sitres hat safhada nedeni bundan olsa gerek diye düşünüyorum.önemli bir sorun olup olmayacağını öğrenmek istiyorum.tsk ederim

 7. farah dedi ki:

  bn 15 yşndaym adm frh asya sağ gğsmde ağrı oluyo ve nefes darlğı yşıyrm blrti olblrmi?

 8. ismi lazı değil dedi ki:

  arkadşların dediği gibi bende onlara katılıyorum boşuna yazıyoruz derdimizi sonuçta cevaplayan yok doğru aslında gerçekten hasta olsak doktora giderdik sanki internet bize şifamı veriyor? bence bunların hepsi hüsnü kuruntu arkadaşlar baksanıza öyle olmasa burda değil şuan hastanede olurduk vede burda yorum olmazdı bende şikayetimi yazcaktım ama yorumları okuyunca bunların psikolojik kuruntu olduğunu farkettim herkese geçmiş olsun:)

 9. fatos dedi ki:

  merhabalar benim bir sorum olacakti gercekten merak ediyorum babamdan uzakta bir yerde yasiyorum babam 50 yasin ustu ve sik sik sirtinda kollarida bacaklarinda gogus kisminda agrilar olusuyor yaklasik 30 ile 45 dakika rasi suruyor bu agrilar ve kirap seklinde bu agrilar amcam cidi bir kalp kirizi gecirdi ve korkuyorum bu agrilar kalp kirizi baslagici olabilirmi?

 10. TUĞÇEN ÖZTAŞ dedi ki:

  Benim kalpbinden sol koluma kadar gelen bır agrı var devamlılıgı yok ama agrı geldıgı zaman 1 ve 2 saat belkı o gun boyunca sürdüğüde oluyor bunun sebebı nerdır bılmek ıstiyorum.bana bır yol gösterın lütfen ıyı gunler

 11. Şahin dedi ki:

  Uykudan uyanınca şiddetli çarpıntım oluyor, ayağa kalkıncada başım dönüyor, çarpıntı gözle görülebiliyor. Nedeni ne olabilir?

 12. ayşe esim dedi ki:

  benim şikayetim derinden nefes almayınca rahatlıyamıyorum ,bazen derindende alamayınca esneyerek akabiliyorum,bu beni çok yoruyor.başka şikayetim yok,birkaçkez doktara gittim ama tam ilgilenmediler pisikolojiktir dediler ama geçmiyor otururken bile bazen bu şekilde oluyor,5/6 yaşlarındayken kalbim delik demişlerdi tedavi oldum geçmişti.sizce ne yapmalıyım neden olabilir acaba enyakın zamanda cevap verirseniz çok sevinirim.şimdiden teşekkür ederim.Allaha emanet olun.

 13. şura dedi ki:

  merhabalar…20 yasındayım bazen kalbimde carpıntılar oluyo ve gunlerce sure bılıyo bu carpıtılar oldugunda halsız yorgun oluyorum vede kollarımda derman olmuyo kallarımı zor hareket ettiriyorum…bazı sabahları kalktıgımda gogsum agrıyo bronşit agrısı gıbı cıgerlerım agrıyo bırısı cıgerlerıme igne batırıyo gıbı aynı zamanda ensemde agrılarda oluyo..gozlerımın altında morarmalar vede parmaklarımdan morarmalar var….benı bılgılendırırsenız sevınırım…şimdiden teşekkurler…

 14. saniye söylemez dedi ki:

  çene altındaki ağrı kalpten mi yoksa bir nededeni var mıdır

 15. ayşenaz dedi ki:

  merhaba.benim kalbim çok hızlı atıyor,sonra aniden kalbim sıkışıyor.ve ayaktayken,yürürken nefes darlığı çekiyorum.hastaneye gittim.birşey çıkmadı.ilaç da vermediler.ama kalbimin hızlı atması hiç geçmiyor.birde sinirlenince nefes darlığı çekiyorum.bunun nedeni ne olabilir?

BİR YORUM YAZ

sağlık