Kalp Pili (Pacemaker)

Kalp ritmi bozuklukları olan kişilerde kalp kasını uyarmak için kullanılan aygıtlara pacemaker ya da kalp pili denir.

Kalbin elektriksel ileti sisteminin herhangi bir bozukluk nedeniyle kesinti­ye uğradığı kişilerde pacemaker ritmik elektriksel uyarılar üreterek kalbin dü­zenli bir biçimde çalışmasını sağlar.

Kalpteki Elektrik İletisi

Kalpte elektrik iletisi “düğüm” adı veri­len merkezler ve belirli kas liflerinden oluşan demetler aracılığıyla yerine geti­rilir. Kalp duvarının içinde yer alan bu düğümler ve lif demetleri kulakçık ve karıncıkların ritmik kasılmasını sağlar. Uyarılar sinüs-kulakçık (Keith-Flack) düğümünden çıkar.

Bu merkez sağ kulakçığın duvarında, üst ana toplardamar ağzının yakınındadır. Buradan kaynak­lanan uyarı kulakçıklar arası bölmede bulunan kulakçık-karıncık (Tawara) düğümüne gönderilir. Kulakçık-karıncık düğümünden His demeti de­nen önemli bir ileti demeti çıkar. His demeti sağ ve sol olmak üzere iki dala, bunların her biri de ince liflere ayrılır. Lifler uyarıyı karıncıkların duvarlarına taşır. Böylece sinüs-kulakçık düğümün­den kaynaklanan uyarı çok kısa sürede bütün kalp kasına yayılır.

Kalpte elek­triksel uyarıları ileten bu duyarlı meka­nizma değişik kökenli bozukluklardan (damar sertliğine, frengiye ya da roma­tizmaya bağlı koroner lezyonlar, ilti­hap ve nedbe oluşumu vb) etkilenebilir. Bu durumda uyarıların yayılması yavaşlar ya da kesintiye uğrar. Tıpta “blok” adı verilen bu kesinti Morgagni-Adams-Stokes sendromunun ortaya çık­tığı ağır olgularda tamdır; bir başka de­yişle kulakçıklardan karıncıklara giden uyarı tümüyle kesilmiş, kalp geçici ola­rak durmuştur.

Karıncık etkinliği çok kısa süreyle kesildiğinde anlık bilinç kaybı ve deri renginde solmayla bayıl­ma krizleri ortaya çıkar; bayılmanın he­men ardından da bilinç açılır ve renk düzelir, çünkü kalbin ileti sistemi bu arada kalp kasındaki başka merkezlerin devreye girerek karıncık etkinliğini da­ha yavaş bir ritimle de olsa yeniden baş­latacak biçimde düzenlenmiştir. Ağır ol­gularda baş dönmesi ve aşırı güçsüzlük duygusundan sonra hasta yere düşer; bi­lincini yitirir; el ve yüz kaslarında seyirmelerle kasılma hareketleri görülebilir. Bilinç kaybı beyne yeterli oksijen git­memesine bağlıdır.

Karıncık etkinliği yeniden başlarsa hastanın rengi düzelir ve bilinci açılır. Buna karşılık kalpteki durma belirli bir süreyi aşarsa hasta ölür. Acil durumlar­da kalp hareketleri bir monitörden izle­nerek dış pacemaker ile kalp uyarılır. Bununla birlikte hastada kısa süre için­de yeni bayılma krizleri görülebileceği ve bunların her birinin ölüm tehlikesi anlamına geldiği unutulmamalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

sağlık