tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

"kalp" ile Etiketlenen Konular

Kalbin kasılma hareketlerini kısmen ya da bütünüyle gerçekleştirecek mekanik araçların başarıyla kullanılması kalp hastalıkları uzmanlarının...
Kalp Naklinde Doku Reddi Nasıl Engellenir? Bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi kalp naklinin gidişi ve hastanın...
Birincil derecede önem taşıyan etkenler­den biri, güvenilir ve etkili tedavi tek­niklerinin yaygınlaşmasının yanı sıra kalp...
Ağır kalp hastalıklarında kısa süre önce ölmüş birinin sağlıklı kalbinin nakledilmesi, teknolojinin, cerrahinin ve farmakolojinin...
Sağlıklı bir erişkinde kan basıncı 130/80 mmHg arasında­dır. Büyük tansiyon 100 mmHg’nin altına düştüğünde hipertan­siyondan...
Yapılan çeşitli araştırmalar koroner arter hastalıklarının birtakım hazırlayıcı faktörlerin varlığında daha çok görüldüğü ortaya çıkmıştır....
Koroner arterler kalbimizi besleyen ve ona fonksiyonlarını yapabilmesi için gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan...
Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi kalp hastalıklarının teşhisi için öncelikle bir hekimin muayenesi şarttır. Hekim,...
Vücudumuzda gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan kalbimiz bu görevini yerine getiremediği zaman gerek bizzat...
Yaşam için çok önemli bir görevi üstlenmiş olan kalbimiz so göğüs boşluğunda yer alır. Ortalama...
Ne zaman Göreviniz başına dönebilirsiniz? Vazifeleri oturak onlanlar üç ay sonra çalışmaya başlıyabilirler. Umumiyetle plân...
İklim ve kalp: Birçok kimseler sıcak iklimin kalbe daha iyi geldiğini sanırlar. Fakat iklimin kalp...
Spor Her türlü müsabaka yasaktır. Sizin için en iyi spor, düz yolda, tok karnına olmamak...
Sosyal hayatınız ve kalp sağlığı Genellikle şayet şifa tam gerçekleştiyse daha önceki temkinli davranışınızı, eskisine...
Alkollü içkiler kullanılabilir Alkol de vazodilâtatördür, yani kan damar­larını genişletir. Alkolün tesiri bilhassa deri da­marları...
Eskiden kalp hastalarında çay kahve en ev­vel menedilen şeylerdi. Sebebi de bunların münebbih oluşu ve...
Tütün damar büzücüdür. Yâni derinizin sathına yakın ufak kan damarlarını daraltır. Lâkin sigaranın kalp damarlarına...
a) Antikoagülanlar: Kanın pıhtılaşmasını durduran ilâçlar: Kalp damarlarında ikinci bir pıhtı teşekkü­lünü veya bacak damarlarında...
Ruhî, dimağı sükûnet Bedenî istirahat kadar ruhî sükûna da ih­tiyacınız vardır. Heyecanlandığınız, kızdığınız, hiddetlendiğiniz zamanlar...
Kalp Enfarktüsünün Tedavisi Tıbbın devamlı surette hamleler yapmak­ta olduğu bir devirde yaşamaktayız. Her gün yeni...
Arazları Nelerdir? Kalb enfarktüsünün arazlarını kısaca yaz­maktan maksadım kendinizde veya yakınlarnızdan birinde bu arazlara rastlarsanız...
Kalb enfarktüsüne kimler yakalanır, arazları nelerdir?Kaib enfarktüsü umumiyetle erkeklerde kadınlardan daha fazla görülmektedir. Blanc ve...
Damar sertleşmesi neden olur? Bu hususta iki teori vardır : 1. Zorlanma teorisi.Kalbin her çarpışında...
MİYOKART ENFARKTÜSÜ Nedir?; Yeni bir hastalık mıdur? Artmakta mıdır? Miyokart enfarktüsü kalb damarlarından bi­bisinin birden...
Kalb Anjini Hastalığın Seyri Kalb anjininin seyri son derece mütehavvildir. Bâzılarında miyokart enfarktüsü teşek­kül eder...
Kalp damarlarının sertleşmesi ( KORONER YETMEZLİĞİ): Kalbi besleyen damarlara koroner damar­ları veya taç damarları dendiğini...
Kalbin kuvveti henüz yerinde ise mitral darlığı, mitral yetmezliği, aorta darlığı, aorta yetmezliği gibi kalb...
Tedavi Esas tedavi amleliyatladır. Bu gün Ameri­ka’da Hufnagel tarafından bu gevşemiş ka­pakların önüne plâstik bir...
Şikâyetler Birçok hastaların hiçbir şikâyeti yoktur. Tesadüfen genel bir muayene esnasında farkedilir. Bir kısım hastalar...
Ekseriya romatizma hastalığının aorta ka­paklarında yerleşmesi neticesi bu kapakçıklar kalınlaşır, sertleşir, büzüşür ve deliği tam...
Tedavi İhtilât yoksa diğer kapak hastalıklarında yapılan tedbirlere başvurulur. Amerika’da da­ralan kapaklar ameliyatla açılabilmektedir. Ödem...
Sol karıncık ile aorta denen, ve sol karıncık­tan çıkıp temiz kanı vücuda götüren, büyük bir...
Tedavi İhtilât yoksa kalb kifayetsizliği bulunnu-yan kapak hastalıkları bahsinde anlatılan ted­birlere başvurulur. Esas tedavi ameliyatladır....
Mitral darlığının aksine olarak bu hastalık­ta mitral kapağı, sol karıncık takallüs ettiğinde-deliği tam kapayamaz ve...
Mitral Darlığının Tedavisi Hastalığın mahiyetinden anlaşılacağı gibi elimizde gidip de daralmış olan deliği açacak, bir...
Mitral Darlığının Sebebi nedir?Mitral darlığının sebebi romatizmadır. Ana­dan doğma mitral darlığı olduğu da söylenmek­te ise...
Bu hastalık pratik tababet hayatında gayet ..sık rasladığımız bir kalb arızasıdır. Daha önce anlatıldığı gibi...
Romatizmanın sebebi nedir? Romatizmanın esas sebebi, yüzde yüz kati­yetle bilinmemektedir. İlmî araştırmalar vaka­ların yüzde doksanının...
Hemen ikiyüz yıldanberi romatizma ile kalb hastalığı arasında bir münasebet bulunduğu bilinmektedir. Kuşpalazı, dizanteri, boğmaca...
Kalbin iç tabakası olan endokardın, daha doğrusu kalp kapakçıklarının iltihabına endokardit denir. Çeşitli mikroorganizma­lar, streptokokus...
Kalbin atış ritminde görüten düzensizlik­lerin yani aritmilerin bir türü ekstrasistol olarak isimlendirilir. Normalde kalbin atış­larını...
Dijital (Digitalin Nativelle) kalp hastalık­larının tedavisi için yaklaşık yüz seneden beri kullanılmakta olan bir ilaçtır....
Amf etamin Sempatik sinir sisteminin iletim maddesi gibi etki yapan ilaçlara sempatomimetik adı verilir. Kimya...
Kalp atışlarını sağlayan sinir iletim sisteminin birden bozulması (kalp bloku) sonucu bilinç kaybı kalp durması...